Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


Evropski parlament podržao SSP sa Srbijom    

Objavljeno : 19.01.2011. Štampa El. pošta bookmark
 

Evropski parlament (EP) je u sredu (19. januara) u Strazburu velikom većinom glasova podržao Sporazum EU i Srbije o stabilizaciji i pridruživanju i usvojio rezoluciju o Srbiji kojom se pozivaju i preostale članice Unije da ratifikuju SSP i pruža podrška prijemu Srbije u EU. Rezolucijom se od Srbije traži da rasformira paralelne strukture na Kosovu, prekine zapošljavanje preko političkih veza i ukine monopole. Za ratifikaciju SSP i rezoluciju je glasalo 612 poslanika, a 38 je bilo protiv.

 

Evropski poslanici su prihvatili i amandman grupe Zelenih u kojem se "poziva Vlada Srbije da u dijalog s Kosovom uđe bez daljeg pozivanja na nove pregovore o statusu ili podeli". Usvojen je i amandman Zelenih u kojem se navodi da je nužno da vlasti Srbije ne izdaju registarske tablice za vozila sa oznakama mesta na Kosovu jer je to, kako se navodi, "otvoreno kršenje kosovskog suvereniteta". Rezolucija nije obavezujući dokument za Savet ministara EU i Evropsku komisiju, koji su do sada stajali iza zajedničke rezolucije Srbije i EU donete u UN, u kojoj se samo poziva na "dijalog" bez ikakvih ograničenja.

 

U Rezoluciji se Srbija poziva da "rasformira paralelne strukture na Kosovu koje narušavaju proces decentralizacije i sprečavaju potpunu integraciju srpske zajednice u institucije Kosova". Ocenjuje se da bi Srbija trebalo da odigra konstruktivnu ulogu u uspostavljanju i funkcionisanju opštinskih institucija u srpskim multietničkim opštinama i severno i južno od Ibra.

 

Evropski poslanici u tom dokumentu su istakli i da je spremnost Beograda i Prištine na kompromis preduslov uspeha predstojećih pregovora, ali i da će sposobnost EU da olakša pregovore biti test za "kredibilitet i političku viziju (EU) za ceo region". EP je pozdravio "spremnost Vlade Srbije da obnovi dijalog s Kosovom u okviru EU i traži da to počne bez odlaganja".

 

Odbačen je amandman u kojem se izražavalo negodovanje zbog toga što je Vlada Srbije "u prvi mah odlučila" da ne pošalje predstavnika na uručenje Nobelove nagrade za mir u Oslu.Taj amandman je predložila poslanička grupa liberala kojoj pripada izvestilac za Srbiju Jelko Kacin.

 

U tekstu se ističe da je saradnja sa Haškim tribunalom ključni uslov za napredak Srbije ka EU i da se "samo hapšenje preostala dva optuženika i njihovo isporučivanje Hagu mogu smatrati najuverljivijim dokazom pune saradnje" sa Tribunalom.

 

Ukinuti monopole i zapošljavanje po političkoj liniji

 

Deo rezolucije posvećen je i ekonomskim problemima. Evropski parlament "podseća da postojanje monopola ozbiljno narušava razvoj potpuno funkcionalne tržišne privrede" i vlada se poziva da omogući ukidanje monopola. Ističu se i problemi za uključivanje malih i srednjih preduzeća u privredu.

Background

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Srbije potpisan je 29. aprila 2008. godine, a ministri EU odobrili su njegovu ratifikaciju 14. juna 2010. godine. Do sada ga je ratifikovalo 11 zemalja članica Španija, Malta, Bugarska, Italija, Estonija, Slovačka, Slovenija, Luksemburg, Mađarska, Austrija i Kipar, a u nemačkom parlamentu procedura za ratifikaciju počela je u decembru 2010.

 

Da bi sporazum stupio na snagu moraju ga ratifikovati sve članice Evropske unije.

 

Predlog rezolucije Evropskog parlamenta o evropskoj integraciji Srbije predstavljen je 27. oktobra 2010, a Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio je taj predlog 1. decembra 2010.

 

Ukazuje se da je stanje javnog saobraćaja, posebno železnica, izuzetno loše i da je potrebno koristiti pretpristupne fondove EU za unapređenje železničke mreže i transportnih veza sa susednim zemljama.

 

U Rezoluciji se ističe da je potrebno uspostaviti nezavisnu javnu službu i da je potrebno prekinuti zapošljavanje preko političkih veza, što nije u skladu sa Zakonom o državnim službenicima.

 

Izražava se žaljenje zbog visoke nezaposlenosti, posebno među mladima, i niske stope visokoobrazovanih. U tom smislu navodi se da je moderno obrazovanje visokih standarda jedan od preduslova socijalnog i ekonomskog razvoja. Srbija se poziva da u potpunosti primeni Bolonjski proces u obrazovanju i da srpski obrazovni sistem uskladi sa evropskim standardima.

 

Srbija se poziva i da dovrši reformu pravosuđa i uloži veće napore da bi obezbedila nezavisnost i objektivnost sudija kao i efikasniji rad sudova. Pozdravlja se odluka da se sprovede reizbor sudija, ali se ističe da to mora biti učinjeno na transparentnan način.

 

Srbija se takođe poziva da ojača borbu protiv korupcije, ukine blanko ostavke i prekine sa "proizvoljnom raspodelom mesta u parlamentu". Ističe se i da su duple funkcije "ozbiljan rizik za konflikt interesa i da to pitanje treba da bude prioritet" i ukazuje se da se Agencija za borbu protiv korupcije obratila Ustavnom sudu povodom duplih funkcija.

 

Evropski parlament u Rezoluciji ukazuje i na težak položaj Roma u Srbiji i poziva srpske vlasti da im hitno omoguće da dobiju lične karte, i da im olakšaju da steknu domove i omoguće pristup tržištu rada, obrazovanju i zdravstvu. Ističe se da mnogi Romi žive u ekstremnom siromaštvu, što umanjuje šanse mladih Roma, kao i da samo 5% njih ima posao. Ukazuje se i na diskriminaciju Roma, skore slučajeve nasilja nad njima i prinudno preseljavanje koje su organizovale srpske vlasti.

 

Ističe se i da organizovanje Parade ponosa predstavlja napredak u razvoju tolerancije i slobode izražavanja, ali se izražava žaljenje zbog nasilja koje je pratilo taj događaj. Poslanici EP su skrenuli pažnju da su ekstremisti koji su učestvovali u nemirima "imali indirektnu podršku nekih političkih stranaka i verskih ličnosti".

 

U vezi sa tim, od Srbije se traži da sprovede odgovarajuće mere za borbu protiv ekstremizma i radikalizma u društvu.

 

U Rezoluciji se ističe da Srbija ima najveći broj izbeglica i raseljenih u Evropi i pozivaju se svi potpisnici Sarajevske deklaracije da ostvare veći napredak u toj oblasti.

 

Pripremiti teren za 150.000 povratnika iz EU

 

Kako se navodi, očekuje se da će u skladu sa sporazumima o readmisiji sa zemljama EU u Srbiju doći 150.000 povratnika i da je potrebno sprovesti prpreme za njihovu integraciju u društvo.

 

Srbija se poziva i da sprovede mere za sprečavanje zloupotreba viznog režima.

 

Evropski parlament je ocenio da bi bilo dobro da Srbija sklopi sporazume o ekstradiciji sa susedima, kao što je učinjeno sa Crnom Gorom i Hrvatskom.

 

Pozdravljaju se napori za uklanjanje nasleđa delovanja bezbednosnih službi iz prošlosti, ali se ističe potreba za daljim reformama sektora bezbednosti, pre svega za sprovođenjem lustracije i povećanjem parlamentarnog nadzora nad bezbednosnim službama.

 

Evropski parlament je ukazao da je Agencija za hemikalije usvojila pravilnik o proizvodnji hemikalija koje mogu biti opasne za ljudsko zdravlje i životnu sredinu, čime se Srbija približila evropskim standardima. Ističe se, međutim, da je primena dela tih pravila odložena zbog tvrdnji predstavnika industrije da bi im to donelo gubitke i ugrozilo poslovanje.

 

U Rezoluciji se se ističe i značaj nezavisnih medija, zaštite manjina, funkcionisanja saveta nacionalnih manjina, regionalne saradnje, jačanja sindikata i socijalnog dijaloga, kao i poboljšanja uslova u zatvorima koji su prenasljeni i decentralizacije zemlje.

 

Pozdravlja se usvajanje Deklaracije o Srebrenici.

 

Stavovi

Direktorka vladine Kancelarije za evropske integracije Milica Delević izjavila je da ratifikacija SSP u Evropskom parlamentu podstiče preostale članice EU da ratifikuju taj sporazum, ali i Srbiju da ubrza reforme. "Ovo je svakako značajan korak na našem putu ka Evropskoj uniji i tih koraka će biti puno, ali ovaj je značajan jer ratifikacija SSP u Evropskom parlamentu, i usvajanje Rezolucije o Srbiji, podstiče zemlje koje još nisu ratifikovale, da to učine, ali i podstiče nas da nastavimo da radimo na ubrzanju unutrašnjih reformi", rekla je Delević agenciji Beta.

 

Potpredsednik Vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić izjavio je da ratifikacija Sporazuma Srbije i EU o stabilizaciji i pridruživanju u Evropskom parlamentu predstavlja dokaz široke i duboke podrške Srbiji. "Činjenica da su (za Rezoluciju o Srbiji) glasale sve političke grupacije pokazuje da naš cilj - a to je da dobijemo status kandidata do kraja godine i mogućnost da počnemo pregovore neposredno posle toga, imaju jaku podršku u Evropskom parlamentu", kazao je Djelić u telefonskoj izjavi agenciji Beta.

 

On je rekao da se delegacija Srbije ove nedelje u Strazburu "borila protiv dva amandmana" na Rezoluciju. Jedan amandman je osuđivao Srbiju zbog neprisustvovanja dodeli Nobelove nagrade za mir u Oslu i, kako je kazao Đelić, "u tome smo uspeli". Drugim amandmanom se tražilo da se u dijalogu Beograda i Prištine ne govori o statusu. "Uspeli smo da donekle ublažimo taj tekst i - što je bitno - da obezbedimo da taj amandman prođe sa tankom većinom", rekao je Đelić.

 

Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da očekuje da Sporazum Srbije i EU o stabilizaciji i pridruživanju sada ratifikuju i preostale zemlje koje to nisu učinile do sada. Cvetković je novinarima u Vranju rekao da očekuje da će u prvoj polovini ove godine sve članice EU ratifikovati taj sporazum.

 

Predsednik Srbije Boris Tadić ocenio je da ratifikacija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije sa Evropskom unijom predstavlja veoma važan korak u evropskim integracijama Srbije. Tadić je, kako se navodi u saopštenju iz kabineta predsednika, , poručio da niko ne treba da ima dilemu oko saradnje Srbije sa Haškim tribunalom. "Mi smo za to potpuno politički opredeljeni, a takođe i u operativnom smislu. Srpske bezbednosne snage i Tužilaštvo za ratne zločine daju maksimum da se preostali optuženi za ratne zločine pronađu, uhapse i privedu pravdi", rekao je Tadić.

 

Evropski pokret u Srbiji pozdravio je ratifikaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u Evropskom parlamentu i istakao da je to važan signal za Srbiju i njene građane. To je takođe i važan signal za 16 država članica EU koje još nisu ratfiikovale taj sporazum, bez obzira na to što ratifikacija u svih 27 parlamenata zemalja članica nije formalan uslov za dobijanje statusa kandidata. Pokret je istakao da je potrebno ubrzati dinamiku reformi neophodnih za zadovoljenje uslova za punopravno članstvo u EU, podjednako važnih i za građane Srbije da bi uvideli korist tog procesa za poboljšanje uslova života.

 

Generalna serketarka Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić izjavila je da je Rezolucija o evropskoj integraciji Srbije prvi zvanični dokument u kojem je EU jasno istakla da puna saradnja sa Tribunalom u Hagu znači hapšenje dvojice preostalih begunaca, Ratka Mladića i Gorana Hadžića. "Najkonkretnije poruke su upućene u rezoluciji koja daje realnu sliku stanja na putu članstva Srbije ka EU i daje konkretne preporuke državi i administraciji kako bi se taj put ubrzao. Tu je istaknut značaj reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i uloge medija i civilnog društva u procesu evropskih integracija", rekla je Maja Bobić agenciji Beta.

 

Šefica poslaničke grupe Za evropsku Srbiju Nada Kolundžija izjavila je da je Evropski parlament ratifikacijom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju potvrdio sve poteze koje je Srbija uradila na putu evropskih integracija. "Ovime smo dobili potvrdu da je Srbija bila u pravu što je pristupila jednostranoj primeni Prelaznog sporazuma, što je uverilo zemlje članice Evropske unije da je Srbija spremna da ubrza proces evropskih integracija", rekla je Kolundžija.

 

Srpska napredna stranka (SNS) ocenila je danas da je ratifikacija Sporazuma Srbije i EU o stabilizaciji i pridruživanju dobar signal za Srbiju ali da Srbija ne sme da bude zadovoljna stalnim očekivanjem da će neko drugi da radi za njene interese, dok ona ne preduzima ništa ili veoma malo kako bi napredovala. "Srpski naprednjaci insistiraju na činjenici da Srbija mora da preduzme energične mere u razvoju privrede, borbi protiv korupcije i privilegija političkih klasa", navodi se u saopštenju SNS.

 

Šef poslaničke grupe Srpske radikalne stranke (SRS) Dragan Todorović izjavio je da ratifikacija Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije i EU u Evropskom parlamentu suštinski ne znači ništa za Srbiju i da će ona služiti za unutrašnje-političke potrebe, a da će Evropa "nastaviti sa ucenama". "Ratifikacija SSP-a suštinski za Srbiju neće značiti ništa. Mi smo i do sada njegovom jednostranom primenom imali štetu od nekoliko miliona evra i to će se nastaviti i dalje", kazao je Todorović agenciji Beta. Prema rečima Todorovića, Evropska unija neće ni opstati, te je neće ni biti kada Srbija bude trebalo da se priključi, za, kako je rekao, desetak godina.

 

Lider Liberalno-demokratske partije (LDP) Čedomir Jovanović ocenio je da je ratifikacija Sporazuma Srbije i EU o stabilizaciji i pridruživanju u Evropskom parlamentu još jedna u nizu potvrda da Evropa želi brzu integraciju Srbije u EU. "Više nema prostora za izgovore. Vlast u Srbiji ne može večito da traži ustupke, a da istovremeno ignoriše obavezu da paralelno sprovodi reforme u samoj zemlji, zato LDP insistira na okretanju Srbije evropskim poslovima jer ćemo tako otkloniti svaku dilemu o evropskoj budućnosti našeg društva", naveo je Jovanović u saopštenju medijima.

 

"Sada moramo da učinimo sve da se što pre dobije pozitivno mišljenje Evropske komisije i dovedemo zemlju u status punopravnog kandidata za članstvo u Evropskoj uniji", naveo je Jovanović.

 

Portparol Demokratske stranke Srbije (DSS) Petar Petković izjavio je da je ratifikacija u Evropskom parlamentu Sporazuma EU i Srbije o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) samo odluka u nizu, jer taj sporazum tek treba da ratifikuje još skoro polovina članica EU. "Ta odluka Evropskog parlamenta je jedna u nizu odluka u jednom veoma dugom procesu ratifikacije. Ne treba zaboraviti da taj proces traje već dve i po godine, i pitanje je koliko će trajati obzirom da još skoro pola država članica taj dokument treba da ratifikuje", kazao je Petković agenciji Beta.

 

Izvor: EurActiv i Beta

Linkovi

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


09.09.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde, Pištaljka, Projekat USAID i Projekat EU
06.09.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
30.08.2019, Beograd
Organizator: Kancelarija Grada Beča u Beogradu - Eurocomm-PR
19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA