Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


Plan za sticanje statusa kandidata    

Objavljeno : 31.12.2010. Štampa El. pošta bookmark
 

Srbija planira da unapredi potragu za haškim beguncima u 2011. i da neka otvorena pitanja sa Prištinom rešava u planiranom dijalogu, proističe iz Akcionog plana za brže sticanje statusa kandidata za članstvo u EU. Vlada Srbije planira da u 2011. godini usvajanjem novih zakona i izmenama postojećih otkloni sistemske nedostatke, stvori uslove za suzbijanje korupcije i unapredi rad pravosuđa. Vlada Srbije će 2011. raditi na većoj kontroli javnih finansija i suzbijanju sive ekonomije.

 

U Akcionom planu koji je u četvrtak (30. decembra) objavljen na sajtu Kancelarije za evropske integracije, navodi se da će Nacionalni savet za saradnju u 2011. nastaviti da održava saradnju sa Haškim tribunalom na dosadašnjem "visokom nivou" u pogledu dostavljanja dokumentacije, pristupa arhivama državnih organa i svedocima.

 

U cilju ispunjavanja preporuka koje je u svom najnovijem izveštaju o saradnji Srbije s Hagom izneo glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc (Serge Brammertz), a odnose se na preispitivanje strategije koja se koristi za hapšenje haških begunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića, planirane su aktivnosti za povećanje operativnih kapaciteta i uvođenje multidisciplinarnog pristupa u hapšenju begunaca.

 

Planirano je da Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije više primenjuje tehničke metode (praćenje elektronske komunikacije i prepiske, nadzor nad kretanjem osoba od interesa u potrazi za haškim beguncima i primena DNK analiza) i sveobuhvatniju i efikasniju analizu podataka i dokumenata.

 

Planirano je da Bezbednosno-informativna agencija u prvom kvartalu 2011. sprovede četiri aktivnosti, među kojima su i primena "modifikovanog plana u cilju povećanja i koncentracije raspoloživih operativnih kapaciteta" i unapređenje mehanizama multidisciplinarnog pristupa.

 

Kada je reč o odnosima sa Kosovom, pitanje pečata kosovske carine koje izdaje UNMIK, a Beograd ne priznaje, rešavaće se u okviru dijaloga Beograda i Prištine tokom 2011. godine. Problem carinskog pečata, kako se navodi u primedbama u Izveštaju Evropske komisije o napretku za 2010, blokira plasman robe sa Kosova u Srbiju i tranzit kroz Srbiju.

 

U okviru dijaloga Beograda i Prištine razmatraće se i pitanje učešća na različitim regionalnim sastancima, pošto je odsustvo dogovora, kako je konstatovala Evropska komisija, do sada uticalo na regionalnu saradnju.

 

U domenu kontrole administrativne linije sa Kosovom i povećanja razmene informacija sa Euleksom planirana je nabavka tehničkih sredstava i obuka policajaca, ali su za to potrebna sredstva i trenutno se traži donator.

 

U okviru kontrole granica i migracija, predviđeno je između ostalog formiranje Kancelarije za azil, kao i usvajanje Akcionog plana za suprotstavljanje ilegalnim migracijama, koji bi trebalo da bude napravljen do kraja ove godine. Kada je reč o povećanom broju lažnih azilanata iz Srbije u zemljama EU, navodi se da je u toku informativna kampanja za legalno putovanje u zemlje EU i da su pooštrene kontrole na graničnim prelazima.

 

U cilju rešavanja problema formiranja Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine, planirano je uspešno sprovođenje izbora za Nacionalni savet Bošnjaka, podizanje svesti pripadnika bošnjačke nacionalne manjine o značaju instituta nacionalnog saveta i nastavak redovnog finansiranja Nacionalnog saveta.

 

Kako bi se Romima koji žive u nelegalnim naseljima bez adrese omogućilo da dobiju lična dokumenta, planirane su u prvom tromesečju 2011. izmene Zakona o prebivalištu i boravištu. Konstatuje se i da MUP sprovodi akciju izdavanja ličnih dokumenata po hitnom postupku za osobe koje su raseljene iz nehigijenskog naselja ispod mosta Gazela u Beogradu.

 

Novim zakonima protiv sistemskih nedostataka i korupcije

Background

Vlada Srbije je 29. decembra usvojila Akcioni plan za ispunjavanje preporuka iz Izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije. Sprovođenjem tog plana Srbija bi trebalo da ispuni sve ključne zahteve za sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

Evropska komisija je u izveštaju o napretku ocenila da vlasti u Beogradu treba da pokažu da čine sve da preostala dvojica optuženih pred Tribunalom u Hagu Ratko Mladić i Goran Hadžić budu uhapšeni i izručeni tom sudu. Pozitivno je ocenjena saradnja Srbije sa susedima, pre svega sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, ali je od Srbije zatražen predusretljiviji stav prema učešću Kosova u regionalnoj saradnji i trgovini, uz priznavanje zasad spornog carinskog pečata Kosova i dalje unapređenje saradnje s Euleksom, posebno oko sređivanja prilika na severu Kosova. Komisija je ukazala da je neophodno okončati reformu pravosuđa, otkloniti manjkavosti u izboru tužilaca i sudija i pojačati borbu protiv korupcije.

Srbija je zahtev za članstvo u EU podnela 22. decembra 2009. godine, a Savet ministara EU je 25. oktobra ove godine zatražio od Evropske komisije da izradi mišljenje o kandidaturi Srbije. Tada je naglašeno da će saradnja sa Haškim tribunalom ostati preduslov za dalji napredak Srbije u evropskim integracijama.
Evropski komesar za proširenje Štefan File (Fule) uručio je 24. novembra premijeru Srbije Mirku Cvetkoviću Upitnik na osnovu kojeg Evropska komisija treba da oceni spremnost Srbije da dobije status kandidata za članstvo u EU. Upitnik sadrži 2.483 pitanja koja su razvrstana u 33 poglavlja, a srpske vlasti bi trebalo da daju odgovore do kraja januara.

 

 

Povodom primedbi Evropske komisije koje se odnose na kontrolu političkih stranaka nad poslaničkim mandatima u Skupštini Srbije, planirano je da do juna 2011. godine bude izmenjen Zakon o izboru narodnih poslanika i Zakon o lokalnim izborima.

 

Zakon o finansiranju političkih aktivnosti biće usvojen u Skupštini Srbije do kraja prvog kvartala 2011. godine, navodi se u Akcionom planu. Novi zakon bi trebalo da finansiranje političkih stranaka učini transparentnijim omogućujući bolju kontrolu trošenja sredstava. Postojeća legislativa ima značajne nedostatke i ne pruža Agenciji za borbu protiv korupcije odgovarajuća istražna ovlašćenja kao i mogućnost sankcionisanja oblasti finansiranja političkih stranaka, posebno u toku izbornih kampanja, primedbe su koje je uputila Evropska komisija.

 

U Akcionom planu navodi se da će do četvrtog kvartala 2011. biti uvedeni pouzdani mehanizmi za dostavljanje pritužbi i zaštitu građana koji prijavljuju korupciju, kao i da će se raditi na jačanju pravosuđa.

 

U oblasti borbe protiv korupcije problem su i mali broj zaposlenih i nedostatak ovlašćenja Agencije za borbu protiv korupcije u proveri imovinskih karti. Akcionim planom je predviđeno da do kraja 2011. Agencija zaposli veći broj službenika i renovira prostorije koje su joj dodeljene, kao i da obezbedi pun pristup bazi podataka za proveru imovinskih izveštaja i podataka koje nadležni organi vode da bi provera imovine bila efikasnija.

 

Sledeće godine će se nastaviti reforma policije kako bi se smanjila korupcija i otklonili nedostaci u javnim nabavkama u u oblasti unutrašnjih poslova.

 

U delu Plana koji se odnosi na pravosuđe, u cilju smanjenja broja nerešenih predmeta planirano je do kraja drugog tromesečja 2011. godine budu usvojeni zakoni o krivičnom postupku, o parničnom postupku, o izvršenju presuda i o javnom beležništvu. Nacrti tih zakona su, kako se ističe, završeni. Planirano je i umrežavanje sudova do decembra 2010. godine radi efikasnijeg pristupa predmetima.

Netransparentnost reizbora tužilaca i sudija i veliki broj žalbi neizabranih sudija i tužilaca pred Ustavnim sudom navedene su u Akcionom planu kao primedbe Evropske komisije čije ispravljanje nije u nadležnosti Vlade Srbije već u nadležnosti drugih institucija.

 

Na primedbu Evropske komisije da je oduzeta imovina stečena kriminalom u nekim slučajevima prodavana bez sudske presude i da to izaziva zabrinutost, u Planu se navodi da se to desilo u dva slučaja, na osnovu odobrenja suda i da se novac čuva na računu Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom i može biti vraćen u slučaju oslobađajuće presude.

 

U cilju rešavanja problema u vezi sa ekstradicijom i priznavanjem kazni sa nekim državama u regionu, predviđeno je zaključenje ugovora sa zemljama u regionu o međusobnom izručenju državljana. Ministarstvo pravde Srbije će po ugledu na evropski nalog za hapšenje inicirati neku vrstu balkanskog naloga za hapšenje koji bi omogućio znatno skraćenje postupka ekstradicije okrivljenih i osuđenih.

 

Kada je reč o kontroli protoka droge, navodi se da je uspostavljen sistem zajedničkih patrola sa Crnom Gorom i BiH, a sa Hrvatskom je potpisan sporazum o saradnji, pa su time stvoreni uslovi za razmenu informacija.

 

U okviru borbe protiv pranja novca, planirana je nova sistematizacija i zapošljavanje više službenika u Upravi za sprečavanje pranja novca kako bi se ojačali njeni kapaciteti. U toj finansijsko-obaveštajnoj službi sada je zaposleno 25 službenika, a u planu je da se zaposli još najmanje 15 službenika.

 

Jačanje kontrole javnih finansija


Vlada Srbije će 2011. raditi na većoj kontroli javnih finansija i suzbijanju sive ekonomije, navodi se u Akcionom planu za ispunjavanje preporuka Evropske komisije. Planirano je da se smanji udeo sive ekonomije u privredi i da se olakšaju prijave poreza uvođenjem elektronskih prijava poreza od 1. jula 2011. godine.

 

Kada je reč o kontroli javnih finansija, planirano je da se u 2011. zaposli još 70 revizora, dok ih sada ima 20. Time će se, kako se navodi, proširiti delatnost Državne revizorske institucije, a broj zaposlenih bi trebalo i dalje da se povećava do 120.

 

Za 2011. planirano je i donošenje zakona o restituciji, koji bi trebalo da bude usvojen do juna 2011. godine.

 

Jedno od ekonomskih problema na koji je ukazala Evropska komisija je visoka stopa nezaposlenosti, a rešavanju tog problema trebalo bi da doprinese Nacionalna strategija zapošljavanja za period od 2011. do 2020, čije usvajanje je planirano za prvo tromesečje 2011. godine.

 

Navodi se da će se od 1. januara primenjivati Akcioni plan zapošljavanja koji je usvojen u 2010. i koji predviđa mere zapošljavanje osoba koje teško mogu da pronađu posao.

 

Potrebno je produžiti radni vek, a izmene zakona o penzijskom osiguranju kojima će se to omogućiti trebalo bi da budu usvojene najkasnije u prvom tromesecju 2011, navodi se u Akcionom planu.

 

Predviđen je i niz mera za prilagođavanje obrazovanja tržištu rada. Među njima je jačanje kapaciteta Nacionalne službe za zapošljavanje za predviđanje trendova na tržištu rada, što se sprovodi od marta 2010. do oktobra 2011. iz evropskih pretpristupnih fondova.

 

Među planiranim aktivnostima su i modernizacija obrazovanja, kao i mere za lakše upisivanje Roma, osoba sa posebnim potrebama, raseljenih i siromašnih na visokoškolske ustanove, unapređenje sposobnosti škola i nastavnika za inkluzivno obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invalditetom.

 

U Planu se navodi da bi do jula 2011. trebalo da bude usvojen Zakon o energetici koji bi omogućio završetak razdvajanja distribucije i snabdevanja strujom, proširio nadležnosti Agencije za energetiku Srbije i regulisao snabdevanje strujom i gasom.

 

Do maja 2011. bi trebalo da se pripremi i predlog zakona o racionalnoj upotrebi energije.

 

Akcioni plan sadrži i planirane mere, zakone i strategije u drugim oblastima, poput poljoprivrede, industrije, aviosaobraćaja i zaštite životne sredine.

 

Izvor: EurActiv

 

Sledeći koraci

1. februar 2011: Rok do kojeg će srpske vlasti završiti popunjavanje Upitnika

Novembar 2011: Očekuje se mišljenje Evropske komisije o zahtevu Srbije za sticanje statusa kandidata

 

Linkovi

Vlada Srbije

Kancelarija za evropske integracije: Akcioni plan za brže sticanje statusa kandidata

Kancelarija za evropske integracije: Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije za 2010. godinu

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


09.09.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde, Pištaljka, Projekat USAID i Projekat EU
06.09.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
30.08.2019, Beograd
Organizator: Kancelarija Grada Beča u Beogradu - Eurocomm-PR
19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA