Stampa
Decu ima oko 70% porodica u Srbiji  

Objavljeno : 06.03.2014. Štampa El. pošta bookmark
 

U Srbiji ima gotovo milion i po porodica sa decom koje čine 70% ukupnog broja porodica. Svaka druga porodica sa decom ima jedno dete dok petoro i više dece ima manje od pola procenta porodica sa decom, saopštio je 6. marta Republički zavod za statistiku. Istog dana u Beogradu je održana konstitutivna sednica vladinog Saveta za prava deteta koji treba da doprinese ostvarivanju svih prava dece, zaštiti tog dela populacije i poboljšanju kvaliteta života dece. Prioriteti Saveta biće briga o deci sa smetnjama u razvoju i prevencija mogućih rizika razdvajanja dece od porodice.Ukupno u Srbiji ima 2,12 miliona porodica a decu ima 1,47 miliona, pokazaju rezultati Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova iz 2011. godine.

 

Od ukupnog broja porodica sa decom, nešto više od polovine, odnosno 51,8%, čine porodice sa jednim detetom, slede porodice sa dvoje dece (40%), dok su porodice sa petoro i više dece najmanje zastupljene, sa svega 0,4%.

 

Prosečna porodica s decom u Srbiji ima 1,6 dece, a od ukupnog broja dece koja žive u porodici, tri četvrtine je mlađe od 25 godina.

 

Među porodicama tipa bračni par s decom gotovo je izjednačeno učešće porodica s jednim detetom (44,4%) i dvoje dece (46,3%). Učešće porodica s troje i više dece je 9,3%.

 

Kada je reč o vanbračnim parovima sa decom, skoro svaka druga porodica (48,8%) ima jedno dete, dvoje dece ima 35% takvih porodica, a troje i više dece 16,3%.

 

S druge strane, među jednoroditeljskim porodicama (majka ili otac s decom) najviše je porodica s jednim detetom (preko 70%), slede porodice s dvoje dece sa učešćem od blizu 25%, dok je učešće porodica s troje i više dece značajno manje nego među porodicama sa oba roditelja (ispod 4%).

 

Popis iz 2011. godine, koji je finansijski podržala EU, sproveden je od 1. do 15. oktobra 2011.

 

Konstituisan Savet za prava deteta

 

U Beogradu je održana konstitutivna sednica vladinog Saveta za prava deteta koji treba da doprinese ostvarivanju svih prava dece, zaštiti dece i poboljšanju kvaliteta života dece sa posebnim akcentom na ugrožene kategorije, siromašne dece i dece odvojene od porodice.

 

Savet za prava deteta predstavlja jedan od najvažnijih nacionalnih mehanizama za ostvarenje prava deteta u našoj zemlji, navela je Vlada Srbije dodajući da ga je obrazovala na period od četiri godine, čime to savetodavno telo obnavlja svoje postojanje.

 

Državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike Brankica Janković kazala je da će jedan od prioriteta biti briga o deci sa smetnjama u razvoju i prevencija mogućih rizika razdvajanja dece od porodice.

 

"I to je ono što ovih dana i radimo. Nedavno smo započeli projekat uvođenje nove usluge porodičnog savetnika koji, kada primeti da postoji bilo kakav problem u porodici koji bi mogao da dovede do odvajanja deteta od porodice, radi sa porodicom kako bi se to sprečilo na početku", rekla je Janković.

 

Ona je dodala da Savet ima podršku relevantnih domaćih i stranih organizacija.

 

"Pre svega bih tu pomenula UNICEF koji je pružao podršku i radu prethodnih saziva Saveta, a na sastanku smo se dogovorili da će tu podršku u narednom periodu intenzivirati", rekla je Janković.

 

Janković je kazala da je od poslednjih primedbi koji je imao UNICEF "dosta toga učinjeno za prava dece u Srbiji".

 

"Od tog perioda se mnogo toga izmenilo jer smo tada imali više od 6.000 dece u institucijama, a danas je to 1.200 dece", rekla je Janković.

 

Ona je kazala da je sada 80% dece koja su iz različitih razloga odvojena od porodice smešteno u hraniteljske porodice.

 

"Što se tiče romske dece, imaćemo timove koji će pre svega raditi na smanjenju siromštva dece, kao i na obrazovanju", rekla je Janković.

 

Izvor: Beta

Foto: Sxc.hu

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar