Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


Anketa: Srbija neprijateljski nastrojena prema Kosovu    

Objavljeno : 20.12.2012. Štampa El. pošta bookmark
 

Za više od 80% građana Kosova Srbija je neprijateljski nastrojena prema Kosovu, pokazalo je istraživanje Barometar bezbednosti na Kosovu koje je sproveo Kosovski centar za bezbednosne studije iz Prištine. Za većinu građana najveće unutrašnje pretnje po bezbednost su droga i alkohol, krađe i ubistva, kao i ilegalno oružje, dok je ekonomska kriza najveća spoljna opasnost.

Istraživanje je sprovedeno od 1. novembra do 1. decembra metodom direktnog intervjua u 1067 domaćinstava na Kosovu. U etničkoj strukturi  Albanci su činili 89 % ispitanika, kosovski Srbi 7 %, a ostale manjine 4%.

 

Za veliku većinu građana Kosova, Albanija, SAD i EU se smatraju prijateljskim zemljama. Na Makedoniju i Crnu Goru ispitanici uglavnom gledaju kao neutralne zemlje.

 

Na listi neprijateljski nastrojenih zemalja iza Srbije, slede Grčka i Rusija. Prema oceni ispitanika Srba - Srbija, Grčka i Rusija su prijateljske zemlje.

 

Više Srba koji su bili obuhvaćeni uzorkom gleda na EU kao na neprijatelja, njih 36 %, dok je za 30 % EU prijateljska institucija. Za kosovske Srbe SAD i Albanija su na vrhu neprijateljskih zemalja.

 

Na pitanje kako bi mogla da se garantuje bezbednost na Kosovu, najveći deo ispitanika je odgovorio da je to člansto u EU, više od 30 % ispitanika.Samo 18 % je smatralo da se bezbednost može garantovati nekom vrstom prisustva NATO na Kosovu.

 

Oko polovine ispitanika slaže se da broj trupa na Kosovu treba da ostane isti, dok je gotovo ujednačena podrška prodlogu da trupe treba povećati odnosno smanjiti.

 

Albanci ispitanici su više naginjali ideji da treba koncentrisati trupe KFOR-a na severu Kosova.

 

Za većinu ispitanika, preko 80 %, glavne pretnje po političku stabilnost Kosova su situacija na severu Kosova, ekonomske prilike i korupcija.

 

Ispitanici su gotovo podeljeni oko pitanja dijaloga Beograda i Prištine koji podržava 47 % anketiranih građana, a protivi mu se 48 %.

 

Oko 45 % je mišljenja da će dijalog doneti napredak u stabilnosti. Srbi više podržavaju dijalog, njih 45 %, ali su pesimističniji u pogledu ishoda u odnosu na Albance obuhvaćene istraživanjem.

 

Odakle vrebaju opasnosti

 

Ocenjujući trenutnu političku situaciju, dve trećine je navelo da je situacija "loša". Blizu 70 % se ne slaže sa tvdnjom da kosovske institucije zastupaju interese građana.

 

Nešto više od polovine je kazalo da bi kontaktiralo direktno institucije u slučaju da im treba neka usluga. Međutim, značajan broj njih, 40%, je kazao da su lične i rođačke veze, kao i povezanost sa političkim partijama bolja alternativa.

 

U izborni sistem Kosova ima poverenje manje od polovine ispitanika.

 

Za većinu građana najveće unutrašnje pretnje po bezbednost su droga i alkohol, krađe i ubistva, kao i ilegalno oružje. Nešto više od petine smatra da su ključna pretnja međuetnički sukobi, a za trećinu su to religijski konflikti.

 

Za tri četvrtine ispitanika najveća spoljna pretnja je ekonomska kriza. Za nešto više od petine njih postoji velika verovatnoća da se dogodi vojni napad i međunarodni teroristički napad.

 

Blizu 40 % ispitanika smatra da su najveća pretnja Kosovu strane ideje i životni stil.

 

Značajnije razlike u odgovorima nisu uočene u zavisnosti od etničke pripadnosti ispitanika, ali su stariji građani skloniji da veću nivo pretnje pripišu idejama iz sveta i vojnom napadu.

 

U istraživanju Beogradskog centra za bezbednosnu politiku objavljenom prošlog meseca, za skoro trećinu žena i muškaraca u Srbiji najveća spoljna pretnja je NATO, odnosno politika velikih sila prema Srbiji i težnja za stvaranjem „Velike Albanije“ (ali svega oko 2%).

 

Nasuprot bezbednosnim pretnjama koje nas ugrožavaju spolja, bezbednost Srbije iznutra je, po mišljenju žena, ugrožena pre svega zbog velikih ekonomskih problema, ponašanja političara, tj. loše vlasti, korupcije i kriminala.

 

Muškarci imaju drugačiju percepciju s obzirom da je najveća pretnja bezbednosti Srbije po njihovom mišljenju ponašanje političara, tj. loša vlast, zatim korupcija i kriminal i tek onda ekonomski problemi.

 

Malo poverenje u sudsto

 

Na pitanje da ocene rad bezbednosnih institucija  ocenama na skali vrlo zadovoljan - nezadovoljan, većina građana Kosova, njih 72 %, bila je najzadovoljnija Kosovskim bezbednosnim korpusom.

 

Poređenja radi, nedavno istraživanje Beogradskog centra za bezbednosnu politiku kazalo je da je da građani Srbije najviše veruju vojsci, nešto manje policiji, a najmanje sudstvu.

 

Nešto umerenije zadovoljstvo ispitanici u Barometru bezbednosti Kosova pokazali su u slučaju KFOR-a 60 % i vatrogasnih službi 50 %.

 

Umereno zadovoljstvo pokazano je prema Kosovskoj policiji kojoj je zadovoljno samo 42 % ispitanika. Najmanje su zadovoljni radom carine 29 % ispitanika i Eulexom 22%.

 

Od ispitanika se tražila da ocene rad Kosovske bezbednosne agencije, ali je dve trećine građana navelo da nema dovoljno informacija o tome.

 

Ako se pogledaju samo odgovori kosovskih Srba, oni su generalno nezadovoljni radom bezbednosnih institucija, a najveću podršku je dobila Kosovska policija sa 23 %  Srba koji su zadovoljni radom te institucije.

 

Većina ispitanika, oko 60 %, smatra da je KFOR nepristrasan i fer, dok isto toliko njih ima potpuno suprotno mišljenje o Euleksu: da nije fer i nepristrasan.Ogromna većina, njih 87 %, podržava ideju o transformisanju Kosovskog zaštitnog korpusa u armiju.

 

Istraživanje je pokazalo da građani generalno imaju malo poverenja u pravosuđe na Kosovu. Gotovo dve trećine njih reklo je da nema ili ima vrlo malo poverenja u pravosuđe.

 

Samo 8% je zadovoljno radom sudova, a 36 % je donekle zadovoljno.

 

Na pitanje da definišu razlog nezadovoljstva, više od trećine je navelo sporost sudova, 28 % je reklo da nema poverenje u sudski sistem, a 12 % nije imalo dovoljno informacija o radu sudova.

 

Sa tvrdnjom iz upitnika "Sudovi su nezavisni" složilo se 14 % učesnika istraživanja.

 

U delu istraživanja koje se bavilo ekonomskom sigurnošću, 42 % je kazalo da ima malih problema sa ličnim prihodima, a 27 % da ima "ogromnih problema". Dovoljno prihoda za život ima 26 % njih, a 5 % je navelo da štedi.

 

Izvor: EurActiv.rs

Foto: Sxc.hu

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


09.09.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde, Pištaljka, Projekat USAID i Projekat EU
06.09.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
30.08.2019, Beograd
Organizator: Kancelarija Grada Beča u Beogradu - Eurocomm-PR
19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA