Stampa
Srbija na jednoj trećini prosečnog standarda EU  

Objavljeno : 20.06.2012. Štampa El. pošta bookmark
 

Građani Srbije su prošle godine imali tri puta niži standard od proseka EU, pokazuju  podaci evropskog statističkog zavoda Eurostat o bruto domaćem proizvodu po stanovniku. Kada je reč o realnoj potrošnji po pojedincu, koja se smatra pokazateljem kvaliteta života, ona je 44 % ili dva i po puta niža od proseka EU. Prema statistici, u regionu lošije žive građani Bosne i Hercegovine, dok se standard Crnogoraca i Albanaca popravio.

 

Potrošnja u Srbiji je za jedan procentni poen viša nego u 2010. Srbija je manje privredno razvijena i od Bugarske, koja ima najniži BDP po stanovniku u EU - 45 % evropskog proseka, a ima isti nivo potrošnje kao ta zemlja koja je EU pristupila 2007. U EU razlike u BDP po glavi stanovnika idu skoro do šest puta.

 

Srbija je tako po bruto domaćem proizvodu po stanovniku na 35 % evropskog proseka, Makedonija na 36 % što je u slučaju obe zemlje isti rezultat kao i 2010. godine.

 

Crna Gora je međutim popravila svoj rezultat budući da je BDP po glavi stanovnika 2011. bio 43 % proseka EU, dva procentna poena više nego u 2010. godini.
Ovaj ekonomski pokazatelj je za Hrvatsku isti kao 2010. godine - 61 % preseka EU.

 

Najlošije po tom pokazatelju su Bosna i Hercegovina sa 29 % i Albanija sa 31 %. Pokazatelj BiH je međutim lošiji za dva procentna poena nego 2010. kada je bio 31 %, dok je u slučaju Albanije ovaj pokazatelj porastao za tri procentna poena u poređenju sa 2010.

 

Prema ranijim podacima, Srbija je 2008. bila ispred Makedonije, dok su se 2009. izjednačile, a u 2010. zamenile mesta. Od zemalja bivše Jugoslavije, najbolja je Slovenija, sa BDP po stanovniku od 84 % evropskog proseka ili jedan procentni poen manje nego godinu dana ranije. Njen BDP po stanovniku je ujedno viši i od svih zemalja centralne evrope i baltičkih zemalja.

 

U EU najveći BDP po stanovniku i dalje ima Luksemburg - 2,74 puta veći od proseka EU. Međutim, kako se ističe, to nisu u potpunosti realni podaci budući da veliki broj stranaca radi u Luksemburgu, pa iako dolaze na dnevnoj bazi, i ne žive tamo, oni doprinose bruto domaćem proizvodu.

 

Za Luksemburgom slede Holandija - oko 31 % više od proseka EU, pa Austrija, Irska i Švedska (u 2010. raspored je bio Irska, Danska, Austrija i Švedska).

 

Ako se pogleda lična potrošnja po stanovniku u regionu, podaci pokazuju da su građani Bosne i Hercegovine osiromašili. Pre dve godine oni su po ovom osnovu bili na 37% proseka EU, a prošle godine na 35%.

 

Ovaj pokazatelj je povećan u Crnoj Gori sa 51% na 53%, Albaniji sa 31% na 34%, kao i u Rumuniji za dva procentna poena na 47% i Bugarskoj sa 42% na 44%.
Po ovom osnovu u Eu se najbolje živi u Luksemburgu koji je 50% iznad proseka EU, kao i u Holandiji i Austriji.

 

Izvor: EurActiv.rs

Foto:

Beta

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar