Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


U Srbiji se ne poštuju evropski standardi u oblasti medija    

Objavljeno : 18.05.2012. Štampa El. pošta bookmark
 

U Srbiji se u oblasti medija potpuno ostvaruju samo četiri od ukupno 27 evropskih standarda, većina standarda je "u sivoj zoni", dok u nekoliko oblasti postoje drastična odstupanja. Ta odstupanja se, pre svega, odnose na tržišno poslovanje medija, zaštitu medija od političkih uticaja, radno-socijalna prava i bezbednost novinara, rečeno je 18. maja na predstavljanju izveštaja o medijskim slobodama koji je pripremljen na osnovu liste 27 indikatora Saveta Evrope. Ukazano je i da se država svojim uticajem i finansiranjem pojedinih medija ponaša kao konkurencija privatnim medijima, kao i da će mediji moći da se odupru finansijskim i političkim uticajima tek pošto se reguliše uticaj države na tržište medija.

 

Od 27 indikatora u Srbiji se dosledno i potpuno primenjuje samo četiri - ostvarivanje prava na slobodu ulaska u novinarsku profesiju, na slobodu pristupa internetu i stranim medijima, razdvojenost učešća u izvršnim organima vlasti od profesionalnog obavljanja medijskih poslova i ograničenost prava medija na ekskluzivno izveštavanje o događajima od izuzetnog javnog značaja, rečeno je na konferenciji za novinare.

 

U izveštaju "Medijske slobode Srbije u evropskom ogledalu" se navodi da, iako za većinu ostalih evropskih standarda postoji relativno dobra zakonska potpora, ona se u praksi ne ostvaruju na potpun način a da je najdrastičnije odstupanje u oblasti medijske ekonomije i nezavisnosti medija od političkih uticaja.

 

Istraživanje je pokazalo da svega 2% od 240 anketiranih glavnih urednika informativnih medija smatra da su medijske slobode i novinarska prava potpuno ostvarivana tokom prošle godine, a 21% da su se događali sporadični incidenti. Velika većina, 72%, smatra da Srbija ima veliki problem u pogledu slobode medija, 67% da su postojale ozbiljne prepreka za njeno ostairvnja, a 5% da uopšte nisu postojali uslovi za to.

 

Istraživanje koji su pripremili organizacija Sivil rajts difenders (Civil Rights Defenders) i udruženja srpskih medija -  Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Asocijacija slobodnih i nezavisnih medija (ANEM), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) i Lokal pres, pokazalo je da je većina od 27 standarda u "sivoj zoni", odnosno da postoji zakonska regulativa, ali da je nepotpuna ili se ne primenjuje zbog slabosti sistema.

 

Samo dva instituta u evropskoj tradiciji su nepoznata u Srbiji a to su komisija za žalbe u pojedinačnim medijima, kao posrednik između nekog medija i njegove publike, i kodeks uređivačke nezavisnosti koji se preporučuje privatnim medijima kako bi osigurali uređivaču nezavisnost od vlasnika.

 

Problem državnog vlasništva

 

Takođe, razlika postoji u odnosu na pitanje medija u državnom vlasništvu, rekla je koordinatorka istraživanja Jovanka Matić na predstavljanju izveštaja. "Na listi indikatora ne postoji poseban standrad koji reguliše državno vlasništvo u medijima jer se privatno vlasništvo, odnosno odvojenost državnog vlasništva i upravljanja medijima, potpuno podrazumeva. Postoji jedan indikator koji kaže da je nepoželjno prikriveno državno vlasništvo u naizgled privatnim medijima", rekla je Matićeva.

 

"Kod nas je, naprotiv, državno vlasništvo, odnosno razdvojenost državnog vlasništva i upravljanja medijima, jedan od veoma važnih problema u medijskom sistemu", rekla je ona.

 

Matićeva je dodala da ne postoji jasan stav u medijskoj politici a ni same medijske zajednice o tome da li ukidanje državnog vlasništva predstavlja unapređenje za medijski sistem i da li koristi javnosti. Navela je da se u anketi 28 glavnih urednika informativnih medija nije složilo sa tvrdnjom da država ne treba da bude vlasnik medija.

 

Ona je rekla da nema validnih podataka o tome koliko je medija u državnoj svojini. Prema nekim izvorima ima ih 86, a prema drugim, 137, navela je koordinatorka istraživanja.

Background

Izveštaj "Medijske slobode Srbije u evropskom ogledalu" su pripremili organizacija Sivil rajts difenders (Civil Rights Defenders) i udruženja srpskih medija Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Asocijacija slobodnih i nezavisnih medija (ANEM), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) i Lokal pres.

 

Izveštaj je zasnovan na 27 indikatora za procenu medijskih sloboda u zemljama članicama Saveta Evrope čija je Parlamentarna skupština 2008. godine donela preporuku da svaka zemlja jednom godišnje podnosi takav izveštaj radi praćenja stepena medijskih sloboda u njoj. Izveštaj predstavlja i podstrek Skupštini Srbije da poštuje tu preporuku.

 

Reč je o tradicionalnim evropskim vrednostima koje se odnose na slobodu izražavanja, dostupnost medija, odnos vlasti i medija, ulogu države u medijskom sistemu, tržišnu konkurenciju, nezavisnosnost medija, rad regulatornih medija, javni servis ili prava novinara i medija.

 

Istraživanje je rađeno na osnovu anketa i intervjua, kao i dubinskih intervjua sa 12 novinara koji su izloženi posebno teškim pritiscima. Anketirano je 240 glavnih urednika informativnih medija iz 70 mesta u Srbiji, 69 medijskih vlasnika, 40 partijskih funkionera iz 10 gradova, 50 pripadnika devet manjinskih zajednica i predstavnici 26 državnih, reuglatornih i samoregulatornih tela.


 

 

Matićeva je rekla da tek poslednjih godina medijska sfera počinje da dobija ozbiljne obrise tržišno-profitne delatnosti, ali da je ključni nalaz da regularno i funkcionalno medijsko tržište ne postoji. "Moj zaključak iz ovog izveštaja je da će se tek sa ulogom države koja neće narušavati normalno funkcionisanje tržišta, stvoriti uslovi za razvoj medija na nepolitičkoj osnovi i za mogućnost medijske autonomije, odupiranja poltičkom pritisku", rekla j ona.

 

Ona je dodala da je predsotjeća reforma glavnih medijskih zakona mora da počne sa uređivanjem uloge države a zatim i nezavisnih reuglatornih tela. "Samo povlačenje države iz medijskog vlasništva - ako ono ne znači potpunu zamenu novim modelom odnosa vlasti i medija, neće nam doneti željene promene", rekla je ona.

 

Kriza opastanka, kredibiliteta i kvaliteta

 

Matićeva je rekla da je u toku velika kriza celokupnog medijskog sistema, zbog čega je ugrožen i opstanak medija, kvalitet i kredibilitet profesije. Ona je navela da opstaju nelegalni emiteri, da se mediji u javnom vlasništu finansiraju budžetskim donacijama, da državna davanja medijima nisu transparentna i neutralna, da su medijski vlasnici nepoznati, da nema efikasne borbe protiv koncentracije vlasništva i mera za razvoj pluralizma, dok oglašivači zavise od veza sa državom, odnosno partijom.

 

Matićeva je rekla da vlast u Srbiji već deceniju odlaže reformu medijske sfere, što se vidi i po sudbini strategije digitalizacije televizije, a da političari pokazuju veliku potrebu da koriste medije za sopstvene potrebe, za šta im je omogućen veliki prostor.

 

"Slepa mrlja medijskog sistema Srbije, o čemu se malo zna i govori, jeste sprega vladajućih političkih snaga i velikog industrijskog i trgovinskog biznisa kome je dozvoljeno da se na netransparentan način infiltrira u medije i kroz njih ostvaruje zajednički interes partija i biznisa", rekla je on i dodala da Srbija nije izuzetak u tome, ali da za razliku od drugih zemalja ne preduzima ništa da to reši.

 

Predsednik NUNS-a Vukašin Obradović ocenio je da sve češće tužbe za povredu časti i ugleda koje se podnose protiv medija i koje najčešće dolaze iz oblasti politike, imaju za cilj da ih finansijski isrcpe ali i da podstaknu samocenzuru kod novinara.

 

"Država finansiranjem državnih medija direktno omogućava politički uticaj", rekao je Obradović i dodao da je finansiranje Javnog servisa netransparentno. Ocenio je i da će niža naplata pretplate od potrebne voditi ka tome da se Radio-televizija Srbije okreće sve više državi. Naveo je da je država više puta intervenisala otpisivnajem duga javnom servisu ili nabavkom opreme.

 

Prema izveštaju, u 2011. planirana budžetska davanja medijima u vidu državne pomoći su iznosila oko 25 miliona evra ili 2.513 miliona dinara. U procenjenoj vrednosti reklamih prihoda od 175 miliona evra, budžetska davanja su činila 11% ukupnog godišnjeg prihoda medija. Navodi se da je udeo države u medijskoj ekonomiji veći jer nisu uračunata i sredstva koje je država davala po različitim osnovama, poput usluga po ugovoru ili specijalizovanih ugovora.

 

Predsednik Lokal pres-a Dejan Miladinović ukazao je da je ukupna cifra koju država i lokalne samouprave iz budžeta izdvajaju za medije na godišnjem nivou oko 40 miliona evra, ali da problem nije u visini te sume već u načinu njene raspodele. On je rekao da su, primera radi, od pet miliona evra pomoći države za projekte četiri miliona otišla za finansiranje aktivnosti četiri javna medijska preduzeća, dok je preostali milion raspodeljen za projekte više od 200 medija.

 

Predsednik NDNV-a Dinko Gruhonjić ocenio je da Radio-televizija Srbije ignoriše činjenicu da je Srbija multietničko društvo, dok Radio-televizija Vojvodine tome poklanja veću pažnju, kroz emisije na jezicima manjina, ali da je pravo pitanje da li te emisije zadovoljavaju produkcione standarde, i po kvalitetu i po obimu. Prema rečima predsednika NDNV, ni iskustva delovanja Nacionalnih saveta nisu ohrabrujuća jer oni nisu doveli do poboljšanja ni u jednoj problematičnoj oblasti rada manjinskih medija, dok su dobili neograničen uticaj na uređivačku politiku.

 

Advokat ANEM-a Slobodan Kremenjak ocenio je da se pitanja medijskih sloboda ne mogu, kao nekada, svoditi da slobodu izražavanja već da na tu oblast utiču i uticaj države, pitanje vlasništva nad medijima, slobodna konkurencija i adekvatna zakonska regulativa. On je podsetio da su pojedini zakoni iz medijske sfere, poput onog koji reguliše rad stranih dopisnika, stari i po 40 godina i da su neprimenjivi na realan život.

 

Predsednik ANEM-a Saša Mirković rekao je da većina urednika, smatra da mediji u Srbiji ne poštuju princip ravnopravnosti, odnosno da se ne odnose na isti način prema događaju kada su njegovi akteri stranke na vlasti i kada je u pitanju opozicija.

 

Izvor: EurActiv.rs i Beta

Foto: Beta

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


24.10.2019, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
03.10.2019, Beograd
Organizator: Tempus, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo omladine
01.10.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
26 - 27. 09.2019, Beograd
Organizator: Projekat Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći
09.09.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde, Pištaljka, Projekat USAID i Projekat EU
06.09.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
30.08.2019, Beograd
Organizator: Kancelarija Grada Beča u Beogradu - Eurocomm-PR
19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA