Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


Od 1. januara državna pomoć pod kontrolom    

Objavljeno : 03.01.2012. | Ažurirano : 04.01.2012. Štampa El. pošta bookmark
 

Javna preduzeća i preduzeća u teškoćama dobijaće od Nove godine budžetske subvencije i druge oblike državne pomoći po unapred poznatim kriterijumima. Vlada je samo dva dana pre roka, 29. decembra, usvojila Uredbu o izmenama i dopunama uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći koja je stupila na snagu prvog dana nove godine. Uredba precizira koja preduzeća i pod kojim uslovima mogu dobiti pomoć iz budžeta. Ovom uredbom Vlada Srbije je ispunila člаn 39. Prelаznog trgovinskog sporаzumа koji propisuje dа će se pomoć dodeljena preduzećima koja obavljaju delatnost od opšteg ekonomskog interesa kontrolisati po isteku roka od tri godine od stupаnjа nа snаgu tog sporаzumа, odnosno od 1. jаnuаrа 2012. godine.

 

Na listi preduzeća koja obavljaju delatnost od opšteg ekonomskog interesa nalazi se više od trideset preduzeća medju kojima su poznata javna preduzeća EPS, JAT Airways, Srbijagas, Putevi Srbije, Tanjug, rudnici Resavica itd.

 

Tim preduzećima može se dodeliti tzv. naknada za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa ako to preduzeće ima zakonsku obavezu da pruža  usluge od opšteg interesa i ako su parametri za izračunavanje naknade unapred utvrđeni.

 

Takođe, dodeljena suma ne sme da pređe iznos troškova preduzeća za pružanje te usluge, umanjen za prihode preduzeća i uvećan za „razumnu dobit“. Uredba je predvidela da razumna dobit ne bi trebalo da prelazi prosečnu stopu dobiti u sektoru u kome to preduzeće posluje.

 

Ako preduzeće nije izabrano da obavlja javnu delatnost u postupku javne nabavke, onda se visina naknade određuje na osnovu analize troškova poslovanja preduzeća koje se bavi sličnim poslom.

 

Ako je pomoć dodeljena na osnovu ovih kriterijuma, ona predstavlja uvek dozvoljenu pomoć i ne prijavljuje se Komisiji za kontrolu državne pomoći.Međutim, Komisija ima pravo da izvrši naknadnu kontrolu.

 

Uvek dozvoljena državna pomoć koja se ne prijavljuje Komsiji je i ona koja se dodeljuje zdravstvenim i socijalnim ustanovama, kao i aerodromima čiji godišnji promet u prethodne dve godine ne prelazi milion putnika.

 

Komisiji se neće prijavljivati ni godišnja naknada za pružanje usluga od opšteg ekonomskog interesa u iznosu do 30 miliona evra, dodeljena preduzeću čiji prosečni godišnji promet u prethodne dve finansijske godine ne prelazi 100 miliona evra.

 

Pomoć za sanaciju i restrukturiranje

 

Državna pomoć se može dodeliti preduzeću u teškoćama za sanaciju u obliku garancija ili kredita i za restrukturiranje. Pomoć za sanaciju se odobrava samo za period neophodan za izradu plana restrukturiranja, koji ne može biti duži od šest meseci.

 

Restrukturiranje, između ostalog, podrazumeva i odustajanje od delatnosti koje stvaraju gubitke.

 

Davalac državne pomoći dužan je da dostavlja Komisiji za kontrolu državne pomoći redovne godišnje izveštaje o sprovođenju plana restrukturiranja.

 

Uredba je preciznije definisala i pojam privrednog subjekta u teškoćama. Preduzeće može da zahteva državnu pomoć samo ako dokaže da ne može da se spreči gubitke i da se oporavi sopstvenim sredstvima, sredstvima vlasnika, akcionara ili poverilaca.

 

Firma je u teškoćama ako je izgubila više od polovine osnovnog kapitala, a samo u poslednjih godinu dana više od četvrtine, ako ispunjava uslove za otvaranje stečaja, ili ako pokazatelji poslovanja pokazuju da preduzeće beleži sve manje prihode, da mu rastu gubici, dug itd.

 

Uredba propisuje da država može da dodeli pomoć za restrukturiranje preduzeću koje je deo veće grupacije samo ako su teškoće njegove, ako grupacija ne može da se izbori sa problemima preduzeća u Srbiji, i ako teškoće nisu posledica arbitrarne raspodele troškova unutar grupacije.

 

Uredba ne zabranjuje da se preduzeću u restrukturiranju dodeli investiciona pomoć.

 

Pomoć se preduzeću u restrukturiranju može dodeliti samo jednom, osim u izuzetnim slučajevima pre isteka roka od 10 godina od dodeljene pomoći, kako je to predviđeno smernicama EU.

 

Na primer, ako je preduzeće dobilo pomoć za sanaciju, može dobiti ponovo novac za restrukturiranje samo ako je reč o jedinstvenom planu za restrukturiranje preduzeća.

 

Drugi izuzetak je ako preduzeće u teškoćama nakon pomoći za sanaciju, nije dobilo novac za restrukturiranje. U tom slučaju može dobiti novac i pet godina nakon dodeljene prve pomoći, i ako će nakon te pomoći, poslovanje preduzeća postati dugoročno održivo.

 

Državna pomoć u padu

 

Zakon o kontroli državne pomoći primenjuje se od marta 2010. godine. Komisija za kontrolu državne pomoći je do danas donela više od 170 odluka kojima se ocenuje da li je reč o dozvoljenoj ili nedozvoljenoj državnoj pomoći.

 

Prema izveštaju o dodeljenoj državnoj pomoći za 2010. objavljenom na sajtu Ministarstva finansija, u Srbiji je u 2010. dodeljena državna pomoć u ukupnom iznosu od 754 miliona evra, što je za 9% manje u odnosu na 2009. odnosno za 2% manje nego 2008.

 

Po stanovniku je dodeljena pomoć od  103 evra u 2010. odnosno 20 evra manje nego u 2009.Za poljoprivredu je utrošeno 225,2 miliona evra državne pomoći, dok je 529 miliona evra dodeljeno  za industriju i usluge.

 

Učešće državne pomoći u BDP-u u 2010. iznosi 2,64% dok je u 2009. iznosila 2,86%,  а u 2008. 2,83%. U poređenju sa EU, Srbija nije dodelila visok iznos u apsolutnom iznosu, ali je učešće državne pomoći u BDP-u i dalje visoko, navodi se u Izveštaju o dodeljenoj državnoj pomoći Ministarstva finansija.

 

Za horizontalnu drzavnu pomoć koja se dodeljuje za projekte povećanja zaposlenosti, obuke, zaštitu životne sredine, utrošeno je 156,6 miliona evra u 2010. godini, za sektorsku pomoć 141 milion evra, od čega najviše za saobracaj 120 miliona evra.

 

Državna pomoć dodeljena za razvoj malih i srednjih preduzeća  62 puta je manja u odnosu na 2009. i 42 puta manja u odnosu na 2008. godinu.

 

Više od 90% državne pomoći dodeljuje se kroz subvencije i poreske podsticaje, a ostatak kroz povoljne kredite i garancije. U ukupnoj drzavnoj pomoci subvencije su prošle godine učestvovale sa 68% u poređenju sa 51% u 2009., a najviše subvencija dodeljeno je za poljoprivredu, rudarstvo i saobraćaj.

 

U toku trajanja prethodnog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom koji je sklopljen u maju 2009. stalni predstavnik MMF-a u Srbiji Bogdan Lisovolik više puta je upozoravao da je izostanak napretka u snižavanju subvencija odraz kašnjenja u strukturnim reformama javnih preduzeća.

 

Izvor: EurActiv.rs

Foto: Beta

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


09.09.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde, Pištaljka, Projekat USAID i Projekat EU
06.09.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
30.08.2019, Beograd
Organizator: Kancelarija Grada Beča u Beogradu - Eurocomm-PR
19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA