Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


Primeniti sporazume s Prištinom    

Objavljeno : 14.12.2011. Štampa El. pošta bookmark
 

Majkl Devenport (Michael Davenport), ambasador Velike Britanije u BeograduZa dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji Srbija bi do marta trebalo da sprovede postignute sporazume s Prištinom i da zaključivanjem sporazuma pokaže da je spremna da sarađuje s Prištinom u regionalnim okvirima. Očekujemo i da ostvari punu saradnju sa Euleksom, kao i da se na severu Kosova omogući sloboda kretanja. Britanija podržava odluku Evropskog saveta o odlaganju dodeljivanja statusa kandidata Srbiji, ta odluka je "ohrabrujuća", ali Beograd mora da preduzme neophodne korake. Politika "i Kosovo i EU" nije protivrečna, ukoliko se tumači kroz prizmu garancija za kosovske Srbe i druge manjinske zajednice.

 

Razgovarali: Andrej Zarević i Maja Poznatov

 

Povodom odluke Evropskog saveta o zahtavu Srbije za dodeljivanje statusa kandidata, kakav je bio stav Velike Britanije i zašto?

 

Velika Britanija podržava odluku Evropskog saveta. Srbija je napravila značajan napredak ka kandidaturi. Sprovela je važne i opsežne reforme i ostvarila punu saradnju s Haškim tribunalom. Kao što znate, i Evropska komisija u izveštaju i Evropski savet u svojim zaključcima priznaju taj napredak.

 

Srbija, takođe, učestvuje u dijalogu s Prištinom. Ipak, mislim da je članicama EU potrebno, kao što se navodi u zaključcima Saveta, da vide da Srbija sprovodi sve sporazume koji su do sada postignuti u dijalogu. To je bio kriterijum u mišljenju Komisije. Srbija takođe treba da uveri članice da je spremna da radi s Kosovom kao partnerom na planu regionalne saradnje zaključivanjem sporazuma u toj oblasti. Takođe nam je potrebno, kao što se navodi u zaključcima, da vidimo punu saradnju Srbije i Euleksa, kao i uspostavljanje slobode kretanja na severu Kosova.

 

Mislim da je to ohrabrujuća poruka, ali je potrebno da vidimo te korake.

 

Pre odluke Evropskog saveta dosta se govorilo o tome da članice EU ne mogu da se lako dogovore o Srbiji, da su neke od njih, na primer Nemačka, smatrale da Srbija nije ostvarila dovoljan napredak za status kandidata. Kakav je bio stav Britanije u tom trenutku?

 

Britanija podržava zaključke Saveta što su zaključci svih 27 članica. Mislimo da ti zaključci predstavljaju naš stav, ali i stav svih 27 članica. To nudi mogućnost svima nama, ali i mogućnost Srbiji da potkrepi još više mišljenje Komisije i omogući da Saveta prepozna napredak, a napredak mora biti vidljiv u tačno određenim tačkama na koje je Savet jasno ukazao.

 

Da li mislite da bi odluka Evropskog saveta mogla da se negativno odrazi na proces evropskih integracija u Srbiji i na proveropsku vladu ili snage u zemlji?

 

Nadam se da će zaključci Saveta zapravo stimulisati srpsku vlast da preduzme neophodne korake tako da Srbija može nastaviti putem evropskih integracija, što je, kako je rekao predsednik (Srbije Boris) Tadić, najviši prioritet njegove vlade. I mi smo zadovoljni da čujemo da je predsednik u reagovanju na zaključke Saveta u petak potvrdio svoju posvećenost putu Srbije ka EU.

 

Važno je imati na umu da je nastavljanje tim putem, ka većoj i dubljoj integraciji, posebno u interesu građana Srbije. Dalje usklađivanje Srbije i EU može doneti opipljive koristi - i u pogledu vrednosti koje (EU) zastupa i u pogledu ekonomskih koristi. I, kao što je sam predsednik više puta podvukao, reforme koje je Srbija preduzala u cilju pridruživanja EU preduzete su zato što su i u interesu Srbije.

 

Kako shvatate politiku Srbije ili srpske vlade "i Kosovo i EU"?

 

Mislim da ta dva prioriteta ne moraju da budu shvaćeni kao suprotstavljeni pod uslovom da se politika Srbije prema Kosovu prevashodno odnosi na zaštitu legitimnih prava srpske manjine na Kosovu i severno i južno od Ibra. EU je takođe suštinski zainteresovan za zaštitu tih prava.

 

Ako je regionalno predstavljanje Kosova glavna prepreka, da li je realno očekivati da sporazum bude postignut pre februara ili marta, imajući u vidu stavove Beograda i Prištine?

 

Prvo, mislim da će biti važno da se u cilju pozitivne odluke u februaru i martu efikasno primene svi sporazumi postignuti u dijalogu s Prištinom. Kao što znate, krenulo se sa carinskim pečatima i razmenom matičnih knjiga, ali je potrebno i sprovođenje u drugim oblastima u kojima su postignuti sporazumi, posebno u oblasti slobode kretanja na šta se srpska vlada obavezala da će uraditi do 26. decembra. Tu je i sporazum o diplomama, što je važno za srpske građane albanske nacionalnosti zbog šansi za zaposlenje, kao i o integrisanom upravljanju granicama/linijama koji je postignut. Potrebno je da vidimo napredak u tome.

 

Pozdravljam opredeljenje srpske vlade da nastavi dijalog, što je predsednik Tadić istakao u petak. Znam da će kontakti u dijalogu ubrzo biti obnovljeni. Voleli bismo da usledi i napredak. Potrebno je da vidimo da se Srbija konstruktivno i kreativno angažuje s EU i Prištinom u nalaženju rešenja koje će omogućiti Kosovu da učestvuje u regionalnoj saradnji.

 

To je, naravno, važno za kandidaturu Srbije ali i za Srbiju u smislu odnosa s njenim susedima koji su već priznali Kosovo. Verujem da postoji snažan interes Srbije da konstruktivno i kreativno napreduje u regionalnoj saradnji.

 

Da li međunarodna zajednica ima neki predlog rešenja za regionalno predstavljanje Kosova?

 

Kao što sam rekao, dosta se napredovalo u dijalogu uz posredovanje EU, uključujući   pitanje regionalne saradnje. Iznet je niz mogućih rešenja, ali kao i sa svakim pregovorima ove vrste, kao što je predsednik Tadić ranije rekao, potrebno je da obe strane budu spremne da prihvate rešenja koja nisu sasvim idealna a to znači da je potrebna fleksibilnost i spremnost da se preispitaju ušančene pozicije.

 

Da li EU može na neki način da izvrši pritisak kako bi sprečila Prištinu da blokira napredak u dijalogu?

 

Kao i u svakom dijalogu, potrebno je da obe strane učestvuju. Kao što znate, pregovori tokom 2011. bili su povremeno teški i rasprave o nekim pitanjima su bile prilično duge i teške. Ipak, nemam utisak da je u interesu Prištine ili Beograda da blokiraju proces. Priština je preduzela neophodne mere za sprovođenje do sada postignutih dogovora i uveren sam da Beograd zapravo želi da uradi isto. Mislim da postoji prostor za optimizam u tom pogledu.

 

Kakav je stav britanskih vlasti o predlogu švedskog ministra spoljnih poslova Karla Bilta da se organizuju razgovori o severu Kosova?

 

Niko ne treba da isključi dalje razgovore, ali verujem da fokus sada treba da bude na ostvarivanju napretka u dijalogu.

 

S obzirom da su sporazumi sa Prištinom bili protumačeni kao uslovi za početak pregovora o pristupanju, šta Srbija treba da učini da bi došlo do pokretanja tih pregovora i kada se oni mogu očekivati, ako Srbija u martu dobije status kandidata?

 

Sada govorimo o tome šta Srbija treba da uradi da obezbedi status kandidata i, kao i u slučaju svih zemalja potencijalnih kadidata, Evropski savet će utvrđivati koji su dalji koraci potrebni i kada pristupni pregovori treba da počnu.

 

Mislim da je jasno da će određivanje datuma zahtevati postojanje zamaha u dijalogu s Prištinom i kredibilna uveravanja za normalizaciju odnosa s Kosovom.

 

Ako Srbija ispuni uslove do marta, da li bi bilo moguće da se datum pregovora dobije do juna ili kraja sledeće godine ili će se za odluku ponovo čekati decembar?

 

O tome će odlučivati Savet u martu. Mislim da fokus sada treba da bude praćenje preporukama Evropskog saveta i preduzimanje neophodnih koraka tako da Srbija može steći status kandidata. O tome sada pričamo.

 

Govori se da su pristupanje NATO-u i EU zasebni procesi. Ali, da li bi pristupanje NATO-u ili spremnost za to bili shvaćeni kao dokaz snaže posvećenosti vrednostima liberalne demokratije i u tom smislu kao implus Briselu u vezi sa evropskim integracijama Srbije?

 

U pravu ste, to su odvojeni procesi. Ali su oni očigledno i povezani procesi zato što EU i NATO veoma isprepletani. Kada pogledate članstvo u tim dvema organizacijama, većina članica NATO su takođe članice EU. Ali pitanje napredovanja u evropskim i NATO integracijama za Srbiju su očigledno odvojene stvari.

 

Moja vlada pozdravlja interesovanje Srbije za približavanje s NATO-m. Pozdravljamo korake koje je Srbija preduzela u poslednjih 12 meseci u razvijanju odnosa, tešnjeg radnog partnerstva s NATO. Nadamo se da će se u tome dalje napredovati i nudimo svu pomoć koju možemo Srbiji da to postigne.

 

Kada možemo očekivati bezvizni režim za putovanja u Britaniju i šta Srbija mora da uradi da bi se to desilo? Da li postoje neki politički kriterijumi?

 

Nema političkih kriterijuma. Velika Britanija razmatra eventualno preispitivanje viznih aranžmana širom sveta, pa i za srpske građane. U međuvremenu, izdajemo vize mnogo većem broju srpskih građana nego pre i sada nam dolazi više srpskih građana nego ikada pre.

 

Da li ste zadovoljni ekonomskom saradnjom između Britanije i Srbije i da li postoji mogućnost za njeno unapređenje?

 

Nisam zadovoljan obimom trgovine i investicija između Britanije i Srbije i naravno da verujem da ima mesta za unapređenje. Sa zadovoljstvom mogu reći da se, i pored teških ekonomskih okolnosti u kojima se nalazimo, trgovina između Srbije i Britanije razvija. Ove godine je povećana 20% u odnosu na prošlu godinu, ali se krenulo od relativno male razmene.

 

Moja ambasada radi naporno u saradnji sa srpskim vlastima i kolegama i britanskom i srpskom privrednom komorom da olakša kontakte između srpskih i britanskih preduzeća u oblastima u kojima ustanovimo potencijal za plodnu i obostrano unosnu saradnju.

 

Koji bi se, po vašem mišljenju, srpski proizvodi mogli plasirati na britansko tržište?

 

Mislim da srpski izvoz ima potencijal za rast. Zapravo, srpski izvoz se povećava nešto brže nego britanski izvoz u Srbiju. Mislim da ima potencijala za rast u velikom broju oblasti, Srbija posebno u oblasti ekonomije znanja ima potencijal za izvoz, ne samo u Veliku Britaniju nego i drugde. Imate veoma obučeno i obrazovano stanovništvo i potencijal da uradite mnogo više u oblasti visoke tehnologije i informacione tehnologije u budućnosti.

 

Sadašnja situacija u EU zbog krize i stav Britanije u pogledu stvaranja fiskalne unije izazivaju potrese. Da li smatrate da će Britanija biti izolovana ili je i dalje deo Evrope? U zemlji takođe jača evroskepticiza, da li nam možete reći nešto o tome?

 

Britanija je i dalje deo EU i to će i ostati. Premijer Dejvid Kameron je to jasno stavio do znanja. EU je od suštinskog značaja za Veliku Britaniju iz mnogo razloga. Jedan je od najvećih izvora investicija u Britaniji, ali je i naš najveći trgovinski partner. Kada govorimo o našem opredeljenju za EU, reč je i o nastavku posvećenosti nas i naših partnera jedinstvenom tržištu i njegovom širenju i na zemlje Zapadnog Balkana, uključujući Srbiju, kroz proces integracije.

 

Naše opredeljenje je jasno. Premijer je objasnio razloge za svoju odluku da se ne učestvuje u novom sporazumu o kome se razgovaralo u petak i očigledno ima snažnu podršku za to u Velikoj Britaniji.

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


09.09.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde, Pištaljka, Projekat USAID i Projekat EU
06.09.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
30.08.2019, Beograd
Organizator: Kancelarija Grada Beča u Beogradu - Eurocomm-PR
19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA