Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


Potrebni veliki napori za unapređenje pravosuđa i ljudskih prava    

Objavljeno : 18.10.2011. Štampa El. pošta bookmark
 

Mogućnost političkog uticaja pri izboru predsednika sudova i javnih tužilaca, nedovoljna besplatna pravna pomoć i loši uslovi u zatvorima neki su od problema koje je Evropska komisija izdvojila u Analitičkom izveštaju o Srbiji u poglavlju o pravosuđu i osnovnom pravima. Srbija će morati da uloži velike napore da bi se usaglasila sa evropskim standardima u oblasti pravosuđa i ljudskih prava, ocenjeno je u Analitičkom izveštaju u poglavlju 23, kojem će se ubuduće u procesu proširenja EU davati poseban značaj.

 


Kada je reč o reformi pravosuđa, potrebno je "na zadovoljavajući način" otkloniti nedostatke reizbora sudija i tužilaca, među kojima su nedovoljna zasnovanost odluka na objektivnim i jasnim kriterijumima i izostanak pisanih obrazloženja odluka, navodi se u izveštaju na osnovu kojeg je Komisija predložila da se Srbiji odobri status kandidata.

 

Navodi se i da postoji i opasnost o političkog uticaja prilikom izbora i razrešenja Predsednika Vrhovnog suda, predsednika sudova i javnih tužilaca, budući da o tome i dalje odlučuje Skupština Srbije. Po prvi put Parlament imenuje i sudije i zamenike tužilaca na probni period od tri godine, pa su potrebna pojašnjenja propisa kako bi se garantovalo da Parlament samo deklarativno imenuje članove Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca.

 

Problem predstavlja i efikasnost kontrolnih mehanizama u pravosuđu, budući da i dalje ima optužbi na račun korupcije. Od 2006. godine je, naime, bilo veoma malo krivičnih postupaka u kojima je uklonjen imunitet sudijama i tužiocima, dodaje se u Analitičkom izveštaju.

 

Uprkos koracima da se unapredi efikasnost pravosudnog sistema u celosti - poput usvajanja zakona o krivičnom i parničnom postupku u septembru ove godine i uspostavljanja nove mreže sudova prošle godine - veliki broj slučajeva "na čekanju" i dalje predstavlja problem. "Međutim, u prvoj godini rada (mreže sudova) broj nagomilanih postupaka nastavio je da raste za oko 200.000 slučajeva i dostigao je 1,7 miliona krajem 2010. i 1,9 miliona 30. juna 2011. Efekti smanjenja broja sudova su smanjeni jer su sudovi koji će biti zatvoreni pretvoreni u jedinice postojećih sudova, čime se podstiče neefikasnost i povećavaju bezbednosni rizici, pre svega jer to podržumeva putovanje sudija i neophodan prenos predmeta", navodi se u izveštaju. Nisu otklonjene ni razlike u opterećenosti sudova.


Ključan problem: nedovoljna primena zakona

Background

Evropska komisija objavila je 12. oktobra Mišljenje o spremnosti Srbije za status kandidata, u kojem je preporučila zemljama članicama da Srbiji dodele status kandidata, a da se pregovori otvore čim se ostvari vidan napredak u šest tačaka saradnje Beograda i Prištine. Mišljenje je objavljeno u okviru takozvanog Paketa proširenja, koji sadrži izveštaje o napretku zemalja koje teže članstvu u EU, ali i strategiju proširenja u narednom periodu. Prema toj strategiji Komisije, poglavlja 23 - pravosuđe i osnovna prava i 24 - pravda, sloboda i bezbednost posebno su teška za usklađivanje sa standardima EU, pa će dobiti poseban značaj u pregovorima - otvaraće se na početku pregovora, a zatvarati na samom kraju. Budući da pregovori po pravilu traju više od pet godina, to će omogućiti da kandidati za članstvo u što većoj meri primene evropske standarde.

 

Kada je reč o borbi protiv korupcije, ukazano je na problem sličan kao i u drugim oblastima, poput zaštite ljudskih prava i borbe protiv diskriminacije - nedovoljnu primenu zakona. "Korupcija i dalje pogađa brojne oblasti, pre svega javne nabavke, postupke privatizacije i javnu potrošnju, kao i sektore zdravstva i obrazovanja", navodi se u Izveštaju.

 

Među uzrocima su zastarelost i nedovoljna primena strategije i akcionog plana za borbu protiv korupcije, koji su trenutno u procesu revizije. Potrebno je takođe uložiti više napora da bi se postigli rezultati u "proaktivnom gonjenju" i pravosnažnim presudama, posebno u slučajevima na visokom nivou, koji su doveli do velike štete u državnim fondovima, a neophodno je poboljšati i zaštitu uzbunjivača. Komisija je u izveštaju napomenula i da Agencija za borbu protiv korupcije ima ograničene nadležnosti u proveri imovinskih karata.

 

Sličnu ocenu dobio je i segment osnovnih prava - pravni i institucionlni okvir je dobar, ali je primena nedovoljna.

 

Prepunjenost zatvora i loši uslovi u njima, kao i zdravstvena nega zatvorenika razlog su za brigu. Potrebno je, takođe, povećati izricanje alternativnih kazni.

 

Dužina sudskih procesa i nepostojanje efikasnog sistema besplatne pravne pomoći narušavaju princip dostupnosti pravosuđa svima, što je pravo garantovano Ustavom Srbije.

 

Unaprediti održivost medija i slobodu okupljanja

 

U oblasti slobode izražavanja, koja je jedan od prioriteta u Strategiji proširenja za 2011 i 2012. godinu, navodi se da je medijska scena raznolika i pluralistička. Problemi su, međutim, nedovoljna ekonomska održivost i finansijska moć medija, kao i dominacija nekoliko ključnih igrača na tržištu oglašavanja, a potrebno je unaprediti i nezavisnost Republičke radiodifuzne agencije.

 

U osnovna prava spada i sloboda okupljanja i udruživanja, koja je i garantovana ustavom i u najvećem broju slučajeva se poštuje. Međutim, potrebne su izmene Zakona o javnom okupljanju kako bi se smanjili zahtevi za prijavu okupljanja, kao i ogrančenja o tome gde se skupovi mogu održati, ali i ograničila odgovornost organizatora. Potrebno je izmenama zakona omogućiti zaštitu i za strance.

 

Građansko društvo je razvijeno i ima značajnu ulogu u društvu, ali saradnja između državnih tela i organizacija civilnog društva treba da bude bolja. Potrebno je, takođe, rešiti problem vređanja i napada na aktiviste nevladinih organizacija koje se bave osetljivim temama, poput ratnih zločina.

 

U oblasti slobode mišljenja, veroispovesti i religije problem je to što su pravila za registraciju malih verskih grupa nedovoljno jasna i konzistentna.

 

U Srbiji su diskriminaciji izloženi Romi, žene, osobe sa invaliditetom i homoseksualci, navodi se u Izveštaju, u kojem se ocenjuje da je takva praksa zabranjena Ustavom i zakonima, ali da su potrebni bolji mehanizmi kontrole. Problem je i to što je visoka stopa starih i osoba sa mentalnim problemima smeštena u institucije.

Zakoni o restituciji i o javnoj svojini unapređuju situaciju u oblasti zaštite imovinskih prava, ali je je potreban oprez, budući da se restitucija mora sprovesti na fer i jasan način, a prenos imovine sa državnih na pokrajinski i lokalni nivo predstavlja rizik od korupcije i pronevera jer nema jasnih pregleda državne imovine.

 

U ovo poglavlje spada i zaštita manjinskih i kulturnih prava. Ona su u Srbiji garantovana propisima, a osnovani su i gotovo svi manjinski saveti.

 

Međutim, kao problem se izdvaja to što Republički savet za nacionalne manjine, koji treba da usaglašava rad nacionalnih saveta i državnih tela, nije operativan a sami saveti su ispolitizovani. Takođe, nema efikasne kontrole njihovog finansiranja i rashoda.

 

Autor: Smiljana Vukojičić Obradović

Foto: Evropska komisija

 

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


03.10.2019, Beograd
Organizator: Tempus, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo omladine
01.10.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
26 - 27. 09.2019, Beograd
Organizator: Projekat Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći
09.09.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde, Pištaljka, Projekat USAID i Projekat EU
06.09.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
30.08.2019, Beograd
Organizator: Kancelarija Grada Beča u Beogradu - Eurocomm-PR
19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA