Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


Crno tržište katastrofa za državu    

Objavljeno : 07.10.2011. Štampa El. pošta bookmark
 

Mark Levin (Mark Lewin), Direktor kancelarije Međunarodne organizacije rada (MOR) za srednju i istočnu Evropu

 

 

 

 

Neformalna ekonomija je veliki izazov za kompanije koje ispunjavaju sve  obaveze prema zaposlenima jer vide da kompanije na "crnom tržistu" prolaze bez bilo kakvih posledica. Ako novi zakon o radu u Srbiji treba da ukloni administrativne prepreke koje koče nova zapošljavanja, onda je to u redu. Međutim, MOR je protiv potpune deregulacije tržišta koja smanjuju bazična prava radnika.

 

Razgovarala: Ivana Pavlović

 


Visoka stopa nezaposlenosti od 22% proglašena je ključnim problemom u Srbiji. Samo u prvom talasu krize, u prethodne dve godine, bez posla je ostalo dvesta hiljada ljudi. Gde vidite glavne razloge za tako visok rast nezaposlenosti?

 

Generalna odlika krize je porast nezaposlenosti. Na globalnom nivou je dvesta miliona više nezaposlenih sada nego pre krize. Problem nezaposlenosti je bio izražen i pre krize tako da smo dobili krizu na krizu. Jedna od stvari zbog koje je MOR vrlo zabrinut jeste da je zbog ponovnog fokusa na dešavanja na finansijskom tržištu i na valutnu krizu pitanje zapošljavanja stavljeno na stranu.

 

Čak i kad se primeti ekonomski oporavak u nekim zemljama, nema povećanja broja radnih mesta. Dakle, drugi indikatori ekonomskog rasta su pozitivni, ali ne i zaposlenost. Dešava se, u stvari, oporavak bez zaposlenosti.

 

U Srbiju je kriza došla kasnije jer je Srbija na obodu evrozone. Stopa nezaposlenosti je visoka, i to naročito među mladima: čak duplo veća nego nego stopa nezaposlenosti kod odrasle radno sposobne populacije.

 

Srbija bi trebalo da uradi nekoliko stvari da smanji nezaposlenost. Prva grupa mera odnosi se na unapređenje poslovne klime i privlačenje investicija. Želeli bismo, takođe, da vidimo još aktivnih mera zapošljavanja. Neke zemlje su koristile javne radove, mada naravno to treba finansirati. Četvrta grupa mera odnosi se na unapređenje programa za razvoj veština kod nezaposlenih jer se poslodavci i u krizi žale da im nedostaju kvalifikovani radnici.

 

Prema nekim procenama, od pola miliona do milion radnika u Srbiji radi na crnom tržištu. Koje mere biste preporučili Vladi Srbije za suzbijanje ove pojave?

 

U MOR-u koristimo izraze formalna i neformalna ekonomija, ili govorimo o fenomenu neprijavljenog rada. To je karakteristika kako Srbije, tako i mnogih zemalja u regionu. Reč je o velikoj ekonomskoj aktivnosti koja se odvija van legalnog okvira. To ne znači da je aktivnost nelegalna, već da nije regulisana.

 

Treba preduzeti nekoliko mera za smanjivanje neformalne ekonomije, kako na strani „štapa“, tako i na strani „šargarepe“. Na strani štapa, stoji pitanje primene zakona i efikasne inspekcije rada koja treba da ispituje poslovanje i kontroliše takve kompanije. Sa druge strane, treba uvesti mere koje će pomoći da te kompanije vremenom uvedu biznis potpuno u legalne tokove. Jer, ako nema podsticaja na tržištu, nastaviće i dalje da izbegavaju propise.

 

Veliko neformalno tržište je katastrofalno za državu zato što budžet ostaje bez dela prihoda. Neformalna ekonomija je veliki izazov i za kompanije koje ispunjavaju sve svoje zakonom predviđene obaveze prema zaposlenima jer vide da kompanije u neformalnoj ekonomiji prolaze bez bilo kakvih posledica.

 

Ovih dana je grupa poslodavaca u Srbiji formirala pokret s ciljem da se privreda rastereti velikih nameta države. Da li država treba da izađe u susret njihovim zahtevima, tražeći zauzvrat, na primer, smanjenje sive ekonomije?

 

Nemam informacije o tome. U globalu, organizacije poslodavaca i sindikati mogu da igraju daleko veću ulogu u obezbeđivanju održivog ekonomskog oporavka u Srbiji. To je interes ne samo sindikata i poslodavaca, već i vlade, kao i društva u celini. To su akteri u realnoj ekonomiji. Oni znaju šta se realno dešava na terenu i treba da dobiju šansu da ostvare uticaj na ekonomsku i socijalnu politiku.

 

U EU je normalno da različite asocijacije poslodavaca podržavaju određene stranke. Ali, MOR sarađuje sa organizacijama poslodavaca koje su nezavisne u svom radu i ne pripadaju drugim političkim strukturama.

 

Prema mnogim prognozama, u naredne dve godine u Srbiji ne možemo da očekujemo rast zaposlenosti. Kakva su očekivanja MOR-a za Zapadni Balkan?

 

To je teško reći, ali generalni izgledi nisu optimistični. Moglo bi da bude bolje ako bi se više pažnje posvetilo svetu rada i problemu zapošljavanja. Ali, zasad to pitanje nema visoki prioritet zbog dešavanja u evrozoni.

 

Pre nekoliko dana u Srbiji je poginulo nekoliko mlada radnika na gradilištu. Na kom nivou su ovdašnji standardi u oblasti bezbednosti rada?

 

Zakonodavstvo je na liniji međunarodnih standarda, ali ima prostora za napredovanje. Kako Srbija bude bliža članstvu EU, moraće da usvoji puno novih propisa u oblasti zaštite na radu. Takođe, inspektorat rada nije dovoljno finansiran, ali to nije problem samo ovde već i u drugim zemljama. Poenta inspektorata nije samo da kažnjava, već i da inspektori edukuju radnike i poslodavce o značaju zaštite na radnom mestu.

 

U Srbiji su najavljene izmene Zakona o radu koje bi trebalo da ponude nove oblike rada i tako zakon usklade sa savremenim potrebama tržišta. Kakve su evropske tendencije u regulativi tržišta rada?

 

Ako zakon treba da ukloni administrativne prepreke koje koče nova zapošljavanja i dinamiku na tržištu rada, onda je to u redu. Međutim, MOR je protiv potpune deregulacije tržišta rada jer se bazični standardi rada koji su vitalni u zaštiti prava radnika, moraju poštovati. Argument koji se čuje u nekim zemljama da bi suspenzija tih standarda povećala zaposlenost u krizi, je dosta nategnut. Ima glasova u Evropi koji pozivaju na deregulaciju na tržištu rada, a da pritom nje jasno šta ta deregulacija podrazumeva. Ako deregulacija znači smanjene prava radnika u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, onda je to katastrofa.

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


09.09.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde, Pištaljka, Projekat USAID i Projekat EU
06.09.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
30.08.2019, Beograd
Organizator: Kancelarija Grada Beča u Beogradu - Eurocomm-PR
19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA