Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


Strategija korak ka uređenju medijske sfere    

Objavljeno : 30.09.2011. Štampa El. pošta bookmark
 

Usvajanjem strategije razvoja medija do 2016. godine Srbija je učinila korak ka stvaranju konkurentnog okruženja u toj oblasti, što je jedan od kriterijuma koje mora ostvariti u pridruživanju EU. Ključna novina koja se uvodi Strategijom jeste da država ne može biti vlasnik javnih glasila čime se otvara put ka privatizaciji državnih medija. Medijska udruženja su u načelu pozdravila usvajanje tog dokumenta ali su upozorila da je najvažnija njegova primena. Evropska komisija je ocenila da strategija predstavlja dobru početnu osnovu za otklanjanje nedostataka u medijskoj sferi.

 

Srbija se i dalje suočava sa ozbiljnim nedostacima u ovoj sferi. Savet za borbu protiv korupcije Vlade Srbije je kao osnovne probleme medijske scene u Srbiji identifikovao netransparentnost medijskog vlasništva, uticaj državnih institucija na rad medija kroz budžetska davanja i problemi u funkcionisanju Javnog servisa. Predsednica Saveta Verica Barać je, u tekstu pod nazivom Izveštaj o pritiscima i kontroli medija, predstavljenom 29. septembra, navela da je sloboda medija u Srbiji dovedena u pitanje, zbog čega je posredno ugrožena i borba protiv korupcije, koja ne može da se odvija bez pomoći slobodnih medija.

 

Vlada Srbije je Strategiju razvoja sistema javnog informisanja u Srbiji do 2016. godine usvojila 28. septembra nakon godinu i po dana pripreme tog dokumenta u kojoj su učestvovali novinarska udruženja, ali i različite evropske i međunarodne institucije, poput Evropske komisije, Saveta Evrope i OEBS-a, koje su imale savetodavnu ulogu. Strategija uređuje pitanja koja, suprotno očekivanjima, nisu bila obuhvaćena izmenama Zakona o javnom informisanju a koja su ostala otvorena i postala predmet neslaganja između medijskog sektora i vlasti.

 

Strategijom je predviđeno da država ne može biti vlasnik javnih glasila, čime je odgovoreno na ključan zahtev medijskih udruženja. Država će moći da bude vlasnik specifičnih glasnika koji se odnose na njen rad i javnih radio-televizijskih servisa. Drugo ključno pitanje - direktno budžetsko finansiranje medija, trebalo bi da konačno bude rešeno od 1. januara 2012, pošto se Srbija Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju obavezala da će sa tim datumom prestati sa tom praksom.

 

"Osnivač javnih glasila ne može biti, ni neposredno, ni posredno, država, teritorijalna autonomija, lokalna samouprava, kao ni ustanova, preduzeće i drugo pravno lice koje je u celini ili delimično u državnoj svojini ili koje se u celini ili pretežnim delom finansira iz javnih prihoda", piše u medijskoj strategiji, koja je 29. septembra objavljena na sajtu Vlade Srbije.

 

U Strategiji navodi se da država zbog osiguravanja javnog interesa na području javnog informisanja može biti osnivač nacionalnih, pokrajinskih i regionalnih javnih radio-televizijskih servisa. Država, takođe, može biti osnivač javnog glasila, na srpskom jeziku, za potrebe stanovništva Kosova i Metohije, kao i specifičnih glasila koja su u funkciji bližeg informisanja i upoznavanja građana sa radom državnih organa i javnih preduzeća (internet portal, skupštinski kanal, službeni glasnik i bilteni).

 

U Strategiji se navodi da nacionalni saveti nacionalnih manjina mogu biti osnivači javnih glasila na jeziku nacionalne manjine za koju su osnovani.

 

U rokovima predviđenim Strategijom, povlačenje države iz vlasništva podrazumeva vlasničku transformaciju privatizacijom svih javnih glasila u kojima je država većinski ili manjinski vlasnik, i/ili konverzijom državnog vlasništva u akcije i njihov prenos bez naknade, u skladu sa propisima koji regulišu oblast privatizacije, kao i na drugi način u skladu sa zakonom.

 

Prema Medijskoj strategiji, podaci o vlasništvu u javnim glasilima su javni. "Mora se znati stvarni vlasnik pravnog lica koje je osnivač javnog glasila i poreklo kapitala uloženog u javna glasila".

 

Republika Srbija obezbediće, takođe, regulatorni okvir za ravnopravan položaj svih novinskih agencija, u skladu sa pravilima zaštite konkurencije i dodele državne pomoć. To podrazumeva da će, kako piše, država i pre vlasničke transformacije Novinske agencije Tanjug obezbediti konkurentno poslovanje na tržištvu agencijskih usluga, vodeće računa da Tanjug ne dovodi u neravnopravan položaj druge agencije.

 

"Država će putem konkursa, sufinansiranjem medijskih sadržaja u javnom interesu, kao i kupovinom agencijskih servisa za sopstvene potrebe, podsticati razvoj novinskih agencija", piše u Strategiji.

 

Medijska udruženja: Ključna primena Strategije

 

Predstavnici medijskih udruženja u Srbiji su ocenili da je dobro što je strategija usvojena, ali su ukazali na značaj njene primene i kontrole, odnosno usvajanja neophodnih izmena zakona i izrade vremenskog okvira kako bi se ona i primenila. Oni su izneli i primedbe na neka rešenja i upozorili da bi vlast mogla da odlaže i odugovlači sa primenom Strategije.

 

Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović očekuje velike otpore u procesu donošenja medijskih zakona i primeni medijske strategije, jer je zbog mešanja i uticaja politike na medije i proces donošenja tog dokumenta tekao sporo i mučno. Predsednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović smatra da sadašnja Vlada neće sprovoditi medijsku strategiju i da su već samim tim obesmišljeni zacrtani rokovi, ali da bi se moglo očekivati da oni ipak budu ispunjeni ako bude nastavljeno približavanje Evropskoj uniji.

 

Evropska komisija pozdravila je usvajanje medijske strategije Srbije kao dobru početnu osnovu za otklanjanje nedostataka u medijskoj sferi. Komisija je u saopštenju navela da će pažljivo pratiti sprovođenje medijske strategije kao i promene zakona radi usklađivanja sa evropskim standardima.

 

Obradović je rekao za agenciju Beta da je medijska strategija generalno dobra, ali je kritikovao odredbe koje se odnose na osnivanje šest regionalnih televizijskih servisa, čija je forma zadržana uprkos protivljenju medijskih uruženja okupljenih u medijskoj koaliciji.

 

Smajlović je kazala za Betu i da je procedura javne rasprave izigrana jer su prikrivene prave namere o budućnosti državne agencije Tanjug i osnivanju šest regionalnih TV servisa. Ona je izjavila da nije zadovoljna modelom na koji je medijskom strategijom predviđen izlazak države iz vlasništva u medijima, jer je kao rešenje sugerisana promena načina dodele državne pomoći.

 

Savez vojvođanskih Mađara (SVM) je najavio da će tražiti da "barem dva" javna regionalna radiotelevizijska servisa budu formirana u Vojvodini.

 

Predsednica Udruženja mađarskih novinara Vojvodine Livije Tot izrazila je zadovoljstvo jer je u tekst Medijske strategije ušla rečenica koja garantuje autonomnu uređivačku politiku za medije čiji su osnivači nacionalni saveti manjina.

 

Proteklih nekoliko dana u javnosti se raspravljalo o uticaju i kontroli Nacionalnog saveta Mađara nad glasilima na mađarskom jeziku, a dnevni list Mađar so (Magyar Szo) u svom redakcijskom komentaru oštro je kritikovao to telo i pojedine političare i naveo da su urednici u listu često izloženi njihovim pritiscima.

 

Izvor: Beta

 

Stavovi

Predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović izjavio je 29. septembra da je medijska strategija važna, ali da je potrebno da se u predviđenim rokovima usvoje zakoni koji će uspostaviti ravnopravne uslove i nezavisnost u radu medija. On je rekao da je sastavni deo medijske strategije akcioni plan sa tačnim rokovima donošenja izmena i dopuna medijskih zakona, koji počinju da teku i da država treba odmah da počne da radi na izradi zakonskih rešenja na koja se obavezala.

 

"Sada treba videti kakvo je raspoloženje države, ne deklarativno, nego stvarno jer sudbina medija i medijske scene zavisi od zakonskih rešenja, a ne od strategije koja može biti dobra polazna tačka u reformi medijskog prostora", rekao je Obradović.

 

Predsednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović izjavila je 29. septembra da mediji i medijska udruženja posle usvajanja medijske strategije treba da nastave da insistiraju na ostvarenju nekih rešenja koja sadrži taj dokument. Smajlović je agenciji Beta rekla da je neophodno da se zahteva promena načina finansiranja, odnosno da državna pomoć i kanalisanje novca medijima moraju biti dostupni javnosti, nevladinom sektoru i medijskim udruženjima.

 

"Kako će da se troše pare i kako će da se suzbije kontrola države - to su sve mali potezi na kojima treba raditi i to će biti glavno poprište bitke sa državnom naredne godine", rekla je Smajlović.

 

Predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić izjavio je 29. septembra da je dobro što je usvojena Medijska strategija i izrazio nadu da će ona biti i sprovedena u praksi, a pre svega da će se država konačno povući iz vlasništva nad medijima. "Malo sam začuđen što je strategija usvojena na telefonskoj sednici Vlade Srbije, nakon gotovo godinu i po dana napornog i mučnog rada. Sada se nadam da će biti i sprovedena, jer znamo da se zakoni u Srbiji i inače donose kao na filmskoj traci ali se vrlo često ne sprovode", rekao je Gruhonjić novinarima.

 

On je izrazio nezadovoljstvo jer je strategijom predviđeno formiranje novih šest javnih regionalnih servisa i upitao na koji način će oni biti finansirani, s obzirom da i postojeća dva javna RTV servisa imaju velikih problema sa prikupljanjem pretplate.

 

Predsednica Udruženja mađarskih novinara Vojvodine Livije Tot izrazila je zadovoljstvo jer je u tekst Medijske strategije ušla rečenica koja garantuje autonomnu uređivačku politiku za medije čiji su osnivači nacionalni saveti manjina. "Slažemo se da nacionalni savet može da bude osnivač informativnog glasila, ali da u svakom slučaju treba redakcijama da da potrebnu autonomiju i da ne može da se meša u sve", kazala je Livija Tot novinarima.

 

Prema njenim rečima, posebno je važna rečenica iz strategije da nacionalni saveti treba da garantuju najviši mogući stepen autonomije medija i da ne mogu da utiču na njihovu uređivačku politiku ukoliko ona zadovoljava merila, odnosno kriterijume informisanja u javnom interesu.

 

Savez vojvođanskih Mađara će tražiti da "barem dva" javna regionalna radiotelevizijska servisa budu formirana u Vojvodini, izjavio je republički poslanik te stranke Balint Pastor i predložio da oni budu u Subotici i u Zrenjaninu. "Mislim da su autori dokumenta i Vlada Srbije pošli od pogrešne pretpostavke da Radiotelevizija Vojvodine u potpunosti zadovoljava informativne potrebe stanovništva pokrajine", rekao je Pastor za novosadski Mađar so (Magyar Szo).

 

On je ocenio da je Medijska strategija, koju je usvojila Vlada Srbije "značajno bolja" od nacrta dokumenta koji je bio predočen tokom leta i zbog toga što nacionalni saveti manjina mogu biti osnivači javnih glasila. Pastor je izrazio razočaranje zato što Medijska strategija ne predviđa da lokalne samouprave mogu da ostanu osnivači medija.

 

Izvor: Beta

 

 

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


09.09.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde, Pištaljka, Projekat USAID i Projekat EU
06.09.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
30.08.2019, Beograd
Organizator: Kancelarija Grada Beča u Beogradu - Eurocomm-PR
19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA