Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


Usvojeni zakoni o javnoj svojini i restituciji    

Objavljeno : 27.09.2011. Štampa El. pošta bookmark
 

Srbija je usvajanjem više zakona 26. septembra ispunila neke od ključnih preporuka Evropske komisije u oblasti reformi koje treba da joj omoguće napredak u evropskim integracijama. Skupština Srbije je 26. septembra donela zakone o javnoj svojini i restituciji i u oblasti pravosuđa zakone o krivičnom i parničnom postupku. Usvajanje tih zakona ključno je za ispunjavanje uslova za dobijanje statusa kandidata, a za građane Srbije posebno je značajno rešavanje pitanje vraćanja oduzete imovine nakon Drugog svetskog rata, na šta se čekalo više od 10 godina.

 

Skupština Srbije usvojila je sa 117 glasova vladajuće koalicije i Liberalno-demokratske partije Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, kojim će biti obeštećeni vlasnici nacionalizovane imovine kroz naturalnu restituciju ili državne obveznice. Protiv zakona glasala su 23 poslanika Saveza vojvođanskih Mađara i Demokratske stranke Srbije.

 

Prema usvojenom zakonu, imovina će biti vraćana u naturalnom obliku gde je to moguće ili isplaćena u obveznicama države Srbije, kao i u novcu za isplatu akontacije obštećenja. Zakonom nije predviđena zamenska restitucija oduzete imovine, što je bio jedan od osnovnih zahteva starih vlasnika. Uoči usvajanja zakona Mreža za restituciju je zatražila da predlozi zakona o restituciji i javnoj svojini budu povučeni i najavila da će preduzeti sve pravne mere da spreči primenu tih zakona ukoliko ne budu usvojeni amandmani bivših vlasnika na predloge tih zakona.

 

U Srbiji se očekuje oko 150.000 zahteva za restituciju. Precizirano je da će predmet vraćanja biti oduzete nepokretnosti, odnosno građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, šume, šumsko zemljište, stambene i poslovne zgrade, stanovi, kao i pokretne stvari i preduzeća. Prema dosadašnjoj evidenciji, potražuje se 300.000 hektara poljoprivrednog zemljišta.

 

Za novčano obeštećenje vlasnika oduzete imovine početkom 2015. biće emitovane obveznice u evrima u ukupnoj vrednosti od dve milijarde evra, na koje će se obračunavati kamata od 2%. Opšti rok za isplatu obveznica u godišnjim ratama bivšim vlasnicima je 15 godina. Maksimalno obeštećenje po vlasniku ograničeno je na 500.000 evra. Ukupna vrednost obeštećenja bivših vlasnika biće oko 4,5 milijardi evra, od čega će dve milijarde evra biti u obveznicama.

 

Predmet restitucije biće imovina koja je oduzeta "revolucionarnim zakonima" posle 9. marta 1945. godine, ali će imovina biti vraćana i žrtavama holokausta na teritoriji Srbije u vreme Drugog svetskog rata. Pravo na povraćaj imovine ili obeštećenje imaće i rehabilitovane osobe i neće biti potrebno da se proces rehabilitacije završi nego da se dokaže da je počeo.

 

Pravo na povraćaj imovine neće imati pripadnici okupacionih snaga. To zakonsko rešenje je kritikovao Saveza vojvođanskih Mađara jer smatra da se njime potvrđuje princip kolektivne odgovornosti za dešavanja tokom Drugog svetskog rata.

Background

Akcionim planom za sticanje statusa kandidata, koji je 29. decembra 2010. godine usvojila Vlada Srbije, prvobitno je bilo planirano da pravni akti u vezi sa javnom svojinom, restitucijom i pravosuđem budu usvojeni do juna 2011.Naknadno je odlučeno da zakon o javnoj svojini bude upućen Vladi u julu, a prethodno je u aprilu formirana radna grupa za izradu nacrta tog zakona. Za izradu zakona o vraćanju oduzeze imovine čekala se ocena Ustavnog suda o rešenju koje je primenjeno na povraćaj crkvene imovine. Sud je 20. aprila ocenio da je taj zakon u skladu sa Ustavom.

 

Evropska komisija će objaviti 12. oktobra mišljenje o zahtevu Srbije da joj se dodeli status kandidata. Savet ministara EU je 25. oktobra 2010. godine zatražio od Evropske komisije da izradi mišljenje o kandidaturi Srbije. Ključna obaveza Srbije zbog koje su više puta odlagani koraci u pridruživanju bilo je hapšenje i izručenje haškog optuženika Ratka Mladića Haškog tribunalu a ona je ispunjena 26. maja 2011. Za mišljenje Komisije biće važni i rezultati dijaloga Beograda i Prištine.

 

Vlada Srbije je prvobitno podnela a zatim povukla amandman koji je predviđao da se samo strani državljani koji su bili pripadnici okupacionih snaga lišavaju prava na povraćaj imovine. Taj vladin amandman izazvao je najviše polemike među poslanicima tokom rasprave o predlogu zakona prošle nedelje. Tada su Liberalno-demokratska partija i poslanici vladajuće većine iz Lige socijaldemokrata Vojvodine i Socijaldemokratske partije Srbije naveli da bi se usvajanjem tog amandmana omogućilo da se potomcima kvislinških snaga u Srbiji vrati imovina.

 

Prenošenje imovine Vojvodini

 

Za Zakon o javnoj svojini, koji utvrđuje tri nivoa vlasništva javne svojine: državu, pokrajinu i lokalnu samoupravu, glasala su 133 poslanika vladajuće većine i opozicione LDP. Protiv tog zakona glasali su Savez vojvođanskih Mađara i Demokratska stranke Srbije. Zakon o javnoj svojini, prema rečima predlagača, treba da omogući definisanje obima javnog sektora u Srbiji i efikasnije upravljanje tom imovinom.

 

Predviđeno je da se Vojvodini prenese u vlasništvo imovina u koju je ta pokrajina ulagala sredstva, a što je tražila Liga socijaldemokrata Vojvodine. To će omogućiti da se u vlasništvo Vojvodine prenese imovina Novosadskog sajma, preduzeća "Gas" iz Novog Sada, rudnika Kovin, Radio televizije Vojvodine, Petrovardinske tvrđave, kao i Vojvođanske Akademije nauka i umetnosti i legata.

 

Precizirano je da će državni putevi prvog reda i auto-putevi biti u svojini Republike, dok će Vojvodina imati svojinu nad putevima drugog reda, odnosno putevima koji spajaju gradove između dva okruga unutar pokrajine. Lokalna samouprava biće nadležna da održava ulice, trgove, parkove i opštinske puteve, i biće njihov vlasnik.

 

Zakon nisu podržali poslanici Saveza vojvođanskih Mađara, koji su deo vladajuće koalicije, jer nisu usvojeni njihovi amandmani kojima su tražili da deo železničke infrastrukture bude u svojini Vojvodine, kao i čitava kanalska mreža na teritoriji pokrajine.

 

Vlasništvo nad javnom svojinom koja se potražuje u postupku restitucije, neće moći da se upiše dok ne bude rešen njen status.

 

Prema jednoj od analiza iz 2005. godine, godišnja šteta od toga što lokalne samouprave ne raspolažu imovinom na svojoj teritoriji je oko 100 miliona evra, ne računajući gubitke zbog nerealizovanih investicija i neotvorenih radnih mesta.

 

Efikasniji sudski postupci

 

Najvažnija novina Zakonika o krivičnom postupku je uvođenje tužilačke istrage, dok se Zakonom o parničnom postupku uvodi obaveza suda da na početku postupka, zajedno sa strankama u parnici, odredi rok za završetak suđenja. Ovi zakoni treba da omoguće efikasnije sudske postupke i brže rešavanje predmeta, pošto su dugi sudski postupci i zaostali predmeti jedan od glavnih problema koji opterećuju srpsko pravosuđe.

 

Zakon o krivičnom postupku predviđa da je, umesto da sud po službenoj dužnosti izvodi dokaze, teret dokazivanja optužbe na tužiocu. Prema rečima predlagača, novi zakonik bi trebalo da doprinese efikasnijem krivičnom postupku. Zakonik predviđa sporazume o svedočenju okrivljenog i sporazum o svedočenju osuđenog, proširena je mogućnost određivanja jemstva, a preciznije su utvrđeni i kriterijumi za izricanje novčane kazne i kazne rada u javnom interesu, kao i njihovo zamenjivanje kaznom zatvora.

 

Zakon će početi da se primenuje od 1. septembra 2012, s tim što će za krivična dela organizovanog kriminala i ratnog zločina koji se vode pred Specijalnim sudom primena početi od 15. januara 2012. godine.

 

Prema Zakonu o parničnom postupku, sud i stranke su dužni da se pridržavaju utvrđenog vremenskog okvira za završetak suđenja, a ročište može da se odloži samo zbog izvođenja dokaza ili sprečenosti sudije. U slučaju odlaganja ročišta, sud mora da utvrdi novi rok za sprovodenje postupka.

 

Zakonom je precizirano da se za pismena obaveštenja osobi koja se ne zatekne na adresi, a koja se moraju lično dostaviti, ostavlja obaveštenje da ga može podići u sudu u roku od 30 dana i istovremeno stavlja na oglasnu tablu suda nakon čega se smatra da je dostavljanje uredno obavljeno.

 

Uvodi se posebna mesna nadležnost u sporovima za zaštitu potrošača i to prema prebivalištu potrošača, budući da je direktivama EU naložena posebna zaštita potrošača.

 

U parničnom postupku se rešavaju sporovi iz porodičnih, radnih, privrednih, imovinsko-pravnih i drugih građansko-pravnih odnosa. Najveći broj svih sudskih postupaka odnosi se na parnične postupke. Zakon o parničnom postupku stupiće na snagu 1. februara 2012.

 

Stavovi

Mreža za restituciju će preduzeti sve pravne mere da spreči primenu zakona o restituciji i javnoj svojini ukoliko ne budu usvojeni amandmani bivših vlasnika na predloge tih zakona, najavio je 26. septembra koordinator Mreže za restituciju Mile Antić. "Vladi Srbije i svim poslanicima dostavili smo dopis u kojem tražimo da budu povučeni predlozi zakona o restituciji i javnoj svojini jer bi njihovo usvajanje značilo grubu povredu prava bivših vlasnika", rekao je Antić agenciji Beta.

 

On je istakao da je vlada "na brzinu" pripremila nacrte zakona o obeštećenju bivših vlasnika i javnoj svojini, a potom od Skupštine zatražila da po hitnom postupku usvoji te zakone, pravdajući to međunarodnim obavezama i preporukama Evropske unije. "Evropska unija neće od Srbije tražiti samo da usvoji zakone o restituciji i javnoj svojini, već i da bude omogućena njihova primena, a da pri tom nisu ugrožena ničija prava", rekao je Antić.

 

Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Ištvan Pastor uputio je 26. septembra otvoreno pismo predsedniku Srbije Borisu Tadiću uz molbu da ne potpisuje ukaz o proglašenju Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. "Danas usvojeni Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju preti da obesmisli sve neše dosadašnje zajedničke napore na postizanju istorijskog pomirenja dva naroda", naveo je Pastor u otvorenom pismu Tadiću.

 

Pastor je ukazao da se usvojenim Zakonom o restituciji potvrđuje princip kolektivne odgovornosti za dešavanja tokom Drugog svetskog rata. Zakonskim rešenjem su, kako ističe lider SVM, iz procesa restitucije isključeni i oni državljani Srbije, koji su protivno svojoj volji, a prinuđeni da se odazovu vojnom, mobilizacionom pozivu, postali pripadnici okupatorskih snaga. "Isključeni su čak i onda, ako u postupku rehabilitacije pred sudom dokažu svoju nevinost. Prema našem dubokom ubeđenju, citirana odredba Zakona o restituciji predstavlja teško kršenje osnovnih načela Ustava Srbije", ocenio je Pastor.

 

Izvor: Beta

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


03.10.2019, Beograd
Organizator: Tempus, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo omladine
01.10.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
26 - 27. 09.2019, Beograd
Organizator: Projekat Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći
09.09.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde, Pištaljka, Projekat USAID i Projekat EU
06.09.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
30.08.2019, Beograd
Organizator: Kancelarija Grada Beča u Beogradu - Eurocomm-PR
19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA