Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


Poslanici o restituciji 22. septembra    

Objavljeno : 06.09.2011. Štampa El. pošta bookmark
 

Vlada Srbije utvrdila je 6. septembra Predlog zakona o vraćanju imovine i obeštećenju i Predlog zakona o javnoj svojini i oni bi na dnevnom redu parlamenta trebalo da se nađu 22. septembra, a do sredine oktobra i da stupe na snagu. Reč je o zakonima koji će omogućiti vraćanje nacionalizovane imovine i urediti imovinske odnose države, Vojvodine i lokalnih samouprava. Ti zakoni su takođe značajni "zadaci" Srbije na putu ka statusu kandidata za članstvo u EU.


"Možemo reći da smo, posle deset godina velikog iščekivanja, na korak do ispravljanja jedne istorijske nepravde - oduzimanja imovine posle Drugog svetskog rata na ideološkoj osnovi", istakao je potpredsednik Vlade Srbije Božidar Đelić na konferenciji za novinare. Obim restitucije će, kako je dodao, premašiti obim privatizacije, jer će, prema procenama, više od četiri milijarde evra imovine i novca biti vraćeno iz državnog u privatno vlasništvo.

 

Srbija je, prema rečima Djelića, istovremeno blizu uspostavljanja decentralizacije i efikasnog sistema javne svojine "u kojem će lokalni lideri moći da raspolažu novcem bez stalne intervencije republičkih vlasti".

 

Ti zakonski predlozi, kako je istakao Đelić, ojačaće vladavinu prava, ubrzati priliv stranih investicija i povećati preduzetnički potencijal zemlje. "Prvi put ćemo moći da odgovorimo na pitanje šta kome u Srbiji pripada", rekao je Đelić i dodao da se time ispunjava poslednji, ključni deo, reformskog programa da Srbija dobije status kandidata za za ulazak u Evropsku uniju.

 

Đelić je rekao da je uveren da budući zakon o restituciji "pokazati efikasnost", navodeći da će taj proces voditi novoformirana agencija koja će, prema procenama, morati da obradi 150.000 predmeta. "Namera nam je da veliki broj slučajeva bude rešen u naredne tri godine", istakao je potpredsednik srpske vlade.

 

On je istakao da je, nakon jednomesečne rasprave, nacrt zakona o restituciji unapređen u pet kljucnih domena, ali je naveo da nije prihvaćen zakon starih vlasnika da se u Predlog uvrsti supstitucija, odnosno vraćanje neke druge imovine u slučaju da vraćanje oduzete imovine nije moguće. Prema rečima potpredsednika Vlade Srbije, supstitucija nije usvojena jer bi uvela proizvoljnost u postupku restitucije i otvorila mogućnost za korupciju.

 

Đelić je rekao da je jedno od unapređenja u predlogu zakona o restituciji to što su proširene mogućnosti naturalne restitucije građevinskog i poljoprivrednog zemljišta. Vraćanje poljoprivrednog zemljišta je sada moguće i ukoliko se na njemu nalaze dugoročni zasadi poput voćnjaka i vinograda, a precizirano je da se zemljište u okviru proizvodnih sistema ne vraća samo ako je taj sistem u funkciji i samo u meri koja je ekonomski opravdana, rekao je on.

 

Đelić je istakao da je sužen izuzetak u vraćanju reprezentativnih objekata na one gde postoje ugovori sa stranim ambasadama, konzulatima, vojnim i trgovinskim predstavništvima. Kako je naveo da će, prema predlogu samo će predsednik Republike, Narodna Skupština i Vlada Srbije moći da sačuvaju svoje reprezentativne objekte, podsećajući da je ti ptrvobitno bilo predviđeno za sve reprezentativne objekte u vlasništvu države.

 

Potpredsednik srpske vlade je naveo da su finalnim predlogom u odnosu na početni nacrt poboljšani uslovi obeštećenja kroz državne obveznice i novac, da je ubrzan i pojeftinjen postupak vraćanja imovine, da je obezbeđena jača zabrana otuđenja imovine. Prednost će, kako je rekao, imati naturalna restitucija, dok će novčano obeštećenje biti primenjivano gde ne bude moguće vraćanje imovine.

 

Đelić je precizirao da je za novčanu nadoknadu predviđeno dve milijarde evra, što je maksimum od 6% BDP i što je odobrio Međunarodni monetarni fond (MMF). Obveznice će biti izdate 2015. godine i glasiće na evre, sa kamatom od 2%, rekao je on i istakao da će obveznice biit izdate na 15 godina, a za osobe starije od sedamdeset godina obveznice će biti na pet godina. Prema recima Đelića, rok isplate obveznica je ograničen i neće biti produžavan, a vlasnici koji dobiju rešenje o obeštećenju posle 2015. dobiće tada u novcu iznos glavnice i kamate za period do trenutka donošenja rešenja. Potpredsednik Vlade Srbije je rekao da i da je Predlogom zakona o restituciji maksimalno obeštećenje po vlasniku ograničeno na 500.000 evra.

 

Podsetio je da su usvojene i izmene pratećeg Zakona o konfesionalnoj restituciji, kojima je je izjednačeno pravo crkava i verskih zajednica sa pravima građana i firmi.

"Za slučaj žrtava holokausta koje nemaju žive naslednike, predviđena je izgrađnja memorijalnog centra i osnivanje fonda koji će njim upravljati", rekao je potpredsednik Vlade Srbije Božidar Djelić.


Zakonom o javnoj svojini ka decentralizaciji

 

Predlogom zakona o javnoj svojini utvrđeno je da su sve vode i mineralne sirovine prirodna bogatstva koja se ne mogu prodati ali se mogu izdavati u koncesije, odnosno zakup, izjavio je Đelić.

 

Kako je naveo, mreže komunalnih usluga prepoznate su kao prirodni monopol i izuzete iz vlasništva komunalnih javnih preduzeća. Đelić je dodao da je Predlogom zakona o javnoj svojini omogućeno da privatne firme koje grade sopstvene mreže tog tipa (komunalne i druge) za sopstvene potrebe budu njihovi vlasnici.

 

Kako je objasnio, biće ukinut prelazni rok od godinu dana za upis svojine opštine i autonomne pokrajine nakon koga bi Republika Srbija postajala trajni vlasnik.

 

Predlogom zakona se favorizuje zajedničko ulaganje raznih nivoa vlasti u infrastrukturne objekte tako što će svakome od njih biti obezbeđeni prihodi i pravo korišćenja u skladu sa uloženim sredstvima.

 

Kako je Đelić dodao, predviđen je prelazni rok od 10 godina za besplatno korišćenje prostorija u zgradama opština, grada ili pokrajine koje sada koriste republičke institucije, ali sa idejom da se ta situacija razreši i ranije.

 

"Predlogom zakona je predviđeno da javna preduzeća, kako bi mogla nesmetano da funkcionišu, imaju prelazni period od dve godine u kome moraju da se upišu u svojinu uz saglasnost osnivača ", kazao je Đelić.

 

On je dodao da će Železnice Srbije i Elektroprivreda Srbije (EPS) morati da objasne vladi i građanima koja imovina im je i za šta potrebna, ističući da ta preduzeća neće moći automatski da upišu svu svojinu. "Ubeđen sam da će se na taj način obezbediti značajna imovina za korisnije namene", istakao je Đelić.

 

Obezbeđeno je i da javna preduzeća imaju svojinu na građevinskom zemljištu koje će im osnivač uneti kao kapital, ali i stroga procedura prema kojoj se to zemljište može otuđiti ili dati u dugoročni zakup uz prethodnu saglasnost osnivača.

 

"Ukinut je i prelazni period od pet godina tokom kojeg su lokalne samouprave i pokrajine trebalo da traže saglasnost republike da uđu u javno-privatno partnerstvo gde bi bili manjinski partneri", rekao je Djelić i ocenio da je to urađeno kako bi se ojačao duh decentralizacije i čelnici lokalnih samouprava preuzeli odgovornost nad svojim odlukama.

 

Izjednačena je uloga opštinskog i pokrajinskog javnog pravobranioca sa republičkim.

 

Đelić je ocenio da će Zakon o javnoj svojini dovesti do efikasnijeg i bržeg načina odlučivanja i veće odgovornosti lokalne samouprave što će ojačati kapacitet zemlje.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


09.09.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde, Pištaljka, Projekat USAID i Projekat EU
06.09.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
30.08.2019, Beograd
Organizator: Kancelarija Grada Beča u Beogradu - Eurocomm-PR
19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA