Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


Romi isključeni iz srpskog društva    

Objavljeno : 06.04.2011. Štampa El. pošta bookmark
 

Procene o udelu Roma u stanovništvu Srbije variraju od 1% do 8%, što je jedan od pokazatelja njihove isključenosti iz društva. Takva situacija nije problem samo za Rome, već i za državu, jer isključenost tako brojne manjine škodi privredi. Evropska komisija je 5. aprila predložila okvir za izradu strategija o Romima u zemljama članicama EU, a pružiće podršku za poboljšanje položaja Roma na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. Romi čine 1,73% stanovništva EU, a u celoj Evropi živi 11 miliona Roma i oni su najveća etnička manjina na starom kontinentu.

 

Romi u Evropi se svakodnevno suočavaju sa diskriminacijom, životni standard im je znatno lošiji od proseka, a žive i kraće od proseka za oko 10 godina.

 

Procene o broju Roma u Srbiji u velikoj meri se razlikuju, ali se svi izvori slažu da je njihov položaj znatno lošiji od položaja većine stanovništva, da su siromašniji i izloženi diskriminaciji.

 

Prema zvaničnim podacima koji proističu iz popisa 2002. godine, Romi su činili 1,4% stanovništva Srbije, dok prema proceni Saveta Evrope, Romi na teritoriji Srbije, bez Kosova, čine više od 8%. U odgovorima na Upitnik Evropske komisije navodi se da najveći broj istrazivača procenjuje da u Srbiji zivi oko 450.000 Roma, što je bliže proceni Saveta Evrope nego rezultatima popisa.

 

Neusklađenost podataka je pokazatelj isključenosti Roma iz društva. Precizni podaci ne postoje jer veliki broj Roma živi u nelegalnim naseljima, deo njih nema dokumenta ni stalno prebivalište, a raseljeni Romi i izbeglice često nemaju regulisan status.

 

Prema probnom popisu iz 2009. godine, Romi žive u izuzetno teškim materijalnim okolnostima, uz veliku nezaposlenost, loše uslove stanovanja i lošu obrazovnu strukturu.

 

U stanovništvu starijem od 15 godina, osnovnu školu završio je samo svaki treći popisani Rom, srednju školu 7,13%, a visoku i višu 0,28%. Većina Roma odustaje od školovanja u relativno ranim fazama, tako da je 2009. godine, prema podacima iz vladinog Izveštaja o inkluziji, na Univerzitetu u Beogradu bilo upisano samo 182 Roma.

 

Svaki peti Rom obuhvaćen probnim popisom je bez škole i 37% njih je školu napustilo pre završetka, najčešće (u više od 40% slučajeva) posle 4. razreda, a 18,89% je nepismeno, pri čemu je udeo nepismenih među ženama 26,69%.

 

Posledica toga su i isključenost Roma sa tržišta rada i loš položaj zaposlenih Roma. Učešće izdržavanih Roma je izuzetno visoko - 54,5%, među onima koji rade veliki broj je na sivom tržištu, a otprilike svaki drugi zaposleni radi jednostavne poslove, za koje nisu potrebne kvalifikacije. Kada je reč o zvanično zaposlenima, 37% njih radi u komunalnim uslugama, a 10% u građevinarstvu.

 

I privreda na gubitku zbog isključenosti Roma

 

Više od polovine Roma na probnom popisu je kazalo da u prethodnih godinu dana nije imalo nikakve prihode. Prema Anketi o životnom standardu iz 2007, skoro svaki drugi Rom je siromašan, pri čemu treba imati u vidu da podacima u toj anketi, koju sprovodi Republički zavod za statistiku, nisu obuhvaćeni Romi iz nehigijenskih naselja, čiji položaj je svakako još lošiji.

 

Prema proceni Svetske banke, Srbija zbog isključenosti Roma iz društva i sa tržišta rada gubi 231 milion evra godišnje u produktivnosti privrede i 58 miliona evra u poreskim prihodima.

 

U Izveštaju o inkluziji koji je nedavno objavila Vlada Srbije, navodi se da su stambeni uslovi za Rome znatno lošiji od uslova za opšte stanovništvo, a probni popis to dokazuje. Oko 40% stanova Roma nema kupatilo, vodovod nema 19,5% stanova, 35% nije priključeno na kanalizacionu mrežu, a 5% nema instalacije za struju. Posebno je teška stambena situacija Roma raseljenih i povratnika iz EU na osnovu Sporazuma o readmisiji.

 

Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesti internešenal ukazala je i na probleme sa kojima se suočavaju Romi koji su prinudno iseljeni iz nelegalnih naselja i zatražila da se donesu propisi koji bi im omogućili da dobiju smeštaj, dokumenta i ostvare pravo na obrazovanje i rad. Amnesti internešenal će o tome objaviti izveštaj 7. aprila, uoči Dana Roma.

Background

Romima je u Srbiji priznat status nacionalne manjine 2002. godine. Vlada Srbije je 2009. usvojila Nacionalnu strategiju za unapređenje položaja Roma i formirala Savet za unapređenje položaja Roma, koji je nadležan za sprovođenje te strategije i Dekade inkluzije Roma. Dekada inkluziji Roma 2005-2015. je međunarodna inicijativa za unapređenje socijalnog i ekonomskog položaja Roma i integracije.

 

U probnom popisu 2009. popisano je oko 8.000 Roma u Srbiji.

 

Evropska komisija će u okviru aktivnosti za poboljšanje položaja Roma pružiti podršku i Srbiji. Plan koji je Komisija predložila trebalo bi da bude usvojen u junu na sastanku lidera EU.

 

Međunarodni dan Roma obeležava se 8. aprila.

 

 

Koalicija za Dekadu Roma ukazala je na još jedan veliki problem - nasilje nad Romima koje se i dalje beleži u Srbiji i koje je odraz negativne slike o Romima. Slučajevi nasilja nad Romima u Srbiji beleže se relativno često - u aprilu je u Čačku priveden maloletnik zbog ranjavanja četiri Roma nožem, a u martu je u centru Beograda pretučen romski učenik Trgovačke škole.

 

Srbija učestvuje u Dekadi Roma, međunarodnoj inicijativi čiji je cilj da se Romi uključe u društvo. Problemom njihove isključenosti iz društva bavi se i Tim Vlade Srbije za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

 

U aktivnosti koje planira Evropska komisija za poboljšanje položaja Roma biće uključena i Srbija. Komisija će, kako se navodi izveštaju, povećati podršku za integraciju Roma kako bi poboljšala status 3,8 miliona Roma na Zapadnom Balkanu i u Turskoj u konekstu proširenja EU. Komisija će podržati aktivnosti iz pretpristupnih fondova o podsticaće Rome da se uključe u donošenje i primenu politika i nadzor u toj oblasti. Komisija trenutno sprovodi ili planira projekte u vrednosti od 50 miliona evra koji će doneti koristi Romima.

 

Neujednačen položaj Roma u EU

 

Položaj Roma u EU razlikuje se od zemlje do zemlje, a cilj predloga Evropske komisije je da se plan za poboljšanje napravi u svakoj državi članici pojedinačno, u zavisnosti od polazne tačke.

 

"Zemlje članice imaju zajedničku odgovornost da stave tačku na isključenost Roma - iz škola, sa poslova, zdravstvenog sistema i rešavanja stambenog pitanja", kazala je evropska komesarka za pravosuđe Vivijan Reding (Viviane).

 

Predloženi Evropski okvir za nacionalne strategije o integraciji Roma počiva na četiri stuba - pristup obrazovanju, radnim mestima, zdravstvu i rešavanju stambenog pitanja. Očekuje se da će lideri EU podršku ovom planu dati u junu.

 

Istraživanje u šest zemalja članica - Bugarska, Mađarska, Letonija, Litvanija, Rumunija i Slovačka - pokazalo je da samo 42% romske dece završi osnovnu školu, u poređenju sa evropskim prosekom gde 97,5% dece stekne osnovno obrazovanje. Procenjuje se da srednju školu završi 10% Roma.

 

Oni se na tržištu rada suočavaju sa manjom stopom zaposlenosti i većom diskriminacijom. Kada je reč o stambenim problemam, Romima često nedostaju osvovne usluge, poput tekuće vode i struje. Oni takođe žive u proseku 10 godina kraće od prosečnog stanovnika EU, odnosno od 76 godina za muškarce i 82 godine za žene.

 

Cilj plana Evropske komisije je da svi Romi završe najmanje osnovno obrazovanje, da se smanji jaz između Roma i ostalih građana po pitanju zaposlenosti, kao i po pitanju zdravlja, na primer smanjenjem smrtnosti dece kod Roma. Takođe potrebno je poboljšati uslove stanovanja Roma i približiti ih opštim standardima, pre svega pop itanju moućnosti za rešavanje stambenog pitanja i pristup vodi i struji.

 

Zemlje članice će morati da podnesu Komisiji državne strategije za poboljšanje položaja Roma do kraja 2011. godine, uz obrazloženje kako će one doprineti ispunjavanju navedenih ciljeva.

 

Okvir koji je usvojila Komisija u skladu je sa ciljevima EU za 2020. godinu pogledu zapošljavanja, socijalno uključivanja i obrazovanja.

 

Komisija pravi i rešenja za efikasnije korišćenje evropskih fondova za integraciju Roma, a planira da uspostavi i mehanizam kontrole da bi procenila rezultate. Ključnu ulogu u nadzoru odigraće Agencija za osnovna prava EU, koja će sakupljati podatke o socijalnoj i ekonomskoj situaciji Roma u saradnji sa drugim organizacijama.

 

Zemlje članice će odrediti ko će biti zadužen za sprovođenje strategije i nadzor, a Evropska komisija će objavljivati godišnje izveštaje na osnovu podataka koje dobije od zemalja članica.

 

Plan Komisije za poboljšanje položaja Roma pozdravili su 5. aprila i poslanici Evropskog parlamenta. Oni su ocenili da mere vode u pravom smeru i da su u saglasnosti sa smernicama Parlamenta, mada su se pojedini poslanici pozvali na dodatne mere za nadzor nacionalnih strategija, koje bi omogućile da se uključe i Romi i da se uhvati u koštac sa diskriminacijom.

 

Autor: Smiljana Vukojičić Obradović

 

Sledeći koraci

8. aprila 2011: Međunarodni dan Roma

24. juna 2011: Očekuje se da će lideri zemalja članica EU usvojiti plan Evropske komisije za poboljšanje položaja Roma

21-24. septembra 2011: U Beogradu se u okviru Dekade Roma održava kongres o romskoj civilizaciji na Balkanu i u drugim delovima sveta

 

 

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


09.09.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde, Pištaljka, Projekat USAID i Projekat EU
06.09.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
30.08.2019, Beograd
Organizator: Kancelarija Grada Beča u Beogradu - Eurocomm-PR
19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA