Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


Isuviše državnog novca za političke stranke    

Objavljeno : 05.04.2011. Štampa El. pošta bookmark
 

Venecijanska komisija ukazala je na propuste u nacrtu zakona o finansiranju političkih partija, koji je Srbija, prema Akcionom planu za sticanje statusa kandidata, trebalo da usvoji do kraja prošlog meseca. U Mišljenju usvojenom krajem marta navodi se da je potrebno dodatno definisati predviđene troškove stranaka i da je isuviše veliki iznos državnog novca predviđen za finansiranje političkih stranaka. Ovo nije jedini propust srpskih vlasti u sprovođenju reformi koje će zemlju približiti evropskim standardima - u toku je rešavanje problema dvostrukih akciza i otklanjanje manjkavosti iz reforme pravosuđa, a Venecijanska komisija krajem marta je iznela i kritike na račun predloženog načina uređivanja blanko ostavki.

 

 

Komisija je u mišljenju objavljenom na sajtu tog tela Saveta Evrope ukazala da je nacrt zakona korak napred u stvaranju modernog i sveobuhvatnog sistema finasiranja političkih stranaka, kao i da su srpske vlasti u taj tekst ugradile veliki deo preporuka iz prethodnog mišljenja, objavljenog u decembru.

 

Međutim, deo preporuka nije primenjen, tako da je potrebno dodatno izmeniti tekst da bi se on usaglasio sa evropskim standardima i omogućio valjan sistem kontrole finansiranja političkih aktivnosti.

 

Jedna od zamerki odnosi se na odredbe o finansiranju predizbornih kampanja, gde je potrebno sačiniti jasnu listu mogućih rashoda za kampanju. Navodi se da nije u potpunosti primenjena preporuka iz prethodnog mišljenja Komisije da lista aktivnosti koje se mogu finansirati u okviru predizborne kampanje bude jasna i zaključena i da ne sadrži neodređene pojmove poput "slične aktivnosti".

 

U mišljenju se ističe, takođe, da je iznos novca predviđen za stranke udvostručen, uprkos oceni Komisije da bi trebalo razmisliti o smanjenju i da je potrebno voditi računa da je potrebno strankama dati razumnu količinu novca, ali ne i stvoriti preteranu zavisnost stranaka od državne pomoći.

 

Novim nacrtom, iznos namenjen za stranke iz republičkog budžeta uvećan je sa 0,15% na 0,3% državnog budžeta i sa 0,1% na 0,2% kada je reč o Vojvodini i budžetu lokalnih vlasti. Kada je reč o predizbornoj kampanji, iznos iz državnog budžeta povećan je sa 0,05% na 0,1%, a iz budžeta lokalnih vlasti i pokrajine iznosi 0,05%.

 

Kako se ističe, potrebno je da se zakon više usmeri na prevenciju mogućih prekršaja nego na kazne koje se izriču nakon povrede propisa.

 

Navodi se i da je potrebno ponovo razmotriti preporuke iz prethodnog mišljenja, izdatog u decembru 2010, u kojem se navodi da stranke mogu biti isuviše oštećene propisanim kaznama. Tu se pre svega misli na odredbu kojom je propisano da se za prekršaje navedene u zakonu, pored propisanih kazni, stranka, koalicija ili druga organizacija kažnjava i lišavanjem od 10 do 100 odsto predviđenog fonda za sledeću kalendarsku godinu.

 

Potrebno je podrobnije urediti oblast doprinosa u robi i uslugama, detaljnim opisom i utvrđivanjem količine tih doprinosa.

 

Kako se navodi, u prethodnom mišljenju je već iznet stav da bi usluge, krediti, pozajmice i otpisi dugova trebalo da se računaju kao vid doprinosa i da to treba dodatno urediti, ali te preporuke nisu uzete u obzir.

 

Dodaje se da bi članarine trebalo smatrati delom ukupnih dozvoljenih doprinso.

 

Neke odredbe o pobrojavanju doprinosa i sadržaju izveštaja koje će davati političke stranke treba podrobnije razjasniti i opisati.

Background

Izmena propisa o finansiranju političkih stranaka jedan je od značajnih uslova za naredni korak Srbije u evropskim integracijama - sticanje statusa kandidata. To je značajno za uređivanje političkog života i pospešivanje borbe protiv korupcije.

 

Akcionim planom za sticanje statusa kandidata bilo je predviđeno da se zakon usvoji do kraja prvog tromesečja.

 

Venecijanska komisija Saveta Evrope prvo mišljenje o ovom nacrtu zakona izdala je u decembru 2010. Zahtev za mišljenje o izmenjenom nacrtu Ministarstvo pravde uputilo je 28. februara 2011, a Mišljenje je usvojeno na sednici 25-26. marta.

 Komisija je ukazala i da bi odredbu prema kojoj se zabranjuje davanje donacija preko trećih lica trebalo dopuniti odgovarajućim kaznama.

 

Vencijanska komisija ukazala je, takođe, da je potrebno ponovo razmotriti odredbu po kojoj su postupci pred Agencijom za borbu protiv korupcije zatvoreni za javnost.

 

Zvaničnici Srbije najavljivali su da će Vlada Srbije taj zakon usvojiti do kraja 2010. godine, a Akcionim planom za sticanje statusa kandidata rok za usvajanje tog propisa u Skupštini Srbije istekao je 31. marta.

 

Uređenje te oblasti potrebno je da bi se unapredio politički život Srbije i pospešila borba protiv korupcije. Zakon koji se sada primenjuje je iz 1993. godine. Političke stranke su dužne da podnose izveštaje o finansiranju, ali nije propisan rok, pa se time odlaže i eventualno kažnjavanje.

 

Nacrtom zakona predviđeno je da pojedinci mogu da poklone političkim strankama najviše 20 prosečnih mesečnih zarada godišnje, a pravnalica 200 zarada. Svaki doprinos koji premašuje jednu prosečnu zaradu mora biti objavljen. Objavljivanje je obaveza stranke, koja se mora ispuniti u roku od osam dana.

 

Stranke neće moći da primaju donacije od aninimnih donatora, javnih komoanija, firmi koje pružaju usluge od javnih interesa, crkve, kao i od preduzeća koja uvoze, izvoze ili prodaju proizvode na koje se plaća akciza. Zabranjeno je primanje poklona i od inostranih donatora izuzev političkih udruženja.

 

Stranke izveštaje o troškovima u predizbornoj kampanji dostavljau najviše za 30 dana nakon okončanja kampanje, a novac koji nisu utrošile vraćaju u budžet.

 

Za primanje novca na način na koji se krši zakon uz skrivanje donatora predviđene su zatvorske kazne od tri meseca do tri godine, a u slućaku iznosa većeg od 1,5 miliona dinara i do pet godina. To sa sobom povlaći krivičnu odgovornost.

 

Za različite prekršaje predviđene su novčane kazne za stranku i odgovorne osobe, kao i uskraćivanje od 10% do 100% predviđenog budžetskog novca za stranku za narednu kalendarsku godinu.

 

Za donatore koji daju novac u suprotnosti sa zakonom predviđene su novčane kazne.

 

Izvor: EurActiv.rs

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


09.09.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde, Pištaljka, Projekat USAID i Projekat EU
06.09.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
30.08.2019, Beograd
Organizator: Kancelarija Grada Beča u Beogradu - Eurocomm-PR
19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA