Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


Srbija treba da razmisli, redefiniše i ponovo pokrene svoj proces pristupanja EU    

Objavljeno : 10.06.2019. Štampa El. pošta bookmark
 

Godišnji izveštaj Evropske komisije o Srbiji za 2019. godinu šalje zbunjujuću sliku o zemlji koja se doživljava kao vodeća u procesu pristupanja EU, koja pregovara sa Unijom od 2014. godine, a kojoj ipak očigledno nedostaje želja za promenom, ambicije, kapaciteti i, što je najvažnije, rezultati kojima bi dokazala svoj liderski status.

 

Srđan Majstorović je predsednik Upravnog odbora Centra za evropske politike

 

Izveštaj ne otkriva ništa što je posebno novo za građane Srbije. On potvrđuje nedostatak političke volje za rešavanje pitanja koja su se više puta spominjala i u prethodnim izveštajima. Za nekoga sa strane, ovaj Izveštaj predstavlja zemlju kandidata za članstvo u Uniji koja se muči sa primenom osnovnih demokratskih pravila i kopenhagenskih kriterijumima za pristupanje EU, što Srbiju čini veoma komplikovanim slučajem za promovisanje kao buduće članice EU. To ima negativan uticaj na države članice koje su otvorene za proširenje (kojih je svakako ovih dana malo) i koje iskreno žele da pomognu Srbiji i regionu Zapadnog Balkana u promovisanju njihovog pristupanja EU.

 

Izveštaj daje objektivan pregled trenutnog stanja u procesu pristupanja Srbije EU. Naglašava važnost ključnih elemenata za funkcionisanje demokratskih institucija, vladavine prava i zaštite osnovnih prava. Ocene o hitnoj potrebi da se stvori okruženje za međustranački dijalog, predstavljaju poziv Vladi i vladajućoj koaliciji da se otvori javni dijalog sa opozicionim strankama o tome kako da se izaće iz krize uzrokovane zloupotrebom parlamentarnih procedura, zloupotrebom institucija, nedostatkom medijskih sloboda, nasiljem nad političkim protivnicima, pretnjama i napadima na novinare i organizacije civilnog društva i kršenjem slobode izražavanja.

 

Ovo poslednje je posebno navedeno kao pitanje od ozbiljne zabrinutosti jer nije postignut nikakav napredak od prošlogodišnjeg Izveštaja. Nedostatak političke volje da se reše pitanja koja se tiču jednog od glavnih principa demokratskog društva svakako treba da bude pitanje od interesa za sve građane Srbije.

 

Posle godinu dana, priznat je određeni napredak u oblasti vladavine prava. Nažalost, Srbija je još daleko od bilo kakvog napretka u pogledu nivoa spremnosti da preuzme obaveze koje proističu iz članstva u EU. Posebno zabrinjava neprimeren politički uticaj na pravosuđe, prevladavajuća korupcija i neujednačena primena osnovnih prava. Evropska komisija je ocenila da uloga nezavisnih i regulatornih tela tek treba da bude prepoznata. To znači da Vlada ne obraća pažnju na funkcionisanje ovih institucija, od kojih su neke zasnovane na Ustavu Republike Srbije.

 

U proteklih pet godina, Parlament nije razmatrao niti usvojio izveštaje nezavisnih institucija. Bez odgovarajućih zaključaka Parlamenta, Vlada nije u mogućnosti da uvede neophodne izmene koje bi trebalo da poboljšaju sprovođenje važnih zakona koji se sprovode i nadgledaju od strane nezavisnih ili regulatornih tela. Dakle, postoji ozbiljna sumnja u vezi s namerama Vlade ukoliko ne poštuje postojeće institucije, ne obazire se na manjak zaposlenih i finansijskih sredstava i ne sledi njihove preporuke.

 

Evropska komisija koristi ovaj izveštaj kako bi pozvala Vladu da bude objektivna u svojoj komunikaciji sa javnošću o EU kao glavnom ekonomskom i političkom partneru. EK podseća da je ulazak u EU bio strateški izbor Srbije, koji bi trebalo aktivnije i nedvosmisleno predstaviti javnosti. To je neobično ali očigledno podsećanje vladi države koja pristupa EU, koja pretenduje da bude lider u regionu, obzirom da neki njeni ministri otvoreno preispituju orijentaciju Srbije prema EU.To je upravo ona dvosmislenost koju je potrebno izbaciti iz javnih nastupa političkih lidera, kako se pominje u Izveštaju. Vlada Srbije treba da ponovo osmisli svoje komunikacione planove i da radi na svojim veštinama ako želi da ostavi pozitivan utisak kao kredibilan partner EK i državama članicama EU.

 

Centar za evropske politike (CEP) svake godine priprema statistički pregled ocena iz Izveštaja. Razvili smo metodologiju koja sistem ocena EU prevodi u numeričku skalu. Ove godine to pokazuje da je u oblasti političkih kriterijuma Srbija ostvarila prosečnu ocenu 2,6 što je niži nivo napretka nego što je bio u 2017. i 2016. godini (2,8), dok ostaje na istom nivou spremnosti na obaveze za članstvo u EU kao i prethodne dve godine (2,2).To je zabrinjavajući znak nedostatka transformativne moći procesa pristupanja EU i podsetnik da se demokratizacija društva ne mora nužno poklapati sa njenim procesom pristupanja EU. Postoji mnogo prostora za poboljšanje – i EK i Srbija treba da izvuku pouke iz toga.

 

Čak i u odeljku o ekonomskim kriterijumima koji je široko prihvaćen kao najpozitivniji u Izveštaju, nema razloga za preterano zadovoljstvo. Srbija je postigla niži nivo napretka u 2018. godini (3), nego u 2017. (3,5) i ostala je na istom nivou spremnosti da preuzme obaveze koje proističu iz članstva u EU kao u prethodne dve godine (3). Napredak postignut u različitim poglavljima pregovora je gotovo kopija prošlogodišnjeg Izvještaja. Određeni napredak je postignut u 63% (21), bez napretka u 24% (8) i dobar napredak u 12% (4) od 33 pregovaračka poglavlja. Ono što je posebno zabrinjavajuće je što nema napretka u onim oblastima u kojima je Srbija otvorila pregovore o pristupanju (poglavlje 5 o javnim nabavkama, pregovori započeti krajem 2016, u Izveštaju se navodi da nije bilo napretka).

 

Čini se da je Srbija propustila priliku koja se ukazala objavljivanjem Komunikacije EK o kredibilnom proširenju u februaru 2018. godine. Momenat da se uzvrati kredibilitet uz nedvosmislen angažman u ponovnom uspostavljanju zdravog političkog sistema i povratku principima dijaloga i poštovanja demokratskih institucija – jednostavno nije bio prepoznat.Možda zavedena 2025. kao godinom potencijalnog pristupanja Uniji, Srbija nije prepoznala neposredne izazove za svoju demokratsku legitimnost. Umesto da napreduje punom snagom, napokon dokaže da reforme “radi zbog sebe”, Srbija ima slabiji učinak od očekivanog.

 

Ponaša se kao potencijalno najuspešniji učenik u razredu, sa jasnom perspektivom svetle budućnosti, ali ne uspevajući da ostvari pomak preokupiran stalnim žalbama na pravičnost nastavnika i nedostatak uvažavanja kolega studenata. Postaje previše očigledno da se proces integracije Srbije u EU odlaže interno. Složenost situacije sa Prištinom je jedan od razloga, ali ne bi trebalo da bude izgovor za neimenovanje novog kandidata za upražnjeno mesto Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ili efikasniju borbu protiv korupcije, ili poboljšanje pravila javnih nabavki.

 

Nažalost, nedostatak demokratskih kapaciteta u trenutnoj političkoj situaciji paralizuje pametne inicijative, svakodnevni rad institucija, kreiranje politika zasnovanih na objektivnim pokazateljima i potencijal za napredovanje koji još uvek postoji (iako postaje sve tanji usled emigracije). Godišnji izveštaj o Srbiji za 2019 je poziv za buđenje. Godine pred nama će doneti nove izazove i novi sastav Evropske komisije, a položaj država članica EU u vezi sa politikom proširenja EU ozbiljno će testirati političku volju i odlučnost Srbije da se promeni u bolje demokratsko društvo koje je zanosvano na vladavini prava. Nakon ovogodišnjeg Izveštaja, Srbija treba da razmisli i prepozna novu priliku za ponovno razmatranje, definisanje i pokretanje nove agende za pristupanje EU.

 

Izvor: Centar za evropske politike

Foto: Centar za evropske politike

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


03.10.2019, Beograd
Organizator: Tempus, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo omladine
01.10.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
26 - 27. 09.2019, Beograd
Organizator: Projekat Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći
09.09.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde, Pištaljka, Projekat USAID i Projekat EU
06.09.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
30.08.2019, Beograd
Organizator: Kancelarija Grada Beča u Beogradu - Eurocomm-PR
19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA