Stampa
Jačanje kapaciteta VSS i DVT kao osnov za efikasno pravosuđe  

Objavljeno : 19.10.2017. Štampa El. pošta bookmark
 

Osnov za stvaranje efikasnog pravosuđa je njegova nezavisnost i jačanje kapaciteta Vrhovnog saveta sudstva (VSS) i Državnog veća tužilaca (DVT), ocenjeno je 19. oktobra na konferenciji povodom zatvaranja tvining projekta EU posvećenog jačanju kapaciteta tih pravosudnih tela. Nepristrasno, stručno i odgovorno sudstvo predstavlja osnovu sigurnosti građana, rečeno je na konferenciji.

 

Predsednik VSS Dragomir Milojević rekao je na skupu da Srbija teži poboljšanju pravosudnog sistema, posebno njegove nezavisnosti, i ocenio da je zbog toga nužno kontinuirano unapređivati kapacitete sudstva.

 

Državni sekretar u Ministarstvu pravde Miko Čikiriz rekao je da je nezavisno, nepristrasno, stručno i odgovorno sudstvo polazna tačka i osnova sigurnosti građana.

 

Kako je naveo, Ministarstvo je pružilo bezrezervnu podršku tom projektu jer se radi o ključnim telima.

 

"Potreba za jačanjem kapaciteta VSS i DVT prepoznata je i u Nacionalnoj strategiji reforme pravosuđa", rekao je Čikiriz.

 

Republička tužiteljka Zagorka Dolovac rekla je da je projekat dao stručnu profesionalnu i analitičku podršku DVT-u u jačanju kapaciteta.

 

Projekat je, kako je istakla, važan ne samo zbog jačaja samostalnosti javnih tužilaca već i zbog napretka Srbije kada je reč o Poglavlju 23 u pregovorima sa Evropskom unijom.

 

Šef operacija za pravdu, unutrašnje poslove i podršku socijalnoj inkluziji pri Delegaciji Evropske unije u Srbiji Nikolas Bizel ocenio je da je osnov reforme pravosuđa njegova nezavisnost i da bi reforme trebalo sprovesti u skladu sa datim preporukama.

 

"Većina preporuka nisu implementirane. Da bi se to desilo potrebna je politička volja", istakao je Bizel.

 

Dvoipogodišnji projekat, vredan dva miliona evra, imao je za cilj prenos dobre prakse, iskustava i stručnog znanja između španskih i grčkih pravosudnih organa i VSS, DVT i Ministarstva pravde, radi usaglašavanja srpskih propisa i prakse sa pravnim tekovinama EU.

 

Projekat je bio usmeren na jačanje kapaciteta tih organa u postupcima izbora i napredovanja sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, jačanje disciplinske odgovornosti i etike nosilaca pravosudne funkcije, kao i na unapređenje odnosa sa drugim državnim organima, medijima i civilnim društvom.

 

Zagorka Dolovac potpisala je danas sa generalnim tužiocem Španije Hose Manuelom Mazom Protokol o saradnji u cilju unapređenja Memoraduma potpisanog 2006. godine.

 

Njime je predviđena saradnja tužilaštava dve države u obasti transnacionalnog kriminala, organizovanog kriminala, terorizma, korupcije, trgovine ljudima, narkoticima, oružjem, krijumčarenja ljudi i pranja novca.

 

Izvor: Beta

Foto: Pixabay.com

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar