Stampa
Realizovano 200 projekata na jugoistoku i jugozapadu Srbije  

Objavljeno : 15.09.2017. Štampa El. pošta bookmark
 

Zahvaljujući projektima koje su u poslednje tri godine finasirale Evropska unija (EU) i Vlada Švajcarske na jugoistoku i jugozapadu Srbije otvoreno je blizu 100 novih preduzeća i zaposleno 300 ljudi, istakao je Grem Tindal, menadžer programa Evropski PROGRES na trećem godišnjem sastanku Upravnog odbora koji je održan 14. septembra na Vlasinskom jezeru.

 

Od 251 projekta koji su finansirale EU i Vlada Švajcarske preko programa Evropski PROGRES, jednog od najvećih razvojnih programa u Srbiji, 80% projekata je već završeno, a vidljivi su i prvi efekti koji doprinose društvenom i ekonomskom razvoju 34 lokalne samouprave.

 

"Značajno smo poboljšali  ekonomsku i socijalnu infrastrukturu, doprineli većem razumevanju procesa dobrog upravljanja i rodne ravnopravnosti, a u narednom periodu na vama je da ove procese primenjujete u svom radu i projektima", rekla je Ana Stanković, menadžerka projekata Delegacije EU u Srbiji.

 

Petar Vasilev je ispred Švajcarske kancelarije za saradnju naglasio da znanja koje su predstavnici lokalnih samouprava stekli u oblasti dobrog upravljanja treba primenjivati u radu, planiranju i odlučivanju, jer se tako dugoročno doprinosi boljem životu stanovništva.

 

Kako je na sastanku Upravnog odbora rečeno, posebno je važan napredak koji je prema analizama koje Evropski PROGRES radi u partnerstvu sa lokalnim samoupravama, ostvaren u unapređenju konkurentnosti. Više od tri četvrtine programskih opština je značajno povećalo svoju konkurentnost i to posebno u upravljanju finasijama, pripremi tehničke dokumentacije, izdavanju građevinskih dozvola i pružanju opštinskih usluga, odnosno onim oblastima na kojima je bila fokusirna podrška putem programa Evropski PROGRES.

 

Uspešno realizovan projekat zaštite geografske oznake vlasinskog meda za koji su EU i Vlada Švajcarske preko programa Evropski PROGRES opredelili 10.000 evra upravo je jedan od primera podrške unapređenju konkurentnosti lokalne privrede i proizvođača koji će doprineti i boljoj promociji  područja Vlasine.

 

"Naš med je poseban baš zbog pčelinje ispaše na Vlasinskoj visoravni, koja je uredbom Vlade Srbije proglašena za Predeo izuzetnih odlika i zato i ima posebnu aromu lekovitih biljaka. Sada će uz geografsku oznaku 80 naših članova moći da poveća plasman proizvoda, unapredi i ujednači tehnologiju proizvodnje, a nadamo se da će se i broj mladih pčelara povećati", rekao je Ivica Kostić iz pčelarskog udruženja Matica iz Surdulice.

 

Udruženje je preko programa Evropski PROGRES dobilo tehničku pomoć u izradi specifikacije i laboratorijskih analiza za registrovanje geografske oznake Vlasinskog meda koja predstvalja garanciju kvaliteta i daje proizvodu dodatu vrednost i mogućnost da bude konkurentniji na tržištu. Specifikacije je odobrio Zavod za zaštitu intelektulane svojine Republike Srbije.

 

Pored vlasinskog meda, u toku je i proces sticanja geografske oznake za ivanjički krompir, sjenički kravlji sir, sjeničku stelju i sjeničko jagnje, čime će ovi proizvodi nastali kao rezultat tradicije, znanja i veština, biti spremni za izlazak na evropsko tržište.

 

Predstavljajući dosad postignute rezultate programa ocenjeno je da je napredak ostvaren i u oblasti infrastrukture. Naime, 40 glavnih projekata pripremljenih uz podršku programa mogu da privuku potencijalne investicije u vrednosti od 29 miliona evra, što premašuje ukupan budžet programa Evropski PROGRES za pet miliona evra, dok je sedam opština već dobilo donacije vredne više od tri miliona evra.

 

Radovi na 19 lokalnih infrastrukturnih projekata se odvijaju po planu, a istaknuta je važnost infrastrukturnih projekata u 14 opština uključenih u realizaciju programa Evropski PROGRES za koje je EU opredelila više  od 3,2 miliona evra. Ovi projekti su ugovoreni kroz Nacionalni program IPA 2013, prvi koji se sprovodi u decentralizovanom upravljanju EU sredstvima. Takođe, ugovorena su još dva regionalna projekta koje realizuje Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije koji radi pri Ministarstvu finansija - a to su završetak izgradnje novog hirurškog bloka Gradske bolnice u Vranju i izgradnja zgrade za hitnu službu Doma zdravlja u Novom Pazaru.

 

Na sastanku je i istaknuto na da je program u značajnoj meri doprineo unapređenu socijalne uključenosti kroz aktivnosti koje su direktno doprinele socijalnom i ekonomskom osnaživanju 9.000 ljudi iz ranjivih grupa, posebno žena i Roma. Najviše je učinjeno u pogledu njihovog zapošljavanja, obrazovanja, unapređenja pristupa socijalnim, zdravstvenim i opštinskim uslugama, kao i ostvarivanju ljudskih i manjinskih prava.

 

Sa trećeg godišnjeg sastanka Upravnog odobra programa Evropski PROGRES je poručeno da će donatori nastaviti podršku razvoju juga zemlje, a da je neophodno da svi partneri, prvenstveno lokalne samouprave aktivno učestvuju u finalizaciji projekata kako bi u nove programe ušli bez nedovršenih poslova sa stečenim iskustvima i naučenim lekcijama.

 

Saopštenje Programa Evropski PROGRES

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar