Stampa
CEP: Ulaganje u ljude ključno za uspeh reformi  

Objavljeno : 26.08.2016. Štampa El. pošta bookmark
 

"Pitanje racionalizacije u javnoj upravi ne sme da se posmatra izolovano, niti kao automatski preduslov da naša javna uprava postane stručni i efikasni servis na usluzi svim građanima", kaže Milena Lazarević, programska direktorka Centra za evropske politike. Neuspešni primeri racionalizacija u upravi sprovedenih 2006. i 2009, godine, kada se jedan broj zaposlenih opredelio za odlazak iz uprave i otpremninu, upravo to potvrđuju.

 

Došlo je do toga da država izgubi najstručnije i najkvalitetnije kadrove, a dešavalo se čak i da se neki od tih ljudi koji su dali otkaz i uzeli otpremninu kasnije ponovo zaposle u upravi, čime je čitav proces dodatno obesmišljen, i to o trošku poreskih obveznika, objašnjava programska direktorka CEP-a.

 

"Kako da privučemo i zadržimo one koji najviše vrede, a i koji su najmotivisaniji da rade, glavno je pitanje za dugoročni uspeh reformi koje se sprovode," kaže Milena Lazarević i dodaje da "dobre politike zadržavanja kadrova nema bez visokokvalitetne i sistemske edukacije državnih službenika.

 

Veliki i važan korak u tom pravcu biće formiranje Akademije za javnu upravu, gde bi se kontinuirano i sistematski ulagalo u ljude i njihov profesionalni i stručni razvoj, u skladu sa najboljim praksama razvijenih zemalja i EU".

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je u prethodnom periodu, uz pomoć Svetske banke, sprovelo opsežne analize i došlo do neophodnih saznanja u kojim resorima nedostaju kadrovi ili su neadekvatno raspoređeni, kao i gde ima viškova.

 

"Mislim da ove analize, a i neka od istraživanja na kojima radi Centar za evropske politike, stvaraju dobru polaznu osnovu da se osmisli kvalitetna i dugoročna politika zadržavanja kadrova, koja će biti sastavni deo sistemske reforme upravljanja kadrovima u upravi, što je ujedno i jedna od tema kojima je CEP jako posvećen. Najave da će se u narednom periodu više ulagati u razvoj kvaliteta kadrova signal su u dobrom pravcu, jer je prepoznato koliko je ulaganje u prave ljude na pravim mestima značajno za održivost i uspeh reformi," poručuje Milena Lazarević.


Saopštenje Centra za evropske politike

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar