Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Institut za održive zajednice (ISC)   "Institut za održive zajednice je, preko USAID-a, u prethodnih sedam godina direktno podržao 238 organizacija širom zemlje kroz ukupno 394 dodeljene ...

Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) protivi se ideji ukidanja pretplate i prelasku na budžetsko finansiranja javnih servisa. Ovakva promena načina obezbeđivanja sredstava za funkcionisanje Radio televizije Srbije i Radio televizije ...

Upravni Odbor RTV Studio B na sednici kojoj je predsedavao predsednik Upravnog Odbora prof. Milivoje Pavlović, a kao gost prisustvovao pomoćnik ministra kulture za medije Dragan Kolarević, jednoglasno je podržao napore rukovodstva Studija B i ...

Savet za štampu   Građani i institucije, koji smatraju da su oštećeni, od danas mogu podnositi žalbe Savetu za štampu i na sadržaje koje objavljuju novinske agencije i informativni veb ...

Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija i Lokal pres upozoravaju da javna rasprava o Nacrtu Zakona o javnom informisanju i medijima protiče uz ozbiljnu opstrukciju ...

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić pozdravlja najavljene izmene Zakona o radu, kojima će biti omogućena veća zaštita trudnica i porodilja i stvoreni bolji uslovi za usklađivanje profesionalnih i porodičnih ...

Komitet pravnika za ljudska prava i SeCons grupa za razvojnu inicijativu   Do kraja godine bi trebalo da bude usvojen Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, kao rezultat dvogodišnjeg rada na usaglašavanju zakonskog teksta ali i prisutnosti ove ...

Medijska koalicija smatra neophodnim izmene postojećeg Predloga Zakona o javnim preduzećima kojim se predviđa mogućnost osnivanja javnih preduzeća u oblasti informisanja. Medijska koalicija smatra da se odredbe ovog zakona moraju uskladiti sa ...

Stranica : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53