Saopštenje programa Strategija održive energije u jugoistočnoj Evropi i Mreže za promene u jugoistočnoj Evropi (SEE Change Net)   Danas, kada u Parizu počinju pregovori o klimatskim promenama, grupa organizacija civilnog društva u sklopu ...

Saopštenje Centra za evropske politike Međuvladina konferencija Srbije i Evropske unije na kojoj će biti otvorena prva pregovaračka poglavlja trebalo bi da se održi sredinom decembra, ili najkasnije početkom januara. Bilo je više ...

Saopštenje Centra za evropske politike Nakon terorističkog napada koji se dogodio u Parizu, Francuska je najavila radikalan potez - zahtev da Evropa uvede hitnu unutrašnju kontrolu granica i privremenu suspenziju Šengenskog sporazuma. Pored ...

Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije" uspelo je u protekle tri godine da ubrza korišćenje raspoloživih kreditnih sredstava i EPS sada racionalno koristi raspoložive kredite, ne kasni sa realizacijom, a tempo korišćenja sredstava odgovara ...

Saopštenje Centra za evropske politike Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije za 2015. godinu veliku pažnju poklanja administrativnim i drugim kapacitetima za implementaciju. Reč „kapacitet“ se u Izveštaju pominje čak 110 puta, što ...

U Narodnoj Skupštini Republike Srbije 3. novembra je održana sednica radne grupe Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 1 - slobodno kretanje robe, kojom rukovodi Centar za evropske politike. Skupu su prisustvovali predstavnici Ministarstva ...

Beograd, 3. novembar - Danas je u Narodnoj Skupštini Republike Srbije održana sednica radne grupe Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 1 - slobodno kretanje robe, kojom rukovodi Centar za evropske politike. Skupu su prisustvovali predstavnici ...

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) podržava sveobuhvatni program reformi za energetski sektor u Srbiji pružanjem kreditne linije od 200 miliona evra Elektroprivredi Srbije (EPS), komunalnom preduzeću u državnom vlasništvu koje proizvodi, ...

Stranica : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53