Na današnji datum 2014. godine, Srbija je otpočela pregovore sa EU, a nedavno je otvorila i prva poglavlja. Prioriteti Evropske unije u narednom periodu jesu rast, zapošljavanje, sloboda, pravosuđe, energetska unija i snažnija EU. ...

Saopštenje CEP Zakon o sistemu plata trebalo bi da bude usvojen do kraja januara. Ovim zakonom biće uređene plate oko 500.000 zaposlenih u javnom sektoru. Nacrtom zakona dati su osnovni principi po kojima treba da se uredi sistem plata za javnu ...

U prоizvоdnim kаpаcitеtimа kојimа uprаvlја „Еlеktrоprivrеdа Srbiје“ tоkоm 2015. gоdinе prоizvеdеnо је 35,6 miliјаrdi kilоvаt-sаti. Prоizvоdnjа еlеktričnе еnеrgiје vеćа је zа 3,6 miliјаrdi ...

U vreme pojačanih prazničnih kupovina važno je ukazati na prava potrošača i praktične načine na koje ona mogu da se ostvare. Trenutno postoji oko 25 organizacija za zaštitu potrošača. Uglavnom je reč o malim lokalnim organizacijama, ali ...

Osim politički senzitivnih pitanja postoji veliki broj pregovaračkih poglavlja u pregovorima sa EU koja nisu u žiži javnosti, ali su svakako značajna za građane Srbije. Poglavlja od značaja za privredu Srbije, a i sve njene građane kao ...

Okončanje procesa skrininga i otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja predstavlja uspeh za Srbiju. Ipak, predstoji nam ozbiljan posao kako u već otvorenim poglavljima, tako i u pripremi predstojećih poglavlja za otvaranje - 23 i ...

Na nedavno održanom Zajedničkom konsultativnom odboru Komiteta regiona EU i lokalnih i regionalnih vlasti u RS u Briselu, zaključeno je da je Srbiji neophodna racionalna, profesionalna, transparentna i depolitizovana javna administracija. U ...

Saopštenje Centra za evropske politike povodom nenajavljenog uviđaja Komisije za zaštitu konkurencije   Komisija za zaštitu konkurencije 30. novembra izvršila je nenajavljene uviđaje u prostorijama kompanija Philip Morris Services i British ...

Stranica : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53