Novosadska novinarska škola, kao članica partnerstva organizacija civilnog društva koje upravljaju procesom dodele Nagrade EU za istraživačko novinarstvo, upućuje poziv za nominacije za nagradu za istraživačke priče objavljene u periodu ...

Povodom najavljenog sastanka lidera EU sa Turskom koji će se održati u Briselu 7. marta, Nebojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike i član Užeg pregovaračkog tima za pristupanje Srbije EU, kaže da u dužem roku ne postoji ...

Laboratorija ideja je godišnja konferencija na kojoj se svake godine u Briselu sastaju evropski tink-tenkovi, donosioci odluka i praktičari da bi diskutovali o gorućim temama sa kojima se Evropska unija trenutno susreće. Ova konferencija ...

U Beogradu je 24. februara zvanično počeo regionalni projekat "Unapređenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za praćenje reforme javne uprave" (WeBER), koji je Evropska unija podržala sa 1,1 miliona evra, a Vlada Kraljevine ...

Zakon o uslugama, koji treba da uđe u skupštinsku raspravu, poslužiće kao pravni osnov za uspostavljanje EU standarda u sektoru usluga u Srbiji. Njime se sledi koncept Direktive o uslugama Evropske unije iz 2006. godine i prenose njene temeljne ...

Današnja međunarodna donatorska konferencija u Londonu "Pomoć Siriji", organizuje se sa ciljem da se prikupi oko devet milijardi dolara pomoći sirijskim izbeglicama. Najveća očekivanja od ove konferencije usmerena su ka Evropskoj uniji, a ...

Na godišnjem sastanku mreže EurAktiv (EurActiv), održanom ove nedelje u Briselu, predstavljena su nova partnerstva sa italijanskom izdavačkom kućom Klas editori (Class Editori) i španskom novinskom agencijom EFE. Partnerstva su predstavljena ...

Saopštenje CEP Nacrt rezolucije o Srbiji usaglašen je u Evropskom parlamentu 21. januara, a za njega su glasali gotovo svi poslanici. Ovaj dokument daje priznanje dosadašnjim naporima Srbije na evropskom putu, uz istovremenu poruku da težak ...

Stranica : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53