Okončanje procesa skrininga i otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja predstavlja uspeh za Srbiju. Ipak, predstoji nam ozbiljan posao kako u već otvorenim poglavljima, tako i u pripremi predstojećih poglavlja za otvaranje - 23 i ...

Na nedavno održanom Zajedničkom konsultativnom odboru Komiteta regiona EU i lokalnih i regionalnih vlasti u RS u Briselu, zaključeno je da je Srbiji neophodna racionalna, profesionalna, transparentna i depolitizovana javna administracija. U ...

Saopštenje Centra za evropske politike povodom nenajavljenog uviđaja Komisije za zaštitu konkurencije   Komisija za zaštitu konkurencije 30. novembra izvršila je nenajavljene uviđaje u prostorijama kompanija Philip Morris Services i British ...

Saopštenje programa Strategija održive energije u jugoistočnoj Evropi i Mreže za promene u jugoistočnoj Evropi (SEE Change Net)   Danas, kada u Parizu počinju pregovori o klimatskim promenama, grupa organizacija civilnog društva u sklopu ...

Saopštenje Centra za evropske politike Međuvladina konferencija Srbije i Evropske unije na kojoj će biti otvorena prva pregovaračka poglavlja trebalo bi da se održi sredinom decembra, ili najkasnije početkom januara. Bilo je više ...

Saopštenje Centra za evropske politike Nakon terorističkog napada koji se dogodio u Parizu, Francuska je najavila radikalan potez - zahtev da Evropa uvede hitnu unutrašnju kontrolu granica i privremenu suspenziju Šengenskog sporazuma. Pored ...

Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije" uspelo je u protekle tri godine da ubrza korišćenje raspoloživih kreditnih sredstava i EPS sada racionalno koristi raspoložive kredite, ne kasni sa realizacijom, a tempo korišćenja sredstava odgovara ...

Saopštenje Centra za evropske politike Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije za 2015. godinu veliku pažnju poklanja administrativnim i drugim kapacitetima za implementaciju. Reč „kapacitet“ se u Izveštaju pominje čak 110 puta, što ...

Stranica : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50