Saopštenje CEP Nacrt rezolucije o Srbiji usaglašen je u Evropskom parlamentu 21. januara, a za njega su glasali gotovo svi poslanici. Ovaj dokument daje priznanje dosadašnjim naporima Srbije na evropskom putu, uz istovremenu poruku da težak ...

Na današnji datum 2014. godine, Srbija je otpočela pregovore sa EU, a nedavno je otvorila i prva poglavlja. Prioriteti Evropske unije u narednom periodu jesu rast, zapošljavanje, sloboda, pravosuđe, energetska unija i snažnija EU. ...

Saopštenje CEP Zakon o sistemu plata trebalo bi da bude usvojen do kraja januara. Ovim zakonom biće uređene plate oko 500.000 zaposlenih u javnom sektoru. Nacrtom zakona dati su osnovni principi po kojima treba da se uredi sistem plata za javnu ...

U prоizvоdnim kаpаcitеtimа kојimа uprаvlја „Еlеktrоprivrеdа Srbiје“ tоkоm 2015. gоdinе prоizvеdеnо је 35,6 miliјаrdi kilоvаt-sаti. Prоizvоdnjа еlеktričnе еnеrgiје vеćа је zа 3,6 miliјаrdi ...

U vreme pojačanih prazničnih kupovina važno je ukazati na prava potrošača i praktične načine na koje ona mogu da se ostvare. Trenutno postoji oko 25 organizacija za zaštitu potrošača. Uglavnom je reč o malim lokalnim organizacijama, ali ...

Osim politički senzitivnih pitanja postoji veliki broj pregovaračkih poglavlja u pregovorima sa EU koja nisu u žiži javnosti, ali su svakako značajna za građane Srbije. Poglavlja od značaja za privredu Srbije, a i sve njene građane kao ...

Okončanje procesa skrininga i otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja predstavlja uspeh za Srbiju. Ipak, predstoji nam ozbiljan posao kako u već otvorenim poglavljima, tako i u pripremi predstojećih poglavlja za otvaranje - 23 i ...

Na nedavno održanom Zajedničkom konsultativnom odboru Komiteta regiona EU i lokalnih i regionalnih vlasti u RS u Briselu, zaključeno je da je Srbiji neophodna racionalna, profesionalna, transparentna i depolitizovana javna administracija. U ...

Stranica : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51