Povodom stravičnih terorističkih napada u Briselu 22. marta, Centar za evropske politike izražava veliko žaljenje zbog gubitka nevinih ljudskih života i podržava napore belgijskih i evropskih vlasti da ovu situaciju stave pod ...

"Usvajanjem Nacrta zakona u uslugama, koji je Vlada uputila u skupštinsku proceduru, bio bi poslat dobar signal da Srbija unapređuje mehanizme koji uređuju pravo na poslovno nastanjivanje i olakšavaju slobodu pružanja usluga iz poglavlja 3 u ...

Povodom 15. marta, Svetskog dana prava potrošača, Centar za evropske politike podseća na veliki značaj ove ekonomske grupe i činjenicu da se njihov glas nedovoljno čuje kod donosilaca odluka u ...

Novosadska novinarska škola, kao članica partnerstva organizacija civilnog društva koje upravljaju procesom dodele Nagrade EU za istraživačko novinarstvo, upućuje poziv za nominacije za nagradu za istraživačke priče objavljene u periodu ...

Povodom najavljenog sastanka lidera EU sa Turskom koji će se održati u Briselu 7. marta, Nebojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike i član Užeg pregovaračkog tima za pristupanje Srbije EU, kaže da u dužem roku ne postoji ...

Laboratorija ideja je godišnja konferencija na kojoj se svake godine u Briselu sastaju evropski tink-tenkovi, donosioci odluka i praktičari da bi diskutovali o gorućim temama sa kojima se Evropska unija trenutno susreće. Ova konferencija ...

U Beogradu je 24. februara zvanično počeo regionalni projekat "Unapređenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za praćenje reforme javne uprave" (WeBER), koji je Evropska unija podržala sa 1,1 miliona evra, a Vlada Kraljevine ...

Zakon o uslugama, koji treba da uđe u skupštinsku raspravu, poslužiće kao pravni osnov za uspostavljanje EU standarda u sektoru usluga u Srbiji. Njime se sledi koncept Direktive o uslugama Evropske unije iz 2006. godine i prenose njene temeljne ...

Stranica : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50