Nebojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike i član užeg pregovaračkog tima Srbije izjavio je da "naš cilj ne treba samo da bude otvaranje poglavlja, već suštinske reforme kako bismo bili spremni da, po ulasku u EU, u potpunosti ...

"Pored već otvorena četiri poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, Srbija je spremna da u najkraćem roku otvori i nekoliko dodatnih poglavlja," kaže Nebojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike i član Užeg pregovaračkog ...

"Pitanje racionalizacije u javnoj upravi ne sme da se posmatra izolovano, niti kao automatski preduslov da naša javna uprava postane stručni i efikasni servis na usluzi svim građanima", kaže Milena Lazarević, programska direktorka Centra za ...

Ponosno najavljujemo da je konkurs za prijave za najveći Model Evropske unije u celom svetu, Beogradski model EU – BEUM 2016, zvanično otvoren! Šesto izdanje ovog projekta organizuje Udruženje BEUM u saradnji sa Narodnom skupštinom Republike ...

"U ovom trenutku naši poljoprivrednici su u relativno nezavidnom položaju. S jedne strane izloženi su konkurenciji iz zemalja EU koja je ozbiljno subvencionisana, a sa druge strane još uvek nemaju pristup evropskim fondovima", kaže Nebojša ...

"Poglavlja 23 i 24 koja se bave pravosuđem, ljudskim pravima, reformom javne uprave i drugim temama, otvorena 18. jula, za nas su, pored poglavlja 35 najznačajnija. O njima će se pregovarati paralelno sa svim drugim poglavljima koja se budu ...

U narednih šest meseci, počevši od 1. jula, Slovačka po prvi put predsedava Evropskom unijom i to u okolnostima kada, takođe po prvi put u istoriji EU, jedna od zemalja članica iz nje istupa. Za Srbiju i Zapadni Balkan u celini značajno je ...

Javno preduzeće "Elektroprivreda Srbije" posluje u skladu sa zacrtanim programom reorganizacije preduzeća, koji je trasirala Vlada Srbije i ni u jednom trenutku nije odustala niti zaustavila reforme. O tome govori i podatak da smo u prvom ...

Stranica : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53