Vlada Srbije je na sednici 23. marta jednoglasno usvojila pregovaračku poziciju za poglavlje 7 "Pravo intelektualne svojine". Očekuje se da će ovo poglavlje, pored pregovaračkog poglavlja 29 "Carinska unija" biti otvoreno za pregovore u skorije ...

Povodom 15. marta, Svetskog dana prava potrošača, Centar za evropske politike ukazuje da je pored proklamovanih prava i ostvarenog napretka na zakonodavnom planu, stanje zaštite potrošača u Srbiji još uvek daleko od željenog ...

"Zakon o zaštiti potrošača iz 2014. godine predstavlja pomak napred, ali u posebnim propisima i dalje postoje problemi. Građani, odnosno potrošači najviše osećaju te probleme kad su u pitanju telekomunikacione, finansijske i komunalne ...

Srbija će na međuvladinoj konferenciji u ponedeljak, 27. februara otvoriti još dva pregovaračka poglavlja sa EU – poglavlje 20: Preduzetništvo i industrijska politika i poglavlje 26: Obrazovanje i ...

Podrška građana Srbije ulasku u EU je porasla u odnosu na prethodni period i iznosi 47%. Već četvrtu godinu zaredom (od juna 2014.), više od polovine građana se protivi ulasku u EU (procenat se kreće između 41 i 49% podrške). Okvirno ...

Otvoreni regionalni fond za jugoistočnu Evropu - Energetska efikasnost (ORF-EE), koji implementira Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ), zajedno sa Energetskom zajednicom ...

Vizija britanske premijerke Tereze Mej o istupanju Velike Britanije iz EU je ambiciozna, ali je pitanje da li je realistična, smatraju stručnjaci Centra za evropske ...

U narednom periodu, politika proširenja EU će u neku ruku biti stavljena sa strane, rekao je Andrej Engelman, bivši zamenik ministra za evropske poslove Vlade Slovenije. Engelman navodi da su Crna Gora i Srbija tek na početku pregovaračkog ...

Stranica : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53