Kada se analiziraju ocene upućene Srbiji u ovogodišnjem Izveštaju, može se konstatovati da je Srbija dobila srednju ocenu. Srbija je pohvaljena za postignute ekonomske rezultate, napore učinjene radi modernizacije javne uprave, kao i za ...

Pretpristupna pomoć EU (IPA) je pozitivno doprinela jačanju administrativnih kapaciteta država korisnica, ali se podrška vladavini prava i reformi javne uprave kroz IPA projekte pokazala delimično održivom. Ovo su zaključci izveštaja ...

Odluka Evropske komisije o povraćaju nedozvoljene državne pomoći od 13 milijardi evra koju je Republika Irska odobrila kompaniji Epl (Apple) je do sada najveći iznos ikada potraživan sličnim odlukama. Ovakva odluka ne predstavlja presedan, ...

Nebojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike i član užeg pregovaračkog tima Srbije izjavio je da "naš cilj ne treba samo da bude otvaranje poglavlja, već suštinske reforme kako bismo bili spremni da, po ulasku u EU, u potpunosti ...

"Pored već otvorena četiri poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom, Srbija je spremna da u najkraćem roku otvori i nekoliko dodatnih poglavlja," kaže Nebojša Lazarević, direktor Centra za evropske politike i član Užeg pregovaračkog ...

"Pitanje racionalizacije u javnoj upravi ne sme da se posmatra izolovano, niti kao automatski preduslov da naša javna uprava postane stručni i efikasni servis na usluzi svim građanima", kaže Milena Lazarević, programska direktorka Centra za ...

Ponosno najavljujemo da je konkurs za prijave za najveći Model Evropske unije u celom svetu, Beogradski model EU – BEUM 2016, zvanično otvoren! Šesto izdanje ovog projekta organizuje Udruženje BEUM u saradnji sa Narodnom skupštinom Republike ...

"U ovom trenutku naši poljoprivrednici su u relativno nezavidnom položaju. S jedne strane izloženi su konkurenciji iz zemalja EU koja je ozbiljno subvencionisana, a sa druge strane još uvek nemaju pristup evropskim fondovima", kaže Nebojša ...

Stranica : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50