Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


Beta OMS

Antonijević: Manjkavosti u suđenjima za korupciju    

Objavljeno : 19.05.2016. Štampa El. pošta bookmark
 

Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava (Jukom)

 

 

Suđenja za korupciju u Srbiji nedovoljno su otvorena za javnost, a među slabostima ovog segmenta pravosuđa su i nedostatak provere stručnosti veštaka i upisnik za krivična dela koji daje pogrešnu sliku o rasprostranjenosti sistemske korupcije. Od kada je Jukom pre tri godine objavio preporuke za efikasniji rad pravosuđa u borbi protiv korupcije, zakonski okvir je poboljšan, usvojen je zakon o zaštiti uzbunjivača, i krenulo se ka jačanju nezavisnosti sudija i samostalnosti tužilaštva. Međutim, negde kod primene uvek padamo na tom testu. Jukom organizuje obuke za studente završnih godina prava za praćenje suđenja za korupciju i izveštavanje o njima.

 

Razgovarala: Smiljana Vukojičić Obradović

 

Bavite se nadzorom suđenja za korupciju nekoliko godina, a 2013. ste objavili i preporuke za poboljšanje stanja. Kako danas ocenjujete situaciju u toj oblasti - da li ima dovoljno pravosnažnih presuda, da li je poboljšan zakonski okvir, ima li političkih pritisaka?

 

Mali je broj pravosnažnih presuda, to je bila ocena i pre nekoliko godina kada smo započeli ove aktivnosti (praćenje suđenja za korupciju), a vrlo je slično i danas. Međutim, određeni postupci se ubrzavaju, to je viđenje iz same sudnice - više ne čekamo po pola godine i godinu dana da bismo se pojavili pred sudom i pratili određeno suđenje već se to u kratkom roku zakazuje.

 

Sa druge strane, zakonodavni okvir je poboljšan, dobili smo zakon o zaštiti uzbunjivača, određena krivična dela jesu izmenjena, ide se ka tome da se ojača i nezavisnost samih sudija i samostalnost tužilaštva.

 

Pored toga što možda treba biti i optimista ako gledamo zakonodavni okvir, negde kod primene uvek padamo na tom testu.

 

U preporukama iz 2013. godine naveli ste da upisnik za korupcijska krivična dela ne odražava pravo stanje i da se korupcija na višim nivoima ne evidentira valjano. Da li je to i dalje problem?

 

Upisnici jesu izdvojeni kao problem s obzirom da se na taj način stvara pogrešna slika, odnosno statistika ne odgovara pravom stanju na terenu. Stvara se slika da ima mnogo više predmeta koji su vezani za manju korupciju, dok se pojedina krivična dela uopšte ne vode, vi ih ne vidite u sistemu kao koruptivna i na taj način se potpuno iskrivljuje slika.

 

Ako govorimo o evropskim integracijama, neophodno je da ovu sliku u potpunosti prikažemo, nećemo moći prikriti bilo šta od onoga što se dešava u sudnicama, mnogo više će se detalja tražiti o samim suđenjima i kao što se govori o 24 privatizacije, tako će se izabrati i oni predmeti koji će takođe biti praćeni od strane Evropske unije i tu Srbija stvarno mora unaprediti sve ono što pruža u borbi protiv korupcije.

 

 

Kao problem u preporukama izdvojili ste i nedovoljno dobar rad veštaka. Da li je u ovoj oblasti ostvaren pomak?

Background

Jukom organizuje obuke studenata pravnih fakulteta za praćenje suđenja za krivična dela sa elementom korupcije, sa ciljem da se omogući da oni steknu praksu potrebnu za budući rad, ali i da prikupljaju detalje sa suđenja i to stavljaju na uvid javnosti preko portala antikorupcija.org.rs.

U preporukama iz 2013. navedeno je da upisnik krivičnih dela sa elementima korupcije, koji vodi Tužilaštvo, mora da bude revidiran. Kako je navedeno, pošto se vode postupci uglavnom o zloupotrebi službenog položaja preduzetnika stiče se utisak da ima mnogo korupcije i gonjenja, dok sistemska korupcija nije procesuirana. Preporuka Jukoma je da se odredi da se  upisnikom obuhvate društveno opasnija krivična dela sa elemntima korupcije. Po oceni Jukoma, ova preporuka nije ispunjena.

Kada je reč o veštacima, preporuka Jukoma bilo je da se oni stimulišu redovnim plaćanjem i da im se izdaju precizne naredbe, dok se sa druge strane orgnizuju edukacije, omoguči specijalizacija i veći izbor veštaka, kao i da se uspostavi i primenjuje sistem za oduzimanje dozvola neprofesionalnim i neažurnim veštacima.

Među glavnim preporukama bilo je donošenje zakona o uzbunjivačima, što je učinjeno.


Ti problemi nisu unapređeni. Mi smo govorili o tome da se mora kontrolisati rad veštaka, da njihova stručnost mora biti proveravana, i da postoji neka povratna veza suda sa time kako veštaci izvode veštačenja. To je skopčano sa time da se podignu i kapaciteti samih sudija i tužilaca da naredbe koje se izdaju veštacima budu mnogo preciznije kako bi mogli da se u okviru njih kreću, što zahteva mnoga ekonomska znanja ili znanja koje sudije ne poseduju.

 

Donekle se radilo na tome sa Pravosudnom akademijom, ali još uvek nije dovoljno da bismo govorili o veoma efikasnim postupcima.

 

Oni postupci koje mi posmatramo u ovom trenutku ne govore o tome da je stanje idealno i zbog toga želimo o tome i sa mladima koji će jednog dana ući u sudnice da razgovaramo o tome, da vidimo kakvi će njihovi biti utisci iz sudnica i da to takođe objavimo kako bi javnost mogla konkretnije da prati svako od ovih suđenja, da vidi šta se dešavalo u samoj sudnici.

 

U okviru projekta nadzora suđenja za korupciju organizujete obuke za studente za praćenje tih suđenja. Da li smatrate da u sistemu postoje manjkavosti u tom pogledu?

 

Mislimo da je javnost rada sudova u ovim postupcima izuzetno bitna, bitno je da sudije shvataju da su ipak pod lupom javnosti koja može pratiti način na koji se sudi u ovim krivičnim delima, i zbog toga smo se odlučili da sa studentima pravnih fakulteta u Srbiji započnemo ove aktivnosti, da sa njima razgovaramo ovoj temi, da njih obučimo da mogu da prisustvuju suđenjima, da prave izveštaje koji će biti kvalitetni i da na taj način i učestvuju u samom postupku.

 

Ovo je zapravo rezultat višegodišnjeg rada kada su Jukomovi stručnjaci pratili suđenja koja su vezana za korupciju.

 

Sama ova aktivnost govori o tome da i sudovi moraju da budu mnogo otvoreniji za javnost. Javnost o predmetima ne treba da saznaje iz nemuštih napisa, mora se poštovati pretpostavka nevinosti, a to su sve neke stvari koje smo u prethodnom periodu nažalost videli u našim medijima. Veoma je malo profesionalnog novinarstva gde se sa mnogo pažnje prate određena suđenja, a mnogo više je senzacionalizma, same osude u medijima, a to kasnije nije bilo praćeno samom presudom pred našim sudovima.

Da li smatrate da postoje i manjkavosti u samom obrazovnom sistemu zbog kojih su ovakve dodatne obuke potrebne?

 

Ne kažem da je sama nastava koja se tiče krivičnog prava neadekvatna, ali mislimo da je dobro da studenti izađu na suđenja, da vide, iz prakse, da razgovaraju i sa sudijama i sa tužiocima o suđenjima.

 

Kako ocenjujete saradnju sa fakultetima u Srbiji?

 

Različita je saradnja sa pravnim fakultetima u Srbiji.

 

Pravni fakultet u Nišu je potpisao memorandum o saradnji, njihovi studenti će imati koristi od toga što učestvuju na našim obukama i prate suđenja, to će im se računati kao deo nastave i biće jedna od olakšica u polaganju ispita.

 

Nažalost, Pravni fakultet u Beogradu i pored spremnosti profesora da se zajedno sa nama ovim pitanjem bave nije želeo da potpiše memorandum, nekako su nam delimično zatvorili vrata. Ja se nadam da je to samo privremeno, iako profesori sa druge strane shvataju da je za studente korisno da učestvuju u ovim obukama, da izađu i iz okvira pravnog fakulteta i da na određeni način ovo pitanje ovde rešavaju.

 

Foto i video: Beta

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


24.10.2019, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
03.10.2019, Beograd
Organizator: Tempus, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo omladine
01.10.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
26 - 27. 09.2019, Beograd
Organizator: Projekat Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći
09.09.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde, Pištaljka, Projekat USAID i Projekat EU
06.09.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
30.08.2019, Beograd
Organizator: Kancelarija Grada Beča u Beogradu - Eurocomm-PR
19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA