Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


Beta OMS

GRECO: Srbija još da radi na suzbijanju korupcije    

Objavljeno : 02.07.2015. Štampa El. pošta bookmark
 

Srbija je prešla dug put u stvaranju regulatornog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije, ali još mnogo treba da učini da bi taj sistem radio kako treba i da bi se smanjio "primetan jaz između zakona i onog što se čini u praksi", navodi se u izveštaju tela Saveta Evrope (SE) za borbu protiv korupcije. U izveštaju fokusiranom na korupciju u oblasti pravosuđa i zakonodavne vlasti, navodi se da je u Srbiji praksa obavljanja više javnih funkcija pre pravilo nego izuzetak, da obaveza prijave imovine javnih službenika ne obuhvata dovoljno podataka, da kazne za kršenje zakona nisu efikasne, dok su propisi u vezi sa sukobom interesa suviše ograničeni.


Izveštaj Grupe zemalja protiv korupcije (GRECO) u sastavu SE, objavljen 2. jula, prvi je izveštaj tog tela o Srbiji koji se bavi sprečavanjem korupcije pri obavljanju funkcije člana parlamenta i pravosudnih funkcija. Izveštaj sadrži preporuke srpskim vlastima koje za 18 meseci treba da obaveste SE o tome šta su preduzele u vezi sa preporukama.

 

GRECO pored ostalog preporučuje da se "preduzmu mere za pospešenje transparentnosti parlamentarnih postupaka, da se ojača nezavisnost i uloga Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca".

 

Takođe preporučuje se da se dopune postupci za postavljanje i unapređenje sudija, predsednika sudova i tužilaca, pre svega tako što će se "nacionalni parlament isključiti iz tih postupaka i zajamčiti postavljanje na položaje u skladu sa zaslugama". Takođe, ukazuje se da treba nastaviti reformu sistema vrednovanja rada i učinka sudija i tužilaca.

 

GRECO navodi da je potrebno uvesti propise kojima će se regulisati kontakti članova parlamenta sa lobistima s obzirom da tu postoji veliki rizik od neadekvatnog uticaja.

 

Ocenjuje se i da treba dodatno raditi na jačanju principa etičnosti i integriteta među članovima parlamenta, sudijama i tužiocima kroz obuke i predstavljanje kodeksa ponašanja.

 

Telo SE za borbu protiv korupcije navodi da u srpskom parlamentu samo predsednik može da dobija poklone, kao deo pažnje i protokola vezanih za taj položaj, da je u protekle dve godine primljeno oko 50 takvih poklona i da u vezi s tim nije bilo kršenja zakona. "Vlasti navode da poslednjih godina nisu zabeleženi pokloni sudijama i tužiocima i oko toga nije bilo nikakvih postupaka", dodaje se u izveštaju.

 

Obavljanje više javnih funkcija kao praksa

 

U izveštaju se navodi da u Srbiji postoji sveobuhvatan pravni okvir za pitanja sukoba interesa, primanja poklona, prijavljivanja imovine, ali da i dalje postoji zabrinutost.

 

"Na primer, princip da zvaničnik može da obavlja samo jednu javnu funkciju u praksi je pre izuzetak nego pravilo; obim informacija o imovini koje zvaničnici treba da dostave suviše je ograničen a veliki deo tih podataka se ne objavljuje", navodi se u izveštaju.

 

GRECO pozdravlja rešenja predviđena nacrtom zakona koji je pripremila Agencija za borbu protiv korupcije, uključujući proširenje njene nadležnosti i prava, poput prava na postupanje po anonimnim prijavama i na sopstvenu inicijativu.

 

Kao podatak se navodi da je Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, od avgusta 2010. do avgusta 2014. izdao 55 pozitivnih mišeljnja o tome da osoba može da obavlja još jednu javnu funkciju, osam pozitivnih mišljenja da osoba može da obavlja i drugu vrstu posla i jedno pozitivno mišljenje o članstvu u nekom udruženju. Nijedan zahtev nije odbačen.

 

Poslanici tako rade kao doktori, među njima ima članova odbora sporsktih klubova, predsednika skupštine akcionara ili savetnika direktora, a tu su i član odbora Instituta za javno zdravlje i odbora Instituta za kardiovaskularne bolesti i predsednik lokalne skuspstine, dodaje se u izveštaju.

 

Agencija za borbu protiv korupcija je u period januar 2013-oktobar 2014. donela 46 odluka kojim se poslanicima dozvoljava obavljanje još jedne javne funkcije, pet odluka kojim se odobrava obavljanje drugog posla, šest obaveštenja da nema primedbi u vezi sa obavljanjem drugog posla i članstva u telima udruženja. Agencija je donela tri odluke o odbacivanju zahteva za obavljanje druge javne funkcije, i jednu o odbacivanju zahteva za bavljanjem drugom vrstom posla.

 

Agencija je pokrenula 45 postupaka protiv sudija od kojih su se svi odnosili na obavezu da sudije prijave imovinu. U periodu januar 2013-oktobar 2014. Agencija je izdala 18 upozorenja i saopštenje o tome da je u jednom slučaju prekršen Zakon o agenciji za borbu protiv kroupcije, kao i sedam zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i jednu krivičnu prjavu.

 

Agencija je u proteklih nekoliko godina pokrenula četiri posutpka protiv tužilaca zbog kršenja obaveze prijavljivanja imovina i izdala upozorenje u tim slučajevima. U periodu januar 2013-oktobar 2014. nije bilo takvih mera.

 

U izveštaju se konstatuje da je između januara 2012. i oktobra 2014. podneto 664 krivičnih prijava protiv 836 javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca po članu 360 Krivičnog zakonika "za kršenja zakona od strane sudije, javnog tužioca i njegovog zamenika". Tri krivične prijave su podnete protiv 4 tužilaca i zamenika zbog pronevere.

 

Nepovrenje javnosti u parlament i pravosuđe

 

U izveštaju o Srbiji za 2014. godinu naglašava da stanovništvo u Srbiji nešto manje, ali i dalje smatra da je korupcija široko raspostranjena. "Za građane Srbije je korupcija najveći problem posle nezaposlenosti i siromaštva", navodi GRECO, pozivajući se na istraživanje Programa za razvoj UN iz 2013, kao i organizacije Transparensi internešnel koja predočava da se u Srbiji veruje da je "pravosuđe najviše korumpirana institucija".

 

Čak 82% anketiranih srpskih građana smatra da je najviše korupcije u pravosuđu, 69% u parlamentu, pa 63% ispitanih kaže da ne veruje pravosuđu, a 58% parlamentu.

 

U izveštaju se navodi da je od demokratskih promena 2000. pokrenuta reforma za uspostavljanje potpuno novog pravosuđa, ali je "najnovija reforma 2009. zakazala u postizanju cilja da se izmeni stara struktura sudova i preraspodele zaostali predmeti izmedu pretrpanih sudova u gradovima i malo zaposlenih sudova u ruralnim sredinama".

 

S tim u vezi se spominju i "činjenički nezakonita smenjivanja znatnog broja sudija i tužilaca, koji su posle žalbi Ustavnom sudu vraćeni na dužnosti". "To je dovelo do manjka poverenja profesionalaca i šire javnosti u nezavisnost pravosuđa i tužilaštava, kao i njihovih samoregulatornih tela - Visokog saveta sudstva i Državnog već tužilaca", takođe se ukazuje u analizi.

 

Navodi se i da su "ove grane vlasti izložene neprimerenom spoljnom uplivu i pritiscima političara i medija".

 

GRECO kaže da je "drugi razlog zabrinutosti kad je reč o ravnoteži državnih vlasti, to što slabo deluje nacionalni parlament koji ne vrši aktivnu i punu kontrolu funkcija, već mahom radi na inicijative vlade, koje se u velikoj meri sprovode po hitnom postupku".

 

Izvor: Beta, EurActiv.rs

Foto: Shutterstock.com

 

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


09.09.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde, Pištaljka, Projekat USAID i Projekat EU
06.09.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
30.08.2019, Beograd
Organizator: Kancelarija Grada Beča u Beogradu - Eurocomm-PR
19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA