Stampa
Nemačka zainteresovana za pravnu reformu u Srbiji  

Objavljeno : 20.06.2013. | Ažurirano : 26.06.2013. Štampa El. pošta bookmark
 

Nemačka ima snažan interes da podržava pravnu reformu u Srbiji koja je neophodna za ekonomski rast i napredovanje u procesu evropskih integracija, ocenio je vođa GIZ Projekta za pravnu reformu u Srbiji Majk Falke. On je podsetio da taj projekat podržava uvođenje novih pravosudnih zanimanja kao što su privatni izvršitelji i notari, i pomaže u obuci stečajnih upravnika. Falke se založio za javnu kampanju u kojoj bi se građanima objasnio značaj izvršitelja i da sve što rade - rade po zakonu.

 

On je u izjavi za portal EurAktiv Srbija istakao da je predvidiv pravni sistem preduslov za ekonomski rast zbog čega Nemačka podržava pravu reformu u Srbiji.

 

Falke je podsetio da su u anketi Udruženja nemačke privrede, nemačke kompanije koje posluju u Srbiji ocenile da je pravna sigurnost "usko grlo" u uslovima za poslovanje u Srbiji.

 

"To je ključna poruka koja treba da bude upozorenje vlastima u Srbiji da se ne igraju sa poverenjem  investitora. Verujem da je mogućnost naplate duga kroz pravni sistem i kroz izvršenje presude jedan od ključnih elemenata ugovaranja i investiranja", rekao je Falke.

 

 

Govoreći o aktivnostima GIZ Projekta za pravnu reformu, on je naveo da je fokus na unapređenju efikasnosti sudstva, ali i gantovanju pravne sigurnosti koja je važna o za strane i za domaće investitore.

 

Kako je naveo, taj projekat, između ostalog, podržava uvođenje novih pravnih zanimanja poput javnih beležnika koja će podići nivo pravne sigurnosti, ali i smanjiti nivo opterećenja sudija.

 

Početak njihovog rada odložen je po drugi put za 2014. budući da nije dovoljan broj pravnika položio težak javnobeležnički ispit.

 

Drugo zanimanje čije uvođenje podržava GIZ su privatni izvršitelji koji treba da smanje broj zaostalih slučajeva. Prema rečima Falkea, taj projekat podržava i stečajne upravnike u Srbije.

 

"Uvođenje novih pravnih profesija je dug i izazovni proces. Ništa ne može da se uradi za godinu dana", ocenio je Falke.

 

Kako je naveo, GIZ Projekat za pravnu reformu se fokusirao na formiranje Komore privatnih izvršitelja. U budućnosti će projekat biti usmeren na jačanje kapaciteta i rad institucija, kako izvršitelja, tako i Ministarstva pravde koje nagleda rad izvršitelja.

 

"Sarađivaćemo sa stručnjacima iz Nemačke, ali što je još važnije za Srbiju, sa izvršiteljima iz regiona, Mađarske i Bugarske, koji prenose svoje iskustvo", precizirao je Falke.

 

Komentarišući aktulene izmene zakona o izvršenju i obezbeđenju, on je ocenio da zakon nije toliko loš, ali da na početku uvek ima nekih teškoća zbog čega treba razmoriti da li zakon ispunjava ciljeve.

 

"Zato pozdravljamo nameru Ministarstva pravde da uoči da li se zakon dobro sprovodi i šta je potrebno doraditi. Ono što bismo mi voleli da vidimo je procena delotvornosti zakona kako bi se uvideli nedostaci", ukazao je Falke.

 

Kako je rekao, važno je javnosti jasno objasniti da su izvršitelji pravni instrument - da to nije ništa loše već instrument koji poveriocu omogućava da naplati dug.

 

"Neophodna je kampanja koja će ljudima na ulici objasniti koja su njihova prava, zašto je dobro što postoje privatni izvršitelji i da kada izvršitelj pokuca na vrata on to radi po zakonu", dodao je on.

 

Kad je reč o reformi stečajnog postupka, GIZ je sarađivao u postupku donošenju zakona o stečaju 2010, a sada pomaže Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika u obuci upravnika tako što se angažuju stručnjaci za stečaj iz Nemačke i regiona.

 

"Imamo prednost da imamo vrlo iskusnog stečajnog upravnika koji s vremena na vreme dolazi i kolegama u Srbiji na konkretnim primerima objašnjava kako je rešavao pojedine probleme. Razmatraju konkretan slučaj, kako se organizuje kancelarija stečajnog upravnika, kako se rade ekonomske analize ili kako nastaviti dalje sa vođenjem kompanije nakon uvođenja stečaja”, naveo je Falke.

 

Projekat podržava i podizanje kapaciteta sudija koji se bave stečajem, dodao je Falke.

 

Izvor: EurActiv.rs

Video: Beta

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar