Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


Nezaposlenost i siromaštvo izazovi i za EU      

Objavljeno : 16.12.2010. Štampa El. pošta bookmark
 

Nezaposlenost, siromaštvo i reforma penzionog sistema su izazovi sa kojima se suočava i Evropska unija, a evropski komesar za zapošljavanje i socijalnu politiku Laslo Andor (Laszlo) smatra da EU i njene članice moraju da nastave da traže nove i efikasnije načine da poboljšaju živote socijalno najugroženijih grupa, uključujući Rome. U intervjuu za EurActiv.com Andor govori o borbi protiv nezaposlenosti i siromaštva, socijalnoj inkluziji, uključujući podršku romskoj populaciji, i reformi evropskog penzionog sistema.

 

Prema istraživanjima javnog mnenja, nezaposlenost najviše brine građane EU, u kojoj je 23 miliona građana nezaposleno. U cilju otvaranja novih radnih mesta Evropska komisija je pokrenula novu inicijativu koja je, kako je rekao Andor, skup politika zapošljavanja, nudi dosta ideja i inicijativa i uglavnom je usredsređenja na ponudu radne snage kroz obezbeđivanje sticanja veština i znanja. "Ovo je već bila ključna ideja Lisabonske strategije, ali je strategijom Evropa 2020 ojačana i prilagođena novim vremenima", rekao je Andor.

 

Kao glavne inicijative izdvajaju se Veštine i poslovi i Mladi u pokretu. "Razlog je to što moramo da se usredsredimo na grupe sa najvećim problemima. Potrebno je, takođe, razbiti barijere pri zapošljavanju žena, posebno onih koje imaju decu, poboljšati mogućnosti za zapošljavanje manjina u nekim zemljama, kao i osoba sa posebnim potrebama", rekao je Andor.

 

Evropski komesar je ocenio da treba podstaći i mobilnost kako bi se omogućilo ne samo studentima i istraživačima već i preduzetnicima i mladim radnicima da odlaze u druge članice EU. Kao podsticajna mera predlaže se uvođenje "otvorenog" ugovora o radu. Andor je rekao da je suština u tome da je potrebna nova vrsta ugovora kako bi se prevazišla raznolikost ugovora o uređenju radnih odnosa (na određeno vreme, neodređeno vreme, sa pola radnog vremena i slično). "Otvoreni" ugovor bi trebalo da pruži veću sigurnost mladima ali i korist poslodavcima.

Background

U junu 2010. godine lideri EU su usvojili strategiju Evropa 2020 za održivi razvoj i otvaranje radnih mesta. Strategija definiše niz ciljeva na čijem ostvarivanju članice treba da rade tokom naredne decenije. Ciljevi su povećanje stope zaposlenosti radno sposobnog stanovništva sa 69% na 75%, kao i smanjenje broja ljudi koji žive u siromaštvu sa oko 17% na manje od 13% stanovništva.

 

Evropska komisija će razviti i primeniti sedam inicijativa u okviru strategija. Na planu zapošljavanja, socijalnih pitanja i inkluzije reč je o sledećim inicijativama: Mladi u pokretu, Agenda za nove veštine i poslove i Evropska platforma protiv siromaštva.

 

Prema njegovim rečima, poslodavcima treba omogućiti da zaposle nekog sa "otvorenim" ugovorom, koji bi u početku bio privremeni ugovor ili ugovor na određeno vreme, ali bi vremenom poslodavac imao mogućnost da doda nova prava ako se osoba pokaže kao dobar radnik. Ugovor ne bi bio vremenski ograničen, jer bi se samo ulazilo u narednu fazu.

 

Povodom apela Evropskoj komisiji da smanji administrativni teret poslodavcima, Andor je rekao da se administrativna opterećenja odnose uglavnom na poreze i druga pitanja koja nameću članice, kao i da propisi o zdravstvu i zaštiti na radu čine samo 5% ukupnog socijalnog zakonodavstva i da većina nije povezana sa Evropskom komisijom.

 

Evropski socijalni fond ima značajnu ulogu u borbi protiv siromaštva, a njegova sredstva treba pre svega da budu usmerena na obuku i sticanje znanja kako bi radnici mogli da pronađu posao, rekao je Andor.

 

On je naveo da postoji ozbiljan sistem kontrole izdvajanja iz fonda, čiji je tekući godišnji budžet 11 milijardi evra, kao i tesna saradnja evropskih institucija sa članicama. Podsetio je da Evropska komisija može da suspenduje ili prekine isplate i dodao da se stopa grešaka smanjila.

 

"Želeo bih da se poveća udeo ESF-a u socijalnom uključivanju u društvu i da postane jasno da ESF u budućnosti treba pre svega da se bude usmeren na ostvarivanje ciljeva strategije Evrope 2020", rekao je evropski komesar.

 

Siromaštvo i isključenost iz društva

 

Tekuća godina je bila Evropska godina borbe protiv siromaštva u EU, a Andor najvećim dostignućem 2010. smatra to što je poslata snažna poruka javnosti u svim članicama da je reč o veoma ozbiljnom društvenom problemu u EU, iako je reč o jednom od ekonomski najrazvijenijih delova sveta. On je dodao da je kampanja doprinela i usvajanju strategije Evropa 2020 sa smanjenjem siromaštva kao ciljem i Evropskom platformom protiv siromaštva.

 

Evropski komesar za socijalna pitanja je rekao da će Evropska komisija u cilju smanjenja siromaštva pomoći članicama da razviju svoje strategije. Svaka članica treba da podnese, a mnoge su to već učinile, svoje programe u kojima su objašnjeni ciljevi i načini za smanjenje siromaštva, a Komisija će u dijalogu sa svakom članicom razmotriti mere, postojeće politike i različite faktore. Istakao je da prioritet mora imati onaj faktor koji je najvažniji za neku članicu. Primena strategije će biti zajednički praćena iz godine u godinu, a postoji mogućnost da Komisija to podrži kroz širenje najboljih praksi.

 

Položaj Roma

 

Andor je rekao da je pitanju Roma posvećeno dosta pažnje u EU, što je, kako je ocenio "i dobro i loše". Prema njegovim rečima, s jedne strane je ukazano na to da postoji diskriminacija i da situacija mora da se rešava. On je ocenio da je istovremeno nezgodno bilo to što se nekoliko nedelja rasprava vodila na nivou medija, a da je trebalo usredsrediti se na pitanja poput socijalnih uslova za Rome i uvideti zašto je njihov nejednak socijalni položaj ukorenjen u društvima centrlane Evrope i Balkana.

 

On je dodao da Mađarska, koja će predsedavati EU u prvoj polovini 2011. godine, shvata ovaj problem vrlo ozbiljno i da ima neke ideje kako to može da se prevaziđe.

 

"Mislim da smo utvrdili glavne izazove, a to su obrazovanje - pre svega osnovno obrazovanje dece, i zapošljavanje. Naravno, ima i mnogih drugih dimenzija, kao što je smeštaj, pružanje zdravstvene i socijalne zaštite. Ali oblast u kojoj zaista moramo da napravimo prodor jeste osnovno obrazovanje dece i agenda za integraciju", rekao je on i ocenio da je potrebno obezbediti radna mesta za Rome prema njihovim kvalifikacijama.

 

Budućnost penzionog sistema

 

Evropska komisija je ove godine objavila "zeleni papir" - dokument sa predlogom tema i ideja o budućnosti penzionog sistema u Evropi, i dostavila ga na javno razmatranje. Andor je rekao da su zemlje članice pozdravile rad Komisije na tom dokumentu zato što je reč o ključnim izazovima koji su ujedno i zajednički izazovi.

 

Iako članice ne prihvataju rado mešanje Brisela u njihove nacionalne penzione sisteme, Andor je rekao da nije bilo nikakvog oklevanja kod članica zbog konsultacija o "zelenom papiru" o penzionom sistemu. Prema njegovim rečima, većina učesnika je videla korist od zajedničkog traganja za rešenjem, posebno jer se evropsko tržište sve više integriše.

 

Izvor: EurActiv.com

 

Linkovi

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


09.09.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde, Pištaljka, Projekat USAID i Projekat EU
06.09.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
30.08.2019, Beograd
Organizator: Kancelarija Grada Beča u Beogradu - Eurocomm-PR
19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA