Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


U upravljanju otpadom u EU najlošija Grčka      

Objavljeno : 09.08.2012. Štampa El. pošta bookmark
 

Članice na jugu i istoku Evropske unije imaju najlošije sisteme za odlaganje i preradu otpada iz domaćinstava i sličnog otpada, pokazuje novi izveštaj Evropske komisije o upravljanju otpadom. Mnoge od njih i dalje takav otpad odlažu na deponije, uključujući biorazgradivi otpad, što može dovesti do stvaranja i emisije metana. U tretiranju otpada su lošije uglavnom nove članice EU, dok u tome prednjače Austrija i Holandija. Ipak, najlošije rangirana zemlja je Grčka. Procene Evropske komisije su da Unija godišnje gubi 72 milijarde evra zbog neadekvatnog upravljanja otpadom.


U izveštaju koji je 7. avgusta objavila Evropska komisija članice su ocenjivane na osnovu 18 kriterijuma, kao što su ukupna količina recikliranog otpada, cene odlaganja otpada i kršenje evropskih propisa. Za označavanje stanja u nekoj od kategorija korišćene su zelene (2 poena), naradnžaste (1) i crvene zastavice (nula poena).

 

Na vrhu liste po ispunjenosti kriterijumima su Austrija i Holandija sa po 39 poena. Slede Danska sa 37, Nemačka sa 36, Švedska 35 i Belgija 34 poena. Nijedna od tih zemalja nema više od dve crvene zastavice.

 

Međutim, slika je sasvim drugačija na drugom kraju liste gde su retke zelene zastavice. Zemlje sa najviše propusta u toj oblasti su članice na jugu i istoku Evrope.

 

Nedostaci se, između ostalog, odnose na loše politike za smanjenje količine otpada koji se stvara u zajednici ili nepostojanje takvih politika. Odnose se i na nedovoljno podsticajne mere za sprečavnje odlaganja smeća na deponijama i neodgovarajuću infrastrukturu za prenos i tretman otpada.

 

Nalošije je rangirana Grčka sa samo 3 poena. Ta zemlja praktično u svim oblastima upravljanja otpadom ima nedostatke. Kako prenosi portal o EU Euobzerver (Euobserver), samo jedna od 71 deponije za odlaganje otpada koji nije opsan u Grčkoj u skladu je sa direktivom EU o deponijama.

 

Iza Grčke slede Bugarska sa 8 poena i Malta i Litvanija sa po 9 poena. Po 11 poena imaju Rumunija i Kipar, a 14 poena Letonija. Slovačka i Estonija imaju po 17 poena, dok Češka i Poljska po 19 poena.

 

Od starih članica najlošije je rangirana Italija sa 15 poena, dok je od novih članica najbolje rangirana Mađarska sa 21 poenom.

 

Problem odlaganje otpada na deponije

Background

Direktiva EU o deponijama stupila je na snagu 1999, a izmene su unete 2003. i 2008. Ti propisi su doneti kako bi se sprečio štetan uticaj deponija na životnu sredinu. Direktiva sadrži striktne smernice za odlaganje otpada na deponije. Od članica se zahteva i da utvrde nacionalne ciljeve za sprečavanje odlaganja biorazgradivog otpada na deponije.

 

Prema toj direktivi takozvani opštinski otpad podrazumeva otpad iz domaćinstava i drugih izvora koji mu je po sastavu i prirodi sličan, što uključuje u znatnoj meri i otpad koji se stvara u preduzećima a ne prikupljaju ih lokalne vlasti.

 

 

Članice EU koje imaju loše rezultate na tom planu i dalje se oslanjaju na odlaganje otpada na deponije i retko koriste druge mogućnosti. Takođe, biorazgradivi otpad, poput hrane i kuhinjskog otpada iz domaćinstava, odlaže se na deponije i retko reciklira. Pritom, na deponijama nastaje metan, gas sa efektom staklene bašte.

 

Kako navodi Euobzerver, kločine biorazgradivog otpada na deponijama na Malti, Kipru i Grčkoj sada su veće nego 1995.

 

Bugarska ne reciklira ništa od otpada iz domaćinstava i sličnog otpada, a Rumunija samo 1,3%.

 

Austrija, Belgija, Danska, Nemačka, Holandija i Švedska imaju nasuprot tome, sveobuhvatne sisteme prikupljanja i tretmana otpada, a samo 5% otpada odlažu na deponije. One imaju razvijene sisteme recikliranja, dovoljno kapaciteta za tretman otpada i dobre rezultate u tretmanu biorazgradivog otpada.

 

Deset članica, ukljčujući Veliku Britaniju, nisu uvele zabranu ni ograničenja za odlaganje otpada na deponije.

 

"Mnoge članice i dalje odlažu velike količine otpada iz opština na đubrišta - što je najgora opcija u upravljanju otpadom - i pored alternativa i mogućnosti finansiranja boljih opcija iz sturtkrnih fondova", naveo je evorpski komesar za životnu sredinu Janez Potočnik u saopštenju.

 

Neke zemlje, kako se navodi u saopštenju Evrope komisije, ostvarile su brz napredak u smanjenju deponija.

 

Ali, i zemlje koje imaju najbolje rezultate suočavaju se sa izazovima kao što su potreba za smanjenjem otpada i suviše veliki kapaciteti za spaljivanje otpada, što može da ugrozi reciklažu i zahteva uvoz otpada, navela je Komisija.

 

Zemlje koje imaju dobre rezultate ostvaruju ih zahvaljujući kombinaciji pravnih, amdinistrativnih i ekonomskih instrumenata.

 

Komisija će na osnovu ovog izveštaja pripremiti mape puta za 10 članica koje imaju najlošije rezultate. O tim predlozima će razgovarati sa vlastima tih zemalja na seminarima koje će organizovati ove jeseni. prvi seminar će se održati u Pragu 19. septembra.

 

Mape puta treba da pomognu članicama da primene dobre prakse i sadržaće preporuke prilagođene potrebama neke zemlje za unapređenje tretmana otpad putem ekonomskih, pravnih i administrativnih sredstava, kao i korišćenjem strukturnih fondova EU.

 

Komisija nastoji da fondove EU što više usmeri na ostvarivanje ciljeva predviđenih politikama za tretman otpada. Sredstva će biti izdvajana za projekte u članicama koje pokažu da njihov sistem daje prednost prevenciji, ponovnoj upotrebi otpada i recikliranju.

 

Nedavna studija Evropske komisije pokazala je da bi puna primena propisa EU o otpadu donela godišnje uštede od 72 milijardi evra i povećala godišnji obrt u oblasti upravljanja otpadom i recikliranja za 42 milijarde evra. To bi omogućilo i otvaranje 400.000 radnih mesta do 2020.

 

Potočnik je, međutim, upozorio da ekonomski potencijal nije iskorišćen, da nisu otvorena radna mesta, dok zdravlje ljudi i životna sredina trpe. "To se teško može odbraniti u sadašnji ekonomskim okolnostima", rekao je on.

 

Izvor: EurActiv.rs

Foto: sxc.hu

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


09.09.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde, Pištaljka, Projekat USAID i Projekat EU
06.09.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
30.08.2019, Beograd
Organizator: Kancelarija Grada Beča u Beogradu - Eurocomm-PR
19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA