Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


Zaštita životne sredine izazov za srpsku energetiku      

Objavljeno : 07.11.2011. Štampa El. pošta bookmark
 

Primena standarda EU u oblasti životne sredine predstavlja izazov za srpsku energetiku zbog obimnosti evropske pravne tekovine u toj oblasti, kraćeg vremenskog perioda za prilagođavanje i velikih ulaganja koja će biti neophodna. Prema procenama Elektroprivrede Srbije (EPS), da bi se energetska postrojenja modernizovala u tom domenu biće potrebno oko 1,2 milijarde evra. Bez toga, međutim, postoji mogućnost da postrojenja koja ne ispunjavaju standarde budu zatvorena kako se zemlja bude sve više približavala EU i da se zbog eventualnih prekoračenja emisije ugljen dioksida plaćaju visoke kazne.

 

Direktor za životnu sredinu u EPS-u Mihajlo Gavrić ukazao je da je Srbija zbog krize i politike tokom 90-tih ima kraći vremenski period za usklađivanje u odnosu na druge zemlje u tranziciji koje su ili su bile u procesu pridruživanja EU. "Sada smo u situaciji da u mnogo kraćem vremenu i uz vrlo velike zahteve to postignemo, da uradimo nešto tri do četiri brže nego druge zemlje u tranziciji čija je politika bila pridruživanje u EU", rekao je on na savetovanju za novinare o zaštiti životne sredine u oblasti energetike, održanom tokom vikenda na Srebrnom jezeru.

 

Na skupu je ukazano da se 30% obaveza Srbije u procesu pridruživanja EU odnosi na životnu sredinu, a da je 70% od toga odgovornost EPS-a i da bi za ostvarivanje standarda u oblasti životne sredine Elektroprivredi Srbije bilo bi potrebno 1,2 milijarde evra. "Naše procene su da nam je, da bismo to postigli, potrebno oko 1,2 milijarda evra", rekao je Gavrić.

 

Direktor za zaštitu životne sredine u EPS-u podsetio je da se Srbija članstvom u Energetskoj zajednici obavezala da do 2017. potpuno uskladi svoje zakonodavstvo sa pravnom tekovinom EU u oblasti životne sredine, u delu koji se odnosi na energetiku. Gavrić je posebno istakao značaj Direktive o integrisanoj prevenciji i kontroli zagađenja, kojim se reguliše pitanje dozvola za postrojenja, a kao jednu od najvažnijih je izdvojio i Direktivu velikim ložištima.

 

Upozorio je da, u slučaju da se Srbija na energetskom planu ne modernizuje i ne uvede neophodne standarde u oblasti životne sredine, postoji opasnost od zatvaranja energetskih objekata kako se zemlja bude približavala EU. Srbija, takođe, treba da se pripremi i osavremeni svoja postrojenja kako bi, kada uđe u EU, bila spremna za sistema kvota za emisiju ugljen dioksida (CO2) i da ne bi došla u situaciju da plaća visoke kazne za prekoračenja emisija.

 

Gavrić je naveo da EPS emituje oko 40.000.000 tona ugljen dioksida godišnje, dok je savetnik za životnu sredinu u EPS-u Miroslav Spasojević naveo da se Srbija približava nivou emisije CO2 iz 1990. koji je iznosio oko 70 miliona tona.

 

Spasojević je rekao za EurAktiv da bi već sa dobijanjem statusa kandidata i posebno sa određivanjem datuma za početka pregovora o članstvu pitanje pripreme i uključivanja u sistemu trgovine emisijama u EU mogao da dobije na značaju.

 

Prema njegovim rečima, Srbija mora da osposobi svoje institucije za to i da unapredi ljudske resurse, kao i da osnuje banku koja će u ime države biti nadležna za trgovinu emisijama, odnosno u kojoj će se polagati prava na trgovinu emisijama. "Ono što je najvažnije jeste da investiramo u naš energetski sistem i u sve subjekte koji su veliki korisnici energije i veliki proizvođači emisija CO2 da bi postali energetski efikasni jer će to direktno uticati na njihovu sposobnost kao firmi da opstanu jer ukoliko imaju manje emisija, ukoliko su u mogućnosti da smanje svoje emisije, njihova pozicija na tržištu biće bolja", rekao je on.

 

Nova faza - smanjenje sumpor dioksida

 

Cilj EPS-a u oblasti životne sredine je smanjenje zagađujućih materija, poput praškastih materija i gasova, odnosno njihovo "svođenje na optimalno nivo", ukazano je na skupu. Pored toga, EPS će usmeriti aktivnosti i na rešavanje pitanja seknudarnih emisija sa deponija, kao i na rekultivaciju zemljišta, na čemu se do sada malo radilo.

 

Projekcije EPS-a su da se nakon predviđenih radova količine praškastih materija smanje 13 puta ili za 91% na 5.850 tona godišnje, što bi bilo u skladu sa standardima EU. Predviđeno je da se emisije sumpor dioksida (SO2), kao uzročnika povećanja kiselosti okoline, smanje 9 puta na 40.720 tona godišnje, a azotnih oksida (NO2) 3 puta na 16.350 tona godišnje.

 

EPS je do sada uložio 138 miliona evra u projekte koji su se odnosili na zamenu elektrofiltera u termoelektranama i obnovu sistema za transport i odlaganje pepela i šljake. Sredstva su obezbeđena kroz donacije, razvojne kredite, pretpristupnih fondova EU i sredstva EPS-a.

 

U periodu od 2004. do 2011. uloženo oko 53 miliona evra u rekonstrukciju ili zamenu elektrofiltera a od 6 blokova u termoelektrani Nikola Tesla A (TENT) ostalo je da se to učini još na bloku 3, što bi trebalo da bude urađeno 2014. Za uvođenje nove tehnologije i rekonsturkiju sistema transporta i odlaganja pepela i šljake na deponije uloženo je 85 miliona evra. Uložena su sredstva u sisteme u Kostolcu B i TENT B koji su sada poptpuno funkcionalni, kao i u sistem u Kolubari. Kako je naveo Gavrić, u toku je izgradnja sistema u Kostolcu A koja bi trebalo da bude završena 2012. Gavrić je naveo da je ostalo da se uradi sistem u TENT A, što će biti i najskuplji zahvat.

 

Gavrić je najavio više projekata u periodu od 2011. do 2017. na polju modernizacije postrojenja EPS-a, uključujući uvođenja sistema odsumporavanja. Uvođenje sistema za smanjenje emisija SO2 je najskuplji zahvat koji će koštati više od pola milijarde evra.

 

Za projekat odsumporavanja TENT-a EPS je obezbedio kredit iz programa japanske državne pomoći Srbiji (ODA) u vrednosti od 246 miliona evra, sa predviđenim periodom otplate od 15 godina, uključujući grejs period od pet godina i kamatu od 0,6%. Vrednost projekta odsumporavanja procenjena je na 300 miliona evra, a EPS će njegovu realizaciju finansirati sa 15%.

 

Ugovor o tome će biti potpisan 15. novembra, a do kraja godine trebalo bi da bude izabran konsultant za pripremu tenderske dokumentacije, nakon čega bi tokom sledeće godine trebalo da se objavi i međunarodni tender za realizaciju ovog projekta. Prema procenama, izgradnja bi mogla da počne krajem 2012. ili u 2013, a procenjuje se da će za uspostavljanje sistema biti potrebno oko 30 meseci.

 

Kao nusprodukt ovakvog načina prečišćavanje dimnih gasova tehnologijom vlažnog krečnjaka nastaje gips koji bi mogao da se upotrebi za dalju proizvodnju. Predstavnici EPS-a kazali su, da se pregovara sa kompanijama koje bi investirale u fabriku za pravljenje građevinske galanterije od gipsa. Prema procenama EPS-a, godišnje bi se na osnovu sistema odsumporavanja moglo proizvesti 400.000 tona gipsa.

 

Pepeo kao sirovina

 

Na savetovanju za novinare koje je organizovao EPS, ukazano je na mogućnost korišćenja proizvoda koji nastaje sagorevanjem uglja - letećeg pepela, a koji bi mogao da se iskoristi. Leteći pepeo koji se sada tretira kao otpad i odlaže na deponije, mogao bi se iskoristiti pre svega u cementnoj industriji i izgradnji puteva, ali se on vrlo malo koristi u Srbiji za razliku od nekih razvijenih zemalja, rekao je Gavrić.

 

U Srbiji je EPS u 2009. proizveo sa maksimalnim kapaciteitma oko 6 miliona tona pepela a od toga bi se u industriji cementa moglo da iskoristi između 600.000 i 800.000 tona pepela ili 10 do 12%, rekao je Gavrić. Prema njegovim rečima, ostatak pepela je manji što je ugalj kvalitetniji, a sagorevanjem lignita koji se najviše koristi u Srbiji ostatak pepela iznosi 18 do 20 %.

 

Pepeo se može koristiti u cemetnoj industriji kao vezivna sredstvo, umesto laporca, što bi doprinelo i smanjenju emisije CO2. "Velike kompanije se uveliko pripremaju za to u svetu a s obzirom da su kod nas možda neki od najvećih proizvođača, to je jedna od mogućnosit za primenu pepela", rekao je on i dodao da se u svetu cene pepela kreću zavisno od kvaliteta imzeđu 10 i 20 evra po toni.

 

Postoji i mogućnost izvoza pepela iz Srbije i dodao da je iz Hrvatska iskazano interesovanje za to. On je naveo Hrvatsku kao dobar primer za regulisanje primene pepela.

 

Direktor za životnu sredinu u EPS-u je naveo i da bi u Srbiji, prema nezavisnoj studiji čeških stručnjaka, cena izgradnje kilometra auto-ptuta, zavisno od uslova izgradnje, bila 30 do 80% jeftinija sa upotrebom pepela.

 

Gavrić je rekao i da je na deponijama u Srbiji skladišteno 200 miliona tona pepela, da je većina deponija građena pre 30 i 40 godina po ondašnjim standardima, a da je deponiju u Kosotlcu izgrađena po savremenim međunarodnim standardima.

 

Autor: Maja Poznatov

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA