Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


EK: Zaštita životne sredine izazov za Srbiju      

Objavljeno : 28.10.2011. Štampa El. pošta bookmark
 

Zaštita životne sredine je oblast u kojoj će Srbija morati da uloži najviše napora za potpuno postizanje evropskih standarda, proističe iz Mišljenja Evropske komisije u Srbiji. Loš kvalitet vode za piće u nekim delovima Srbije, nerazvijeni sistemi za prikupljanje otpada i reciklažu i ilegalne deponije samo su neki od problema koji su izdvojeni u Analitičkom izveštaju, u kojem se ističe i da je usklađivanje Srbije sa standardima EU u oblasti klimatskih promena, što je goruća tema u svetu, tek počelo.

 

Recikliranje je u određenim segmentima poput akumulatora za kola dostiglo 80%, ali je ukupna stopa recikliranja otpada iz domaćinstva i dalje niska i procenjuje se na 8%. Nema postrojenja za spaljivanje nekih vrsta otpada, a mali je broj i postrojenja za preradu otpada za proizvodnju đubriva.

 

Potrebno je uvesti razdvajanje otpada prilikom njegovog odlaganja, kao i postupke za preliminarnu obradu u regionalnim postrojenjima za sortiranje otpada, kako bi se dobio materijal za recikliranje koji se može ponuditi tržištu, navodi se u Poglavlju 27 izveštaja, posvećenom životnoj sredini.

 

Potrebna je i kombinovana strategija da bi se ostvarili ciljevi za smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže u deponije, za preradu u đubrivo u seoskim domaćinstvima, za odvajanje organskog otpada prilikom bacanja đubreta, kao i za preradu tog otpada u đubrivo u centralnim postrojenjima u velikim gradovima.

 

U toj oblasti odlaganja otpada, Srbija je uskladila zakonodavstvo sa osnovnim zakonima EU o otpadu i upravljanju opasnim otpadom, kao i u oblasti propisa o pakovanju i ambalaži otpada i specifičnim vrstama otpada, ali primenu zakona ometaju niska stopa prikupljanja otpada u seoskim zajednicama, kao i hiljade ilegalnih deponija i nepostojanje postrojenja za opasan otpad. Postoji i značajan problem sa naslagama opasnog otpada u privremenim skladištima.

 

U Srbiji se i otpadne vode malo prečišćavaju - samo 10%. Pokrivenost kanalizacijom se kreće od više od 70% u gradovima do manje od 10% u srpskim selima. Tri najveća grada u Srbiji nemaju postrojenja za preradu otpadnih voda. Kvalitet površinskih voda je problematičan, pogotovo kada je reč o pritokama velikih reka Save i Dunava.

 

U nekim delovima Srbije postoje i problemi u pogledu mikrobioloških i fizičko-hemijskih svojstava vode.

 

Neophodno je takođe uskladiti zakonodavsko sa evropskom okvirnom direktivom o vodama, posebno u pogledu usklađivanja cene sa troškovima i razgraničenja vodnih basena. U srpsko zakonodavstvo, takođe, tek treba uvesti i propise o zaštiti podzemnih voda, kao i primeniti zakone i unaprediti vodnu infrastrukturu.

 

U pogledu kvaliteta vazduha, ostvaren je značajan napredak u usklađivanju zakonodavstva, a tek se treba uskladiti sa odredbama direktive koja pokriva prisustvo arsenika, kadmijuma, žive, nikla i policikličnih aromatičnih ugljovodonika u vazduhu.

 

Potrebno je unaprediti sposobnost Agencije za zaštitu životne sredine za upravljanje mrežom merenja kvalieta vazduha, kao i u postpunosti uskladiti tu praksu sa EU.

 

Kada je reč o industrijskom zagađenju, do 2015. godine oko 180 postrojenja za integrisanu prevenciju i kontrolu zagađenja moraće da dobije dozvolu u skladu sa EU standardima, a prva je izdata Titan cementati u julu. Za neke industrije nadležnost za izdavanje imaće lokalne vlasti, kojima nedostaju znanje i resursi.

 

U pogledu opasnih hemikalija, Srbija treba da primeni odredbe o klasifikaciji i obeležavanju opasnih stupstanci i mešavina.

 

Kada je reč o klimatskim promenama, usvajanje tekovine EU je u početnoj fazi, a biće potrebno osetno povećanje kako administrativnih kapaciteta tako i tehničkih i finansijskih resursa da bi se Srbija uskladila sa EU u tom domenu.

 

Potrebno je povećati saradnju ministarstava i podići svest na svim nivoima.

 

Srbija je ratifikovala Protokol iz Kjota za smanjenje zagađenja gasovima sa efekom staklene bašte, a dostavila je prvi inventar emitovanih gasova za 1990. i 1998, kao i prognoze za 2012. i 2015. godinu, i priprema i drugi za period od 2000. do 2010.

 

U izveštaju se ukazuje i na značaj snažne administracije za primenu pravne tekovine u oblasti životne sredine. Konstatuje se, međutim, da su mehanizmi koordinacije, informisanja i zajedničkog odlučivanja među vladinim telima za sprovođenje evropske pravne tekovine slabi, a da fragmentacija odgovornosti i dalje predstavlja izazov.

 

Odgovornost za zaštitu i upravljanje vodnim resursima tako dele ministarstva poljoprivrede, zdravstva i infrastrukture. Nadzor u oblasti životne sredine obezbeđuju centralne vlasti, vlasti vojvodine i lokalne vlasti, sa preklapanjima i prazninama.

 

Tek su počeli napori da se ovaj sistem bolje usmeri uz postepeni prenos zadataka nadzora na Agenciju za zaštitu životne sredine (SEPA).

 

Ovlašćenja inspektora su široka, uključujući pravo na zabranu, zaplenu i pokretanje akcije kako bi se ispunili pravne obaveze. "Međutim, i dalje postoje znatna ograničenja u pristupu lokacijama bez prethodnog obaveštenja i u uzimanju uzoraka. Samo sudovi mogu da nametnu novčane kazne", navodi se u izveštaju.

 

Neophodna je i usmerenija saradnja među različitim inspekcijama (za životnu sredinu, vodu, zdravstvo i trgovinu), a saradnja s policijom i tužilaštvom treba da bude formalizovana. Srbija je pokrenula program za rešavanje pravnih i sistemskih slabosti koje otežavaju inspekciju, ali to je dugoročan proces koji zahteva znatnu političku volju i adekvatna sredstva.

 

Srbija treba da usvoji strategiju o usklađivanju sa pravnom tekovinom EU u oblasti životne sredine, nakon koje mora uslediti detaljno ispitivanje kako bi se jasno ustanovilo stanje infrastrukture u životnoj sredini i komunalnim produzećima. Time će se razjasniti polazna osnova kako bi se pripremio detaljniji plan.

 

Potrebno je povećati pristup javnosti informacijama, kao i učvrstiti partnerstvo između vlasti i civilnog društva.

Izvor: EurActiv.rs

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


09.09.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde, Pištaljka, Projekat USAID i Projekat EU
06.09.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
30.08.2019, Beograd
Organizator: Kancelarija Grada Beča u Beogradu - Eurocomm-PR
19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA