Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


Zagađenje vazduha oduzima dah      

Objavljeno : 05.06.2019. Štampa El. pošta bookmark
 

Često smo u prilici videti sive i tamne oblake koji se formiraju iz velikih industrijskih dimnjaka i kako usporeno nestaju u nepoznatom pravcu. Oni nisu ništa manje opasniji u odnosu na nevidljive ili manje vidljivije oblake dima koji ostaju kao trag iza automobila ili stižu iz kućnih ložišta. Uz to što se nalaze u našoj neposrednoj blizini, zahvaljujući vetru, ovi oblaci putuju ka mnogim drugim, dalekim destinacijama. Uskoro bi nam mogla stići lepa razglednica iz Kine: ''Dragi, hvala na zagađujućim česticama, vraćamo vam ih natrag”.Zagađen vazduh trebamo gledati kao pretnju po ljudsko zdravlje i životnu sredinu, kao skup udruženih supstanci koji šteti ljudima, životinjama, vegetaciji pa čak i nekim materijalima. Izvori i vrste zagađivanja vazduha su različiti od industrijskog, preko saobraćaja, do individualnih ložišta. Najčešće materije koje srećemo u zagađenom vazduhu, a koje utiču na smanjenje funkcija organa kod ljudi su: sitne čestice (PM2.5 i PM10), sumpor dioksid (SO2), azotni oksidi (NOx), teški metali i druga toksična jedinjenja.

 

Čestice (PM) su male čestice u vazduhu. Broj pored skraćenice PM označava veličinu čestice: PM10 je 10 mikrometara ili manje, PM2,5 je 2,5 mikrometra ili manje. Kada se udahnu, čestice putuju u krvotok i izazivaju štetu našim plućima i srcu. One mogu da izazovu moždani udar i dovedu do prerane smrti. Nove studije takođe povezuju čestice sa štetnim dejstvom na zdrav razvoj djece i bolesti kao što su gojaznost i Alchajmerova bolest.

 

Sumpor dioksid (SO2) je klasifikovan kao veoma toksičan za ljude prilikom udisanja. On može da izazove jaku iritaciju nosa i grla. Visoke koncentracije mogu prouzrokovati životno opasno nagomilavanje tečnosti u plućima (plućni edem). Simptomi mogu da obuhvate kašalj, nedostatak daha, otežano disanje i stezanje u grudima. Samo jedno izlaganje visokoj koncentraciji može izazvati dugotrajno stanje poput astme. SO2 može da reaguje u atmosferi formirajući PM, nazvane "sekundarne PM".

 

Azotni oksidi (NOx) su gasovi koji izazivaju upalu disajnih puteva. Oni su oksidanti što znači da izazivaju oksidacioni stres, koji može da poremeti normalne stanične ćelijske mehanizme i da nanese oštećenje tkivu, smanjujući imunološke sposobnosti organizma. Mogu da reaguju u atmosferi formirajući PM, nazvane "sekundarne PM".

 

Već pomenute industrije predstavljaju najveće izvore štetnih supstanci koje zagađuju vazduh, a na Zapadnom Balkanu to su termoelektrane koje spaljuju ugalj radi prozivodnje energije i ostala velika industrijska postojenja. Prosečna termoelektrana na ugalj na Zapadnom Balkanu emituje dvadeset puta više sumpor dioksida (SO2) i 16 puta više čestica (PM) od prosečne evropske termoelektrane. Samo u 2016. godini, ukupne emisije SO2 i PM2.5 iz 16 termoelektrana na ugalj na Zapadnom Balkanu bile su gotovo podjednako visoke kao u 250 postojećih termoelektrana na ugalj u EU.

 

Zagađenje vazduha je verovatno najveći rizik koji se preuzima u ime čovečanstva jer skraćuje životni vek ljudima i uništava životnu sredinu. Svesni posledica, mnogi i dalje doprinose ukupnom zagađenju vazduha i time ugrožavaju zdravlje živim bićima svakodnevno. Ljudsko oko ne može primetiti sitne toksične čestice i gasove koji lebde u vazduhu kao što ni čulom mirisa ne možemo uvijek osjetiti miris zagađenog vazduha, a koji je ipak prisutan. Mnogobrojne sitne otrovne čestice završe u telu čoveka ili životnje, na drvetu, mestima gde se prozivodi hrana ili u vodi, i na direktan ili indirektan način utiču na smanjenje funkcija vitalnih organa. Kod ljudi, zagađen vazduh izaziva nove slučajeve astme, povećane učestalosti raspiratornih ili kardiovaskularnih bolesti, pojave raka, prevremenih porođaja, smanjene porođajne težine deteta pa čak i oštećuje DNK. Globalno, znamo da godišnje umre 4,2 miliona ljudi koji su izloženi ambijentalnom zagađenom vazduhu, 3,8 miliona ljudi umre usled kontinuirane izloženosti kućnim ložištima, dimu i isparavanjima čvrtsih goriva kao i da 91% svjetske populacije živi u mestima u kojima je nivo kvaliteta vazduha viši od onoga koji preporučuje Svetska zdravstvena organizacija.

 

Poznato nam je da zagađen vazduh utiče na javno zdravlje i time direktno povećava broj dana ograničene aktivnosti kod ljudi ili izgubljene radne dane ili hospitalizacije, a što u konačnom obračunu uvećava nacionalni trošak za lečenje ljudi. Ovom problemu najviše pridonose industrijska postrojenja koja spaljuju ugalj za dobijanje energije i koja tokom tog procesa ispuštaju velike količine i različite vrste jedinjenja štetnih po žive organizme i životnu sredinu. Svaki zagađivač bi trebao platiti štetu izazvanu prekoračenjem emisija štetnih supstanci. Države trebaju postepeno povećavati udeo obnovljivih izvora energije u oblasti industrije i prozivodnje, ukinuti uvoz automobila sa ugrađenim dizel motorima i obezbediti daljinsko grejanje svim domaćinstvima.

 

Zemlje Zapadnog Balkana imaju nacionalne zakone, strategije, akcione planove i propise usmerene na zaštitu i kontrolu kvaliteta vazduha i mere koje se izriču za prekoračenja emisije štetnih supstanci ali koji se nažalost u potpunosti ne realizuju i poštuju. Bitna karika u lancu očuvanja zdravlja ljudi i životne sredine je praćenje i evidencija kao i informisanje javnosti o aktuelnom statusu kvaliteta vazduha. Poznato nam je da u svim balkanskim zemljama postoje automatske stanice za merenje kvaliteta vazduha koje su u vlasništvu državnih službi, međutim ne postoje aktivni sistemi ranog upozoravanja stanovništva u trenucima prekoračenja emisije štetnih supstanci. Automatske merne stanice su često van funkcije i nedostavljaju pravovremene podatke što uskraćuje mogućnost građanima da se informišu o kvalitetu vazduha ili zaštite ukoliko ima potrebe za tim. Uz sve navedeno, postoji potreba za nabavkom i postavljanjem većeg broja automatskih stanica za merenje kvaliteta vazduha kako bi se osigurala veća geografska pokrivenost i dostupnost informacija.

 

Jedan od problema sa kojima se kao zajednica svakodnevno suočavamo jesu ranjive populacije stanovništva kojima zagađen vazduh znato pogoršava zdravstveno stanje, a koje bi trebale imati prioritet u zbrinjavanju kao i pravovremenom informisanju o kvalitetu vazduha. Dobro nam je poznato da su pod povećanim rizikom od uticaja zagađenog vazduha na zdravlje najviše zahvaćena deca i stari te hronični bolesnici.

 

Nadležne institucije bi trebale u slučaju otkrivanja prisustva emisija izvan dozvoljenih granica obavijestiti javnost i pripremiti neophodne mjere kao npr. smanjivanje broja radnih sati ili zaustavljanje radova, smanjivanje obima školskog plana i programa ili zatvaranje škola i fakulteta te potom pristupiti merama za smanjenje zagađenosti vazduha. Takođe, u mnogim razvijenim zemljama putem medija se javnost svakodnevno obavještava o statusu kvaliteta vazduha kroz minute posvećene vremenskoj prognozi - neke zemlje su, uz sve već navedeno, postavile velike ekrane na javnim površinama na kojima građani u svakom trenutku mogu videti istaknute vrednosti o kvalitetu vazduha ili poruke upozorenja.

 

Ekološke katastrofe uzrokovane ljudskim aktivnostima se dešavaju širom planete Zemlje, a koje za posledicu - uz već veliki broj prirodnih katastrofa, izazivaju povećan broj smrtnih slučajeva ili oboljenja i potpuno uništenje životne sredine. Zabrinutost zdravstvenih i medicinskih stručnjaka zbog zagađenja vazduha postaje sve veća i neprekidno ukazuju na ogromne rizike po zdravlje zbog lošeg kvaliteta vazduha.

 

Zagađivači umanjuju vrijednost kvalitetu vazduha ali time umanjuju i kvalitet života svakog bića. Uz ovaj problem, postoji još jedan - globalno zagrevanje. Globalno zagrevanje je ekološka pojava uzrokovana dominantno antropogenim zagađenjem vazduha. Odnosi se na rastuću temperaturu vazduha i okeana širom svijeta. Taj porast temperature je uzrokovan povećanjem količine emisije gasova sa efektom staklene bašte u atmosferi: ugljen dioksidom. Ugljen dioksid se emituje u atmosferu sagorijevanjem fosilnih goriva (ugalj, benzin, dizel,  prirodni gas, drvo, itd.). Pri paljenju fosilnih goriva i materijala (drvo, otpad, itd) nastaju štetni gasovi: zagađivači vazduha i gasovi sa efektom staklene bašte. Ostali gasovi sa efektom staklene bašte koje emituju prirodni i veštački izvori takođe uključuju metan, azotni oksid i fluorirane gasove. Metan je značajan zagađivač koji dolazi iz postrojenja za ugalj ali i poljoprivrednih procesa. Azotni oksid je uobičajena emisija iz industrijskih fabrika, poljoprivrede i spaljivanja fosilnih goriva u automobilima.

 

Svi mi možemo uticati na smanjenje zagađenja vazduha. Nekoliko najjednostavnijih načina su zamjeniti vožnju autom upotrebom gradskog prevoza, bickla ili hodanja. "Otpad nije smeće" -  povećajmo reciklažu umesto da moramo spaljivati otpad i time proizvoditi nepotrebno zagađenje vazduha. Veliki zagađivači mogu povećati količinu upotrebe obnovljivih izvora energije umjesto korištenja uglja za energetske potrebe. Prevenirati i ne zagađivati je uvijek efikasnije nego se kasnije boriti sa posledicama. Posledicama po zdravlje.

 

Ukoliko živite u mjestu sa zagađenim vazduhom, nekoliko je stvari moguće učiniti da posljedice budu manje: 1) ograničiti šetnju na prometnim ulicama tokom velikih gužvi i ako su deca sa vama, pokušajte da ih podignete iznad nivoa auspuha, 2) izbegavati zadržavanje na mjestima gdje je veliki broj zaustavljenih automobila koji rade, 3) tokom obavljanja fizičkih aktivnosti i vježbanja izbegavati mjesta na kojima je nivo zagađenog vazduha visok, 4) smanjti vožnju automobilom - studije su pokazale da je kvalitet vazduha u automobilu lošiji nego na cesti u istom trenutku.

 

Zagađen vazduh ostavlja trajne posledice na zdravlje. Zagađenje vazduha takođe prouzrokuje dugoročnu štetu za životnu sredinu tako što podstiču klimatske promene, a koja je sama po sebi glavna prijetnja zdravlju i dobrobiti čovečanstva. Zagađenje vazduha ugrožava ekonomiju na nekoliko načina: uvećava broj preuranjenih smrti, smanjuje sposobnost ljudi da rade ili doprinose domaćinstvu, uzima novac za rehabilitaciju i tretman ljudi čije je zdravlje je pogođeno ovim problemom, utiče na vitalnu proizvodnju hrane i izvore vode, smanjuje sposobnost ekosistema da obavlja funkcije koje su ljudima potrebne. Čist vazduh treba biti svima jednako dostupan, i ljudima i našoj prirodnoj okolini koja brine da živimo.

 

Saopštenje Alijanse za zdravlje i životnu sredinu (HEAL)

Foto: RAVE ON ME

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


24.10.2019, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
03.10.2019, Beograd
Organizator: Tempus, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo omladine
01.10.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
26 - 27. 09.2019, Beograd
Organizator: Projekat Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći
09.09.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde, Pištaljka, Projekat USAID i Projekat EU
06.09.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
30.08.2019, Beograd
Organizator: Kancelarija Grada Beča u Beogradu - Eurocomm-PR
19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA