Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


Danska lider u efikasnom korišćenju vode      

Objavljeno : 03.02.2017. Štampa El. pošta bookmark
 

Danska je zahvaljujući odlučnoj politici uspela da razbije začarani krug međuzavisnosti potrošnje vode i energije. Međutim, danski model neće moći lako da se primeni na evropskom niovu zbog velikih razlika među zemljama, ocenjuju stručnjaci. Danska je pitanjem vode počela da se bavi još tokom 1970-tih i 1980-tih godina, a kao recept preporučuje kombinaciju dobrih politika i propisa i novih tehnologija, saradnju javnog i privatnog sektora i planiranje celog procesa korišćenja vode. Pritom, za uspeh Danske bilo je ključno uvođenje cene vode koja pokriva troškove i time podstiče štednju.


Skandinavske zemlje obično prednjače u zaštiti životne sredine, pa tako i u rešavanju pitanja međuzavisnosti energije i vode, odnosno korišćenja vode za proizvodnju energije i energije za tretman i prečišćavanje vode.

 

"Danska priča o vodi je prava bajka", rekla je direktora za vodne resurse u danskom Ministarstvu životne sredine Katrin Rafin i navela da je u proteklih 30 godina Danska uspela da reši pitanje povezanosti ekonomskog rasta i energetski efikasnog upravljanja vodom.

 

"Tajna je u kombinaciji razvoja politika, pametnih propisa i tehnoloških inovacija" koje uključuju saradnju javnog i privatnog sektora i postrojenja za vodu, rekla je ona na skupu koji je briselski EurAktiv organizovao u decembru.

 

"Bavljenje energetskom efikasnosnošću upravljanja vodom svodi se na bavljenje celim ciklusom korišćenja vode", rekla je ona. "To uključuje i potrošnju vode, vađenje i distribuciju, prevoz i tretman otpadnih voda – to se odnosi na sve", istakla je danska zvaničnica.

 

Voda ima bitnu ulogu u proizvodnji energije i koristi se uglavnom za hlađenje postrojenja u termo i nuklearnim elektranama, ali i u proizvodnji biogoriva i za čišćenje solarnih panela u koncentričnim solarnim sistemima.

 

Međunarodna agencija za energetiku (IEA) je nedavno ukazala na pitanje međuzavisnosti vode i energije. U najnovijem izveštaju o stanju u  energetici u svetu, objavljenom 16. novembra, navodi se da bi većina problema u globalnom energetskom sistemu, poput pristupa energiji, energetske bezbednosti i odgovora na klimatske promene, mogla da se pogorša zbog promena u dostupnosti vode.

 

"Vodoprivreda koristi mnogo energije – oko 4% struje na planeti", rekao je Mads Varming, direktor za vode i otpadne vode u Danfosu, danskoj kompaniji za energiju. Ta stopa bi mogla da se udvostruči do 2040. ako se nešto ne preduzme, navodi se u izveštaju IEA.

 

Danska iskustva

 

Danska je još 1970-tih i 80-tih počela da shvata da nešto mora da se preduzme kako bi se u vodosnabdevanju trošilo manje energije. Ta zemlja je u to vreme previše eksploatisala podzemene vode i suočavala se sa zagađenjem reka i priobalnih delova otpadnim vodama, kao i velikom potrošnjom vode i neefikasnom upotrebom, rekla je Rafinova.

 

Od tada Danska je uspela da smanji potrošnju vode na 107 litara po stanovniku dnevno. Samo u Kopenhagenu potrošnja je smanjena za 42% od 1985. godine.

 

Rafinova je rekla da je i industrija uspela da smanji potrošnju. Na nivou postrojenja curenje je smanjeno na 8% u proseku. Napravljena je sveobuhvatna mapa rezervora podzemnih voda kako bi se imala kontrola nad resurom, rekla je ona. "Znamo gde se nalaze i koliko ih je tako da možemo da ih zaštitimo od zagađenja i preterane eskpoatacije", rekla je danska zvaničnica.

 

Cena vode kao podsticaj

 

Rezultat toga je da udeo vodoprivrede u potrošnji energije u Danskoj iznosi samo 1,8%, a Rafinova je istakla da su dostupne tehnologije koje sektor mogu učiniti energetskim neutralnim i to odmah.

 

Grad Arhus želi da ceo ciklus korišćenja vode učini energetski neutralnim do 2020, rekao je Lars Šreder, direktor kompanije Arhus voter. I drugi danski gradovi imaju slične ciljeve.

 

Upitan zašto u svetu ne slede danski primer, Mads Varming je rekao da ljudi veruju da je u Danskoj sve skupo pa i struja, ali je dodao da su cene struje više u Nemačkoj, Britaniji i Italiji.

 

Rafinova je rekla da je za uspeh Danske bilo ključno uvođenje cene vode koja pokriva troškove.

 

“U cenu vode je uključen ceo ciklus korišćenja vode, uključujući ulaganja u novu tehnologiju“, rekla je ona i dodala da je Danska uvela kaznene takse za postrojenja vode kako bi ih podstakla da gubitke u vodi drže ispod 10%.

 

Propisi EU za vodu se ne primenjuju

 

Pavel Misiga, šef odeljenja za čistu vodu u Direktoratu EK za životnu sredinu, rekao je da se vodopprivreda i energetika suočavjau sa sličnim problemima i istim neuspesima na tržištu.

 

On je podsetio da je EU još 1991. donela Direktivu za tretman otpadnih voda u gradovima, i 2000. Okvirnu direktivu o vodama kojom je uveden princip određivanja cene koja će podsticati manju potoršnju tako što će pokriti troškove.

 

Misiga je dodao da se ti propisi i dalje ne primenjuju u Evropi, da su jedan od razloga nedovoljna ulaganja a da Evorpska investiciona banka procenjuje da je potrebno oko 90 milijardi evra na tom planu.

 

On je istakao da se zbog toga ne ostvaruju ekološki ciljevi dok građani ne dobijaju uslugu koju očekuju.

 

Rafin je pozvala Evropsku komisiju da postavi ambiciozne ciljeve za vodu u EU.

 

"Zašto da nemamo zajednički evropski zakon koji određuje maksimalni gubitak u vodoprivredi od 10%? Mislim da je izvodljivo, tehnologija je tu, a mi imamo mnogo dobrih primera kako to izvesti", rekla je ona i dodala da je Peking već postavio kao cilj ograničenje gubitaka vode na 10%.

 

Misiga je rekao da će revizija Okvirne direktive o vodama 2019. biti prilika da se razmotre novi ciljevi EU ili merila. On je upozorio da će možda politički biti teško da se postigne dogovor na nivou Unije i preporučio "mekši pristup" poput boljeg pristupa finansijama.

 

"Problem sa opštim merilima ili ciljevima jesu ogromne razlike u Evropi", rekao je Misiga. On je naveo da u zemljama, poput Danske i Nemačke, gubici vode iznose oko 6% dok u opštinama u Rumuniji dostižu i 40%.

 

Okvirna direktiva o vodama poziva članice EU da razviju podsticaje do 2010. za efikasnije korišćenje vode. Evropska agencija za životnu sredinu navodi da nije međutim poznato da li je to donelo promene u nacionalnim politikama.

 

Korišćenje vode po sektorima razlikuje se od oblasti do oblasti u EU. Dok je u sušnim oblastima glavni potrošač poljoprivreda, u umerenijoj klimi to su energetika, domaćinstva i industrija.

 

Udeo domaćinstava, preduzeća, bolnica i poslovnih objekata u upotrebi vode je 20%, pokazuju podaci Evropske agencije za životnu sredinu iz maja 2012. Od toga na ispiranje toaleta odlazi trećina vode, ali mnogo je gubitaka i zbog curenja u starim cevima i toaletima i javnim sistemima snabdevanja.

 

Podaci EU pokazuju da, iako je Evropa bogata vodom, delovi Španije, Francuske, Italije, Britanije, Belgije i baltičkih zemalja, kao i mnogi delovi Kipra, imaju problem mnogo veće potražnje od ponude.

 

Izvor: EurActiv.com

Foto: Freeimages.com

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


09.09.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde, Pištaljka, Projekat USAID i Projekat EU
06.09.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
30.08.2019, Beograd
Organizator: Kancelarija Grada Beča u Beogradu - Eurocomm-PR
19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA