o nama

DRUŠTVENE MREŽE


EurActiv.rs za privredu

bulletpoboljšajte svoju reputaciju i ojačajte poziciju

bulletpromovišite svoje stavove, inicijative i dogadjaje

bulletpovežite se sa potencijalnim partnerima i medijima

bulletbudite informisani na jednom mestu

Saznajte više o mogućnostima partnerstva

EurActiv Srbija za medije - RSS Feed

bulletsve o aktivnostima, procesima i odlukama EU na jednom mestu

bulletobjektivno, faktografsko i analitičko izveštavanje

bulletlinkovi ka relevatnim stranama i dokumentima

bulletpreglednost i jednostavnost


EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetterBeta OMS


 

EurActiv.rs - Evropska unija na srpskom internet portalu


EurActiv.rs je srpsko sedište međunarodne Internet mreže EurActiv (EurAktiv) posvećene aktivnostima Evropske unije čiji je sadržaj dostupan na 12 evropskih jezika.

Novinska agencija Beta pokrenula je EurActiv.rs u septembru 2010. godine, u saradnji sa briselskim osnivačem mreže EurActiv.com i uz finansijsku podršku Evropske unije.

Mreža EurActiv.com je, po bogatstvu sadržaja i broju korisika, vodeće sredstvo informisanja na Internetu o Evropskoj uniji. To su državne i političke ustanove, akademski centri, poslovni i finansijski krugovi, nevladine organizacije, sredstva informisanja i javnost u EU i širom sveta. Članice mreže EurActiv redovno međusobno razmenjuju informacije i analize. Pritom su samostalne u svom radu, vodeći uvek računa da izveštavanje bude tačno, nepristrasno i celovito.

Osnovno usmerenje EurActiv.rs je praćenje priprema za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Istovremeno, međutim, EurActiv.rs nudi aktuelne informacije i analize o političkim, pravnim, ekonomskim i svim ostalima aktivnostima u EU kao i o njenim odnosima sa drugim svetskim centrima. Korisnicima stoji na raspolaganju arhiv podataka o EU i njenim tekućim aktivnostima. Za uputstvo o preuzimanju sadržaja sa sajta i pravima korišćenja, posetite stranu Uslovi i prava korišćenja.

EurActiv.rs posebnu pažnju posvećuje saradnji sa partnerima u Srbiji i inostranstvu. Ugovorni partneri mogu da postanu ustanove, preduzeća, nevladine organizacije, akademski centri i drugi korisnici. Partnerstvo sa EurActiv.rs obezbeđuje da se na srpskom portalu i­/ili u celokupnoj mreži EurActiv posvećuje posebna pažnja onim temama koje su od naročitog značaja za pojedine korisnike. Na taj način se takođe omogućava da javnost i donosioci odluka u državnim i drugim domaćim i međunarodnim ustanovama celovito upoznaju mišljenje ostalih korisnika EurActiv.rs u celosti.

EurActiv.rs takođe sistematski prati konkurse za projekte koje finansira EU i na kojima mogu da učestvuju zainteresovana preduzeća i pojedinci u Srbiji i na jugoistoku Evrope.

O mogućnostima i uslovima za ovakav vid saradnje i druge oblike povezivanja sa portalom EurActiv.rs možete da se obavestite na strani Marketing.

 

 

Kontaktirajte EurActiv Srbija

Uredništvo
tel. 011 3602 435,   fax. 011 3620 713
e-mail: urednik@euractiv.rs

 

Marketing
tel. 011 3602 433,  fax. 011 3620 713
e-mail: marketing@euractiv.rs

 

 

 
EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA