Stampa
U Srbiji i dalje krupni izazovi za slobodu medija i izražavanja  

Objavljeno : 05.12.2017. Štampa El. pošta bookmark
 

Srbija se i dalje suočava s krupnim izazovima kad je reč o slobodi medija i izražavanja i uspostavljanju valjanih uslova za pluralističku medijsku pozornicu, zaključak je interne polugodišnje analize Evropske komisije o akcionim planovima za poglavlja iz oblasti vladavine zakona koje Srbija sprovodi u pregovorima o članstvu s Evropskom unijom. Pored ostalog, u dokumentu se navodi da moraju da se povećaju predvidljivost i uvid u postupak prihvatanja projekata sa sadržajem od javnog značaja.

 

Zakoni o medijima još uvek treba da se u potpunosti sprovedu, navela je Komisija u internom dokumentu o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 u pregovorima sa EU.

 

U delu izveštaja koji se odnosi na slobodu medija i izražavanja Komisija navodi da "uvid u vlasništvo i finansiranje privatnih medija, državno finansiranje medija i zajednično finansiranje medijskih sadržaja moraju da se prate efikasno, uključujući na lokalnom nivou, i sprovode u skladu s postojećim zakonima".

 

"Izveštaji o napadima i zastrašivanju novinara i dalje izazivaju zabrinutost", upozorava EK i naglašava da takođe "od bitne važnosti ostaje i jačanje samoregulative, pospešenje profesionalnih standarda i sprovođenje novinarskog etickog kodeksa".

 

"Služba javnog tužioca i nezavisna novinarska udruženja su se sastali i razmenili informacije o primeni sporazuma o saradnji i merama koje treba preduzeti za bezbednost novinara", ističe Komisija u Briselu.

 

U izveštaju se konstatuje i "veoma spor napredak Komisije za istragu ubistava novinara" i dodaje da "policija i tužilaštva nastavljaju da vode istrage o internet pretnjama novinarima, mada je veoma mali broj takvih slučajeva u potpunosti zakonski obrađen i prenesen u nadležnost sudskih vlasti".

 

"Da bi se obezbedila potpuna politika netolerancije napada na novinare nužna je mobilizacija snaga zakonske prinude i da politički činioci u tome predvode sopstvenim primerima", navodi se u "non-pejper" dokumentu.

 

Takođe se navodi da se "mnogi koje to pogađa žale da poreske inspekcije bivaju nesrazmerno korišćene da bi se vršio ekonomski pritisak na medije".

 

Srpsko reglatorno telo REM, kako se navodi, "mora zajamčiti punu primenu zakona o ravnopravnom pristupu medija svim kandidatima u izbornim kampanjama".


"Novinarske organizacije i civilno društvo moraju  tesno sarađivati da bi se obezbedila podrška regulatornih tela i poštovanje profesionalnog etičkog kodeksa", dodaje se u preseku stanja primene akcionih planova vlade Srbije za poglavlja 23 i 24 u pregovorima o članstvu s EU.

 

U dokumentu se dodaje da se moraju osnažiti nezavisnost, kapaciteti i mandati regulatornih tela kako bi se obezbedilo da radio i tv emiteri upražnjavaju svoje programske obaveze.

 

"To zahteva delotvornu podršku vlasti regulatornim telima i novinarskim organizacijama", kaže izvršno telo EU.

 

U dokumentu EK se primećuje da je usvajanje vladine Medijske strategije ponovo odloženo, a zastupljenost u Radnoj grupi za izradu te strategije je oslabljena zbog ostavke koju su dali predstavnici dva nezavisna medijska udruženja.

 

Dodaje se i da se moraju povećati predvidljivost i uvid u postupak prihvatanja projekata sa sadržajem od javnog značaja.

 

Na osnovu izveštaja Evropske komisije o napretku u oblasti vladavine prava članice EU odlučiće koliko će poglavlja u pregovorima sa EU Srbija otvoriti na međuvladinoj konferenciji koja treba da bude održana sledeće nedelje u Briselu.

 

Evropska komisija dva puta godišnje pravi izveštaje o napretku Srbije u pregovorima sa EU u poglavljima 23 i 24.

 

Izvor: Beta

Foto: Freeimages.com

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar