Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


Oblast nege starih neuređena, krše se njihova prava    

Objavljeno : 26.06.2014. Štampa El. pošta bookmark
 

Oblast pružanja usluga i nege starijih osoba nije u dovoljnoj meri uređena u Srbiji a doneti propisi i standardi tek treba da zažive, ocenjuju u udruženju Snaga prijateljstva - Amity koje se bavi pravima starijih osoba. U tom udruženju očekuju da će se, pre svega, unaprediti sistem pružanja zdravstvenih usluga i nege i obezbediti starim osobama jednaka prava i uslovi bez obzira da li žive u privatnom ili državnom domu za stare. Istraživanje koje su sproveli to udruženje i Autonomni ženski centar pokazalo je da su uslovi nege i smeštaja u domovima za starije osobe vrlo neujednačeni, da standardi nisu dovoljno razvijeni kao ni mehanizmi zaštite ljudskih prava čijem kršenju su starije osobe stalno izložene. Takođe, u Srbiji ne postoji uvid u rad ilegalnih domova za stare.


Predsednica Upravnog odbora udruženja Snaga prijateljstva - Amity Nadežda Satarić je rekla za portal EurAktiv Srbija da oblast pružanja usluga i nege starijih osoba nije u dovoljnoj meri uređena u Srbija i da se, iako su pre godinu dana pravila uređena Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanja usluga socijalne zaštite, tek sada krenulo sa njihovom primenom.

 

Ona je ocenila da će biti potrebno vreme da se pravila i standardi primene u punoj meri i izrazila nadu da će se pre svega zdravstvene službe više uključiti u pružanje usluga i nege i to u lokalnoj zajednici.

 

"Nije se ništa uradilo a, kada se to primeni, nadam se da će se umnogome unaprediti te usluge i da će zdravstvene službe više učestvovati u pružanju usluga i nege u lokalnoj zajednici", rekla je ona.

 

Satarić je dodala da će posebno privatni domovi za stare morati "dosta toga da usaglase i unaprede", jer su oni sada uglavnom usredsređeni na pružanje nege a treba da omoguće starima i socijalne kontakte i druge aktivnosti.

 

Naglasila je da zdravstvena zaštita nije ujednačena za stare, da nije razvijena palijativna nega a da je porodica, kada stara osoba dođe u najtežu fazu i ne mogu da joj pruže odgovarajuću negu, primorana da je smesti u insitucije koje su deo sistema socijalne zaštite.

Background

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u Srbiji živi 1,2 miliona osoba starijih od 65. godina, što je 17,40% ukupnog stanovništva.

 

Udeo starijih od 80. godina u ukupnom stanovništvu je 145 hiljada ili 3,59%, što je porast u odnosu na popis u 2002. kada je udeo bio 1,94%.

 

U Srbiji je više od 430.000 staračkih domaćinstava, od kojih je nešto više od polovine samačko staračko domaćinstvo, odnosno 278.000.

 

 

 

Ukazala je na potrebu osnivanja socijalno-zdravstvenih ustanova za osobe kojma je potrebna stalana zdravstvena zaštita ili nadzor, poput dnevnih centara za dementne u kojima se starim osobama pružaju i zdravstvene i socijalne usluge.

 

Stare osobe u privatnim domovima moraju da, osim osnovnog pregleda, plate većinu zdravstvenih usluga, uključujući transport do bolnice i pelene, rekla je Satarićeva i istakala da stare osobe treba da dobiju zdravstvene usluge nezavisno od toga da li žive u privatnom ili državnom domu ili kod kuće.

 

Takođe, lekar u privatnom domu nema prava da korisniku doma prepiše lekove, već oni moraju da idu za recepte kod izabranog lekara u lokalnom Domu zdravlja ili da kupe lekove.

 

Zato se, kako je istakla, u preporukama u izveštaju insisitira da se dementnim osobama obezbede lekovi i pelene jer su većina korisnika privatnih domova dementne osobe a mnogima od njih nisu dosptune pelene i lekovi protiv demencije za koje je participacija 75% od cene.

 

U vreme istraživanja u privatnim domovima su većina korisnika bile osobe duboke starosti, proseka iznad 80 godina, dok je svaki peti korisnik u državnim domovima bio mlađi od 65 godina, osoba sa psihičkim smetnjama ili socijalnim problemima.

 

Istraživanje je sprovedeno u 20 državnih i privatnih domova i dva neregistrovana doma za stare, odnosno obuhvaćeno je 12% korisnika državnih i 22% privatnih domova od ukupno smestenih u svim ustanovama za odrasle i starije u Srbiji.

 

Problem neregistrovani domovi

 

U Srbiji je 2013. godine radilo 48 državnih domova sa 8.837 mesta za odrasle i starije i 100 registrovanih privatnih domova sa oko 3.000 mesta za starije, navodi se u izveštaju udruženja Amiti i Autonomnog ženskog centra i dodaje da postoje i ilegalni domovi ali da se njihov tačan broj i kapaciteti ne znaju.

 

U izveštaju se ukazuje da kapaciteti domova za starije osobe u Srbiji nisu dovoljni jer obuhvataju 1% starih, a potrebu za smeštajem ima 3 do 4% starijih osoba. Problem predstavlja i to što te ustanove služe za smeštaj ne samo starih već i osoba sa psihičkim smetanja i socijalnim problemima.

 

Nada Satarić je rekla da je dobro što se otvaraju registrovani privatni domovi jer u državnim nema dovoljno kapciteta, ali da problem predstavljaju ilegalni domovi jer nema garancija da će se prava korisnika poštovati i usluge biti kvalitetne.

 

"Nema uvida u neregistrovane domove. Neki se registruju kao privredna preduzeća, neki kao turistička odmarilišta ili se ne registruju, ali se, nažalost, svi redovno oglašavaju preko elektronskih medija i lifleta koje stavljaju u domove zdravlja ili šoste gde najčešće dolaze stare osobe", rekla je Satarić.

 

Ona je dodala da je prilikom pretrage privatnih domova za stare na internetu izlistano samo u Beogradu oko 50 domova koji nisu registrovani, od kojih neki imaju i svoje veb strane.

 

Ti neregistrovani domovi su obično nešto jeftiniji - za oko 5.000 dinara ako je prosečan paket u registrovanim privatnim domovima oko 35.000, i predstavljaju logičan izbor za ljude koji nemaju para, ocenila je ona.

 

Kako je objasnila, sadašnji sistem kontrole sastoji se od inspekcije u nadležnom ministarstvu i kontrole zaštitnika građana kao nezavisnog mehanizma, ali inspekcija nema dovoljno ljudi pa ne može redovno da kontroliše domove, dok zaštitnik građana stiže da poseti domove na tri ili četiri godine.

 

Ona je ocenila da je zato potrebno ustanoviti nezavisni sistem kontrole u koji će se, pored zaštitnika građana, uključiti i stručnjaci i profesionalci iz nevladinog sektora.

 

Nema nasilja ali ima zanemarivanja

 

Istraživanje je, prema njenim rečima, pokazalo da nije bilo ozbiljnih slučajeva fizičkog nasilja u domovima za stare, ali da ima drugih vidova zlostavljanja i zanemarivanja koje korisnici obično ne prepoznaju, poput odlučivanja i raspolaganjem finansijama u njihove ime, neljubaznosti, nepoštovanja privatnosti i slično.

 

Istraživanje je pre svega bilo usmereno na nasilje nad ženama, a 84% korisnica domova je reklo da nisu pretrpele nasilje kada je reč o osoblju doma, dok 16% nije odgovorilo, pri čemu su pod nasiljem podrazumevale uglavnom fizičko ili verbalno nasilje.

 

U izveštaju Amitija i Autonomnog ženskog centra, konstatuje da se prava starijih kontinuirano krše i u porodici i u ustanovama, i navodi da je dolazak u privatni dom bio lični izbor 13%, a u državni 28% korisnika.

 

Kršenju prava, kako se navodi, doprinosi i nedovoljna obaveštenost osoblja i starijih osoba o pravima, kao i nedovoljno razvijeni mehanizmi zaštite i standardi.

 

Navodi se da upotreba video nadzora u domovima nije odgovarajuće regulisana i da ne postoje jasno definisane pisane procedure postupanja po pritužbama korisnika u većini domova.

 

Kvalitet usluge i uslovi neujednačeni

 

Uslovi smeštaja idu iz krajnosti u krajnost, od veoma dobrih do tek prihvatljivih, dok u neregistrovanim domovima uslovi nisu dostojni i korisnicima se ne garantuju prava, navodi se u izveštaju.

 

Tehnički uslovi su bolji u privatnim domovima koji su namenski građeni, dok je u državni domovima oprema uglavnom stara. Problem predstavlja i prensaljenost soba u koje se smešta više osoba nego što je predviđeno, posebno u državnim domovima, kao i u nekim privatnim.

 

S druge strane, za razliku od privatnih domova, koji su usredsređeni na negu i čuvanje, u državnim domovima je situacija znatno povoljnija jer postoje službe koje se bave aktivnostima korisnika.

 

Boravak u domovima karakteriše rutina u aktivnostima i jednoličnost uz atmosferu sličnu bolničkoj. Odnos izmedu starije osobe i institucije je često "odnos dugoročne zavisnosti", a odnos osoblja prema starima je konvencionalan i belzičan.

 

Konstatuje se da osoblje nije dovoljno obučeno za specifična pitanja nege starih, za rad sa dementnima niti o ljudskim pravima starijih.

 

Autor: Maja Poznatov

Foto: Shutterstock.com

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


03.10.2019, Beograd
Organizator: Tempus, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo omladine
01.10.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
26 - 27. 09.2019, Beograd
Organizator: Projekat Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći
09.09.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde, Pištaljka, Projekat USAID i Projekat EU
06.09.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
30.08.2019, Beograd
Organizator: Kancelarija Grada Beča u Beogradu - Eurocomm-PR
19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA