Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


Usluge socijalne zaštite na lokalu zavise od sluha vlasti    

Objavljeno : 30.04.2014. Štampa El. pošta bookmark
 

U Srbiji je utvrđen set obaveznih socijalnih usluga koje treba da obezbedi lokalna samouprava, ali to često zavisi od prioriteta, finansijskih mogućnosti i sluha opština za to, rečeno je 30. aprila na predstavljanju istraživanja o lokalnim pružaocima socijalnih usluga u Srbiji. Pritom, nisu predviđene sankcije za one opštine koji ne obezbede te usluge. Na skupu je iznet podatak da je najdominantnija usluga pomoć u kući koju pružaju 122 opštine, dok 34 opštine ne pružaju nijednu uslugu. Trećinu socijalnih usluga na lokalnom nivou u Srbiji pružaju organizacije civilnog društva koje su u tome često fleksibilnije i operativnije i brže reaguju. Izazov i za organizacije civilnog društva i za javne ustanove predstavlja proces licenciranja koji treba da se završi do 2016. a koji bi mogao da privremeno stvori prazninu u pružanju usluga zbog složenosti i dugotrajnosti.

 

Na predstavljanju istraživanja o lokalnim pružaocima usluga socijalne zaštite koje je sprovela Trag fondacija, u partnerstvu sa SeCons grupom za razvojnu inicijativu, ocenjeno je da sistem socijalne zaštite u Srbiji nije adekvatan poseban u oklnostima krize koja najviše pogađa najugroženije grupe. Ocenjeno je i da sistem nije zakonski dovoljno uređen što otežava uključivanje organizacija civilnog društva u sistema pružanja usluga.

 

Predstavnica Trag fondacija Tanja Bjelanović je rekla da su u okolnostima ekonomske krize i tranzicije, kada se najavljuju bolne reforme, najviše pogođene najranjivije grupe stanovništva i dodala da je sve više ugroženih stanovnika.

 

"U odnosu na potrebe mi nemamo dovoljno razvijen sistem socijalnih usluga", rekla je direktorka SeCons grupe za razvoju inicijativu Oliera Vuković na skupu koji su organizovali Trag fondacija i Američka agencija za međunarodni razvoj USAID koja podržava program “Inicijativa za reformu socijalne zaštite“.

 

Tanja Bjelanović je rekla da je Zakon o socijalnoj zaštiti koji je donet 2011. omogućio uključivanje organizacija civilnog društva u sistem socijalnih usluga kao legitiminih pružalaca usluga socijalne zaštite, ali da primena toga zakona ide jako teško i sporo. Navela je da je potrebno doneti podzakonske akte kako bi se stvorili uslovi za rad i razvoj kapaciteta pružaoca usluga socijalne zaštite.

 

Olivera Vuković je ocenila da zadatak uključivanja organizacija civilnog društva u sistem pružanja usluga nije lak jer i sam sistem nije dovoljno uređenjen.

 

Država je propisala set obaveznih usluga koje treba da pruže lokalne samouprave ali to zavisi od njihovih mogućnosti i nema kazni ako opštine ne obezbede te usluge već sredstva usmere na druga važna pitanja za opštinu, rekla je Vukovićeva.

 

Ona je navela da je najdominantnija usluga pomoć u kući koju pruža 122 opština ali da je njome pokrivenost korisnika 1,2%.

 

U Srbiji postoji i 12 pružalaca usluga klubova za stare i 80 pružlaca usluga klubova za decu sa smetnjama u razvoju s tim što jedan pružalac može imati više klubova, rečeno je na skupu.

 

Takođe, iznet je podataka da u Srbiji 34 opštine ne pružaju nijednu uslugu socijalne zaštite koju prema zakonu treba da finansira lokalna samouprava, ali je ukazano i da ima nerazivjenih opština sa dobrim sistemom usluga.

 

Na skupu je rečeno i da će 11 nevladinih organizacija uz podršku Traga fondacije zagovarati akciju kod lokalnih vlasti u pružanju usluga socijalne zaštite, i kada je reč o izdvajanju sredstava za socijalne usluge.

 

V.d. direktorka Kancelarije za demokratiju i upravljanje USAID-a u Srbiji Meral Karan rekla je da USAID podržava uključivanje civilnog društva u sistem socijalne zaštite.

 

Licenciranje kao izazov

 

Izazov predstavlja i proces licenciranja organizacija civilnog društva i državnih ustanova u oblasti socijalne zaštite na osnovu čega će moći da učestvuju na konkursima za javna sredstva. Licenciranje podrazumeva dosta prilagođavanja i prikupljana dokumenata i, kako je ocenjeno, predstavlja dugotrajan i složen proces. Ipak, ocenjeno je da su i javne ustanove i organizacije civilnog društva blizu ostvarivanja standarda.

 

Bjelanovićeva je rekla da cilj nije da se ubrza taj proces već da organizacije civilnog društva budu prepoznate kao relevantni aketri u socijalnoj zaštiti.

 

"Nevladine organizacije ne zaostaju u odnosu na javne ustanove u odnosu na standarde", rekla je Vukovićeva i dodala da su i jedni i drugi blizu da ispune standarde, odnosno da ispunjavaju oko 80% uslova.

 

Nadežda Satarić iz udruženja građana "Snaga prijateljstva" - Amity rekla je da su utvrđeni standardi za pet usluga za koje će se dobijati licence, da su oni visoko postavljeni i da je oko 10 organizacija dobilo licencu od kojih jedna koja pruža usluge starim osobama.

 

Ukazano je i da se zbog složenosti i trajanja procesa licenciranja može stvoriti jaz u pružanju usluga, a da organizacije civilnog društva pokušavaju da dođu do sredstava kako bi mogle da obezbede neophodne usluge.

 

Olivera Vuković je kao izazov navela i to što nema potpunih podatka o uslugama socijalne zaštiti. Prema njenim rečima, u one koje finansira država postoji nekakav uvida, dok su projektne aktivnosti van opšteg pregleda. Problem predstavlja i promenljivost tih podataka, jer se dešava da u međuvremenu neke organizacije prestaju da postoje zbog nedostatka sredstva.

 

Vrlo je teško da se utvrdi i koliko košta neka usluga zbog samog sistema jer u nekim ustanovama postoji podela troškova između ministarstva i lokalne samuprave a tu su i projektne aktivnosti. "Za to je ptorebna temeljna zainteresovanost i ozbiljna knjigovodstvena anliza za praćenje troškova", rekla je Vuković.

 

Prema njenim rečima, troškovi nevladinih organizacije se mogu lakže utvrditi jer se utvrđuju za potrebe finansiranja iz eksternih fondova.

 

Ko je kvalitetniji?

 

Bjelanovićeva je rekla da je istraživanje kojim je obuhvaćeno 108 organizacija civilnog društva i javnih ustanova, pokazalo da nevladine organizacije mogu da pruže kvalitetnu uslugu i istakla da su te usluge inkluzivne, jer korisnici nisu zatvoreni u institucije već su uključeni u zajednicu.

 

Usluge organizacija civilnog durštva su i jeftinije jer one češće angažuju volontere, a te organizacije su i fleksibilnije i brže reaguju u pružanju usluga, dodala je Bjelanovićeva.

 

Vukovićeva je rekla da su nevladine organizaicje u nekim stvairma bolje i konkurentije a u nekim nisu u odnosu na državne ustanove. Tako centri za socijalni rad imaju razvijeniju infrastrukturu dok su nevladine organizacije prisutnije u zabačenim krajevima kada je reč o pružanju pomoći u kući.

 

Dodala je i da korisnici usluga jednako zadovoljni uslugama javnih ustanova i nevladinih organizacija.

 

Prema istraživanju, 79% organizacija civilnog društva za pomoć u kući sarađuje sa volonterima, a to čini 30% institucija. Istraživanje je pokazalo i da su organizacije civilnog društva i inventivnije. Tako je 91% organizacija koje su pružale usluge dnevnog boravka dece sa smetnjama u razvoju pružilo uslugu kakvih pre njih nije bilo.

 

Istraživanje usmereno na tri vrste socijalnih usluga - pomoć u kući, dnevni boravak za decu sa smetnjama u razvoju i dnevni boravak za stare, a sprovedeno u okviru porgrama "Inicijativa za reformu socijalne zaštite" koji se realizuje uz finanijsku podršku USAID.

 

Autor: M.P.

Foto: Shutterstock.com

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


03.10.2019, Beograd
Organizator: Tempus, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo omladine
01.10.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
26 - 27. 09.2019, Beograd
Organizator: Projekat Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći
09.09.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde, Pištaljka, Projekat USAID i Projekat EU
06.09.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
30.08.2019, Beograd
Organizator: Kancelarija Grada Beča u Beogradu - Eurocomm-PR
19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA