Stampa
Za pomoć porodici i deci 57 milijardi dinara  

Objavljeno : 26.03.2014. Štampa El. pošta bookmark
 

U Srbiji je u 2013. neki vid socijalne zaštite dobilo 186.500 dece, što je oko 5% više nego prethodne godine, pokazao je izveštaj o socijalnoj zaštiti dece. Ovo povećanje je, kako navode u Ministarstvu rada i socijalne zaštite, posledica izmene zakona kojom je veći krug stanovništva dobio pravo na podršku, ali i većeg siromaštva. Državna sekretarka u Ministarstvu Brankica Janković je kao pozitivne pokazatelje navela smanjenje broja dece koja se smeštaju u institucije, kao i bržu reakciju u slučajevima nasilja. Skrenula je pažnju da se ne obraća pažnja na ekonomsko nasilje.


Brankica Janković je uoči druge sednice Saveta Vlade Srbije za prava deteta 26. marta rekla da je u 2013. za podršku porodici i deci izdvojeno je 57 milijardi dinara iz republičkog budžeta.

"Najveći iznos od 25,2 milijarde je izdvojen za naknadu za vreme porodiljskog odsustva i za negu deteta", rekla je Janković uoči druge sednice Saveta vlade Srbije za prava dece, na kojoj je predstavljen izveštaj o socijalnoj zaštiti dece u 2013.

Prema njenim rečima, povećanje broja dece obuhvaćene socijalnom zaštitom posledica je izmena zakona koje su omogućile da više porodica dobije pomoć, ali se može delom pripisati i povećanom siromaštvu.

"Važno je da su potrebni i dodatni vidovi podrške jer su deca iz siromašnih porodica koja primaju novčanu socijalnu pomoć takođe izložena mnogim drugim rizicima", navodeći kao jedan od primera i rizik od odvajanja dece od roditelja, rekla je ona.

Kako je navela, u probnoj fazi je nova usluga centara za socijalni rad - porodični savetnik, čiji cilj je rana itnervencija za porodice u krizi bez obzira na to koji rizik je u pitanju.

Janković je navela da bi ove godine prvi put trebalo da se prikupe i svi podaci o izdvajanju za socijalnu zaštitu iz lokalnih budžeta. To će, kako je navela, pružiti kompletniju sliku o ukupnim iznosima i omogućiti da se osmisli način za efikasnije trošenje tog novca i za bolju raspodelu.

Deca treba da rastu uz roditelje

Prema njenim rečima, sve je usmereno na to da deca ostanu da žive uz roditelje. Janković je negirala da je u Srbiji velika stopa institucionalizacije dece sa smetnjama u razvoju i drugim problemima.

"Dobro je da je primetan pad dece u domovima za smeštaj, prvi put ove godien je broj pao ispod 1.000 i ukupno 916 dece se nalazi u ustanovama", navela je Janković.

Ona je istakla da je to veliki uspeh s obzirom na to da je socijalna podrška deci i porodici nekada "počivala na velikim institucijama".

Broj hraniteljskih porodica je, sa druge strane, povećan, navela je Janković i dodala da je cilj da se smanjuje broj razdvajanja dece od roditelja.

U 2013. je oko 8.900 dece stavljeno pod starateljstvo, navela je Janković.

Zabeležen je blagi porast broja dece sa problemima u ponašanju na 16.390, što, kako je navela, nije zabrinjavajući podatak jer je porast blag, za oko 200 do 300 dece, a opšti trend je da broj dece sa ovim problemma opada.

Nevidljivo ekonomsko nasilje

Zabeležen je porast slučajeva nasilja u porodici na oko 9.800 u poređenju sa 9.365 u 2012, a od 2005. se beleži rast između 600 i 800 slučajeva, pokazao je izveštaj.

Janković je ocenila da je poboljšana reakcija na nasilje, što je rezultat koordinisanog rada svih organa - MUP-a, zdravstva i pravosuđa.

"Prošle godine je bilo 412 slučajeva izdvajanja dece iz porodice zbog nasilja, pri čemu su uglavnom oba rodiitelja bila nasilna", navela je ona, dodavši da je rezultat da se radi na prevenciji i suzbijanju nasilja.

Prema njenim rečima, potrebno je skrenuti pažnju na ekonomsko nasilje u porodici budući da tokom 2013. i prethodnih godina gotovo da nema prijavljenih slučajeva.

"To nikako ne znači da ga nema, nego samo da nije dovoljno prepoznato", navela je ona.

Direktor Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu Božidar Dakić rekao je da je u prethodnih pet godina broj osoba koje su tražile pomoć u centrima za socijalni rad povećan za 20.000, a da nije bilo povećanja broja zaposlenih, i da neće ni biti budući da nema novca za to. Naveo je da i to može donekle da smanji kvalitet pružene pomoći, pošto zaposleni mogu da budu preopterećeni.

 

Napisao: S.V.

Foto: Shutterstock

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar