Stampa
Slaba zaštita starih u Srbiji  

Objavljeno : 29.01.2014. Štampa El. pošta bookmark
 

Odbor za socijalna prava Saveta Evrope (ECSR) utvrdio je da stara lica u Srbiji, Crnoj Gori, Češkoj, Slovačkoj i Ukrajini nemaju dovoljno sredstava za najnužnije životne potrebe, a da nema ni valjanih zakona koji bi ih štitili od starosne diskriminacije. To je navedeno u opsežnoj studiji ovog odbora Saveta Evrope (SE) u Strazburu, koja je predstavljena i u Briselu, i u kojoj se navodi da je utvrđeno 180 kršenja odredbi Evropske socijalne povelje o dostupnosti građana zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, kao i zaštiti na radu i drugim pravima u 38 evropskih zemalja članica Saveta Evrope.

 

Opšta ekonomsko-socijalna kriza i mere "stezanja kaiša" u Evropi su dovele do povećanja kršenja prava ljudi na korišćenje zdravstvenog sistema i socijalnu pomoć, a još više nego ranije su time pogođeni siromašni, nezaposleni i bolesni, dok je došlo i do zakidanja prava doseljenicima zbog "turizma iz koristi", naglašeno je u izveštaju Odbora SE za 2013. godinu.

 

U tom dokumentu, koji su predstavili predsednik ECSR Luis Himena Kesada i glavni izveštač Kolm O'Sinid navodi se da je "utvrđeno da u Češkoj, Crnoj Gori, Srbiji, Slovačkoj i Ukrajini nema zajamčenih sredstava za stara lica".

 

"A to se odnosi", kako se dodaje, "na zagarantovane mere socijalne zaštite starih osoba i mere koje održavaju ravan njihovih prihoda za pristojan život".

 

Odbor SE podvlači da su "stara lica posebno ugrožena kršenjem njihovih ljudskih prava, uključujući zloupotrebu i napuštenost" i naglašava da je novousvojeni član 23 Evropske socijalne povelje "novina u međunarodnom pravu kao prvi zakonski instrument za specifičnu zaštitu starih lica".

 

A taj najnoviji član 23 Povelje je već prekršen u 14 od 20 evropskih zemalja koje su ga unele u svoje zakonodavstvo.

 

U izveštaju se ukazuje na to da su "neki društveni i demografski faktori, kao što je starenje evropskog stanovništva, doveli do povećanja ugroženosti starih osoba".

 

To se ogleda "u odbojnosti ili diskriminaciji starih lica u Evropi kad su u pitanju i zdravstvene usluge, obrazovanje, osiguranje i bankarski proizvodi, učešće u raspravi o političkom odlučivanju, dijalogu građanskog društva, dobijanju sredstava i olakšica".

 

Povelja o socijalnim pravima, kako se podvlači, a posebno član 23, zahtevaju od evropskih država da se "bore protiv diskriminacije vezane za starosno doba kad je reč o zapošljavanju, mogućnosti dobijanja proizvoda, usluga i olakšica".

 

To je posebno zatraženo od Češke, Danske, Finske, Grčke, Italije, Holandije, Norveške, Španije, Švedske i Turske.

 

Odbor za socijalna prava SE usvojio je i obavezujuće odluke za zemlje za koje je utvrđeno da su na više polja prekršile Evropsku povelju o socijalnim pravima i naglasio da su ta kršenja "posebno brojna u Albaniji i Gruziji", zatim u Moldaviji, Ukrajini, Rumuniji, Grčkoj i Poljskoj.

 

Pored ostalog je upozoreno da se Povelja krši diskriminacijom prema strancima u Makedoniji, Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Češkoj, Danskoj, Finskoj, Francuskoj, Litvaniji, Letoniji i Španiji.

 

Izvor: Dragan Blagojević, dopisnik agencije Beta

Foto: Beta

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar