Stampa
U Srbiji nema jednakog pristupa visokom obrazovanju  

Objavljeno : 11.07.2012. Štampa El. pošta bookmark
 

U Srbiji ne postoji jednak pristup visokom obrazovanju, svake godine studenti imaju problem sa plaćanjem školarine, a među njima je sve manje onih iz siromašnih porodica i ranjivih grupa, upozoreno je 11. jula na predstavljanju studije o studentskoj populaciji. Fakultet uglavnom upisuju mladi iz srednje klase i oni koji žive u gradskim sredinama, a sve je manje studenata iz seoskih sredina. U okviru Tempus projekta za jednak pristup visokom obrazovanju, kako je najavljeno, biće pripremljen predlog mera koje bi trebalo preduzeti da bi se različitim grupama stanovništva omogućio pristup visokom obrazovanju.

 

"Ako živite u Beogradu, dva puta su vam veće šanse da upišete fakultet nego ako živite u Preševu ili na severu Bačke", kazao je Nenad Popović sa Univerziteta u Nišu na konferenciji za novinare u Beogradu predstavnika projekta Tempus koji je posvećen jednakom pristupu visokom obrazovanju.

 

Prema njegovim rečima, učenik čiji su roditelji obrazovani ima pet puta veće šanse da upiše fakultet od vršnjaka čiji su roditelji sa nižim obrazovanjem.

 

"Ako spadate u kategoriju siromašnih, studiranje je nerealna ambicija", kazao je Popović.

 

Slobodan Cvejić sa Univerziteta u Beogradu upozorio je da broj studenata u Srbiji raste iz godine u godinu, ali da deca sa sela i iz siromašni porodica sve manje učestvuju u studentskoj poplaciji. On je naveo da fakultet upisuju oni iz srednje klase i oni koji žive u većim sredinama.

 

"Neophodno je omogućiti pristup viskom obrazovanju svoj deci", rekao je Cvejić i dodao da bez visokog obrazovanja nema dobrog pozicioniranja na tržištu rada.

 

Prorektor Univerziteta u Beogradu Neda Bokan rekla je da je prihvaćena inicijativa da se na fakultete upisuju i pripadnici romske nacionalne manjine i studenti sa hendikepom koji ne ispunjavaju formalne uslove za upis ali da je problem kako da zadrže status studneta koji se finansiraju iz budžeta ako ne dostignu dovoljan broj bodova.

 

Predsednik Studentske konferencije univerziteta Srbije Miša Živić ocenio je da treba promeniti sistem finansiranja na fakultetima kako novac ne bi bio ograničavajući faktor pri odluci koji fakultet upisati. On je naveo da godišnje školarine na fakultetima u Srbiji iznose od 30.000 do 250.000 dinara.

 

Koorinatorka projekta Tempus za jednak pristup visokom obrazovanju Gorana Đorić najavila je da će biti pripremljen predlog mera koje država treba da preduzme kako bi se omogućio jednak pristup visokom obrazovanju.

 

Tempus projekat "Jednak pristup za sve: Osnaživanje socijalne dimenzije u cilju jačanja evropskog prostora visokog obrazovanja" pokrenut je oktobra 2011. i trajaće do oktobra 2014.

 

U okviru prve faze, koja je završena, utvrđeno je zatečeno stanje kada je reč o mogućnosti mladih da se upišu na fakultet. Tada su prikupljeni podaci o, između ostalog, tome iz kojih regiona dolaze studenti, o obrazovnom nivou roditelja i etničkoj pripadnosti.

 

Predstoji analiza stanja i priprema mera koje se odnose na promenu zakona, rečeno je na konferneciji za novinare.

 

U projektu učestvujuje 17 partnera među kojima su pet nacionalnih univerziteta, četiri evropska univerzitata i tri studentske organizacije.

 

Cilj projekta "Jednak pristup za sve" je da se stvore uslovi kako bi se svim potencijalnim studentima omogućio pristup univerzitetima. Tempus je program Evropske unije koji pomaže reformu i modernizaciju visokog obrazovanja u partnerskim zemljama i jedan je od najstarijih i najuspešnijih programa saradnje EU.

 

Izvor: Beta

Foto: Beta

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar