Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


UN traže pravedniji globalni odgovor na izbeglički problem    

Objavljeno : 17.12.2018. Štampa El. pošta bookmark
 

Globalni pakt o izbeglicama, novi međunarodni sporazum čiji je cilj da stvori snažniji, pravedniji odgovor na veliki izbeglički talas našao se na dnevnom redu Generalne skupštine UN. Pakt treba da pruži veću podršku ljudima koji su primorani da napuste svoju domovinu, ali i državama koje im pružaju utočište, a koje su često i same među najsiromašnijim u svetu.


Pakt o izbeglicama ima slične ciljeve kao i Globalni pakt o bezbednim, uređenim i regularnim migracijama, koji su 10. decembra, na međunardnoj konferenciji u Marakešu, u Maroku, usvojili visoki predstavnici 164 države, a to je da obezbedi robusni i sistematski model koji će unaprediti položaj izbeglica i njihovih država domaćina.

 

Oba sporazuma, Pakt o migracijama i Pakt o izbeglicama, potekla su iz Njujorške deklaracije usvojene 2016. godine.

 

Iako se izrazi izbeglica i migrant u običnom govoru često koriste kao sinonimi za milione ljudi koji beže od ratnih sukoba ili traže bolje uslove za život, za razumevanje i razlikovanje dva sporazuma stvorena pod okriljem UN bitno je razumeti i razliku između dva pojma. U oba slučaja reč je o grupama ljudi koji ne žive u zemlji iz koje potiču, ali između migranata i izbeglica postoje bitne razlike, navodi se na sajtu Ujedinjenih nacija.

 

Izbeglice su osobe koje borave izvan zemlje porekla zbog straha od progona, sukoba, opšteg nasilja, ili zbog okolnosti koje su ozbiljno narušile javni red i kojima je, kao rezultat, potrebna međunarodna zaštita. Definicija izbegličkog statusa može se naći u Konvenciji UN o izbeglicama iz 1951. godine i regionalnim izbegličkim instrumentima, kao i u Statutu Visokog komesara UN za izbeglice (UNHCR).

 

Ne postoji formalna definicija migranta, ali se većina stručnjaka slaže da je međunarodni migrant osoba koja napusti zemlju u kojoj redovno boravi, nezavisno od razloga migracije i pravnog statusa. U načelu, razlikuje se kratkoročna ili privremena migracija, koja traje do tri do 12 meseci, i dugoročna ili trajna migracija, duža od godinu dana.

 

"Ja sam migrant, ali nisam morao da rizikujem život u bušnom čamcu ili da plaćam krijumčarima. Bezbedne migracije ne mogu se ograničiti samo na svetsku elitu", izjavio je Generalni sekretar UN Antonio Gutereš.

 

Pakt o izbeglicama našao se na dnevnom redu Generalne skupštine dan uoči Međunarodnog dana migranata, 18. decembra.

 

Dva nova pakta samo se nadovezuju i nisu zamena za postojeći međunarodni pravni sistem, uključujući i Konvenciju iz 1951. godine i druge međunarodne pravne instrumenta o izbeglicama, ljudskim pravima i humanitarnom pravu.

 

"Konvencija o izbeglicama je usredsređena na prava izbeglica i obaveze država, ali se ne bavi eksplicitnije međunarodnom saradnjom. A to je ono čime želi da se pozabavi globalni pakt", izjavio je pomoćnik UNHCR za zaštitu Folker Tirk.

 

Konvencija ne definiše kako da se podeli teret i odgovnost, a to je ono što čini globalni pakt, koji "predstavlja odgovor na jednu od većih praznina sa kojom se decenijama suočavamo", rekao je Tirk.

 

Krajem 2017. godine u svetu je bilo gotovo 25,4 miliona izbeglica, od čega više od polovine mlađih od 18 godina. U ovom trenutku, više od 60% izbegličke populacije našlo je utočište u deset zemalja. Od toga, samo u Turskoj živi 3,5 miliona izbeglica, što je više nego u bilo kojoj drugoj zemlji. Uz to, 85% izbeglica u svetu spas je našlo u zemljama u razvoju, koje se i same suočavaju sa ekonomskim i razvojnim izazovima.

 

Sa druge strane, deset vlada donatora, uključujući i Evropsku uniju, obezbeđuje gotovo 85% sredstava neophodnih UNHCR, a više od dve trećine zahteva UNHCR za preseljenje izbeglica upućuje se u pet zemalja. Jaz između izbegličkih potreba i mera koje se preduzimaju je velik, i sve više raste.

 

Visoki komesar UN za izbeglice Filipo Grandi upozorio je da su izbeglice briga međunarodne zajednice i zajednička odgovornost i da je globalni pakt prvi praktičan, funkcionalan model i sistem oruđa koji taj princip prevode u akciju.

 

Četiri su osnovna cilja pakta, a to su da se olakša pritisak na zemlje domaćine, da se obezbedi jače oslanjanje izbeglica na sopstvene snage, proširi traženje rešenja i na treće zemlje i da se promenom uslova u zemljama porekla omogući bezbedan i dostojanstven povratak izbeglica.

 

Globalni pakt o izbeglicama treba da izgradi arhitekturu za snažniji, predvidljiviji i pravedniji međunarodni odgovor na velike pokrete izbeglica. Međunarodna zajednica tim instrumentom treba da se rukovodi u pružanju podrške izbeglicama i državama domaćinima, i to kroz mobilizaciju političke volje, širenje baze za podršku i mehanizme za pravedniju podelu tereta i obaveza.

 

Tako će, prema rečima Tirka, zemlje domaćini i zemlje porekla u slučaju velikih izbegličkih kriza, moći da zatraže aktiviranje platforme UNHCR za podršku, kao ispomoć njihovi nacionalnim sistemima za pomoć izbeglicama.

 

"Ono što želimo da postignemo jeste brza galvanizacija podrške - političke, finansijske i podrške u preseljenju, tako da zemlje, ako su suočene sa takvom situacijom, osete da nisu same, da nisu izolovane, i da neko brine. Da se međunarodna zajednica brine za ljude, ali i za zemlje koje su pogođene. I da se sa njima solidariše i solidarno deluje", rekao je Tirk.

 

On je rekao da je novina i to što će zemlje domaćini, pout Ugande, Ruande, Irana i zemalja Latinske Amerike ili Libana, čija infrastruktura i zdravstvo trpe ogroman izazov zbog velikog broja izbeglica, neophodnu pomoć dobiti ne samo sa humanitarnog aspekta, već i putem razvojne saradnje.

 

Na taj način će primena pakta, prema njegovim rečima, dovesti i do boljeg obrazovanja izbegličke dece, lakšeg pristupa zdravstvenim uslugama, i do boljih uslova za život izbeglica, pošto će zemlje domaćini moći da im se posvete i na drugi način, a ne samo kroz izgradnju kolektivnih centara.

 

Takođe, UNHCR planira da obezbedi više lokacija za naseljavanje izbeglica i nove metode za njihovo preseljenje u treće zemlje, kao što su spajanje porodica, obrazovne stipendije ili humanitarne vize.

 

Planirano je da pakt ne stvori dodatni teret ili namete za zemlje koje su primile velik broj izbeglica, niti će promeniti postojeći mandat UNHCR. Sporazum bi trebalo da gradi na postojećem međunarodnom izbegličkom režimu koji je izgrađivan decenijama.

 

I u oblasti finansiranja Globalni pakt o izbeglicama ima širi pristup, pa će biti uzete u obzir i mogućnosti privatnog sektora, verskih zajednica i međunarodnih finansijskih ustanova. U tom svetlu Svetska banka je uspostavila specifičnu pomoć od dve milijarde dolara za nerazvijene zemlje opterećene izbegličkim problemom.

 

Tirk je ocenio da će, usvajanje pakta u Generalnoj skupštini predstavljati veoma snažnu političku obavezu za sve 193 članice da ga i sprovode, iako on pravno ne obavezuje.

 

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: UN

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


03.10.2019, Beograd
Organizator: Tempus, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo omladine
01.10.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
26 - 27. 09.2019, Beograd
Organizator: Projekat Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći
09.09.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde, Pištaljka, Projekat USAID i Projekat EU
06.09.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
30.08.2019, Beograd
Organizator: Kancelarija Grada Beča u Beogradu - Eurocomm-PR
19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA