Stampa
Komisija ne ispušta ulogu čuvara budžetske discipline  

Objavljeno : 06.11.2015. Štampa El. pošta bookmark
 

Dok u Berlinu, Frankfurtu i Hagu strahuju od fleksibilne interpretacije Pakta za stabilnost i rast, Evropska komisija odbacuje mogućnost da ocenu stanja nacionalnih budžeta prenese na neko nezavisno telo spolja. Upozoravajući na preteranu fleksibilnost u poštovanju budžetskih pravila, Evrogrupa predlaže osnivanje evropskog fiskalnog saveta, tela izvan Komisije koje treba da obezbedi nezavisne ocene nacionalnih budžeta. Komisija se međutim zalaže za evropsku fiskalnu upravu, telo u svom okrilju koje bi po potrebi davalo savete ali ne i ocenjivalo budžete.

 

"Ovo je politička komisija koja sprovodi ambicizone političke inicijative", rekao je evropski komesar za ekonomska i finansijska pitanja Pjer Moskovici na predstavljaju jesenjih ekonomskih prognoza Evropske komisije.

 

Međutim, "politička komisija nije politizovana komisija", dodao je Moskovici u svetlu upozorenja na kršenje propisa Evropske unije o budžetskom deficitu.

 

Komesar je istakao da su odluke Komisije zasnovane na činjenicama i naglasio punu nezavisnost i transparentnost, kao i tehničke aspekte rada njegove službe.

 

"To je Komisija koja radi po pravilima, ni manje, ni više, i odluke dosnosi zajedno", kazao je Moskovici.

 

Evropska komisija nedavno se našla na meti oštrih kritika jer je njen predsednik Žan-Klod Junker (Jean-Claude Juncker), inače najvatreniji zagovornik strogog poštovanja Pakta za stabilnost i rast, dao previše manevarskog prostora članicama da ispune projekcije deficita i duga.

 

"Velike su razlike između političke Komisije i politizovane Komisije", upozorio je predsednik Evrogrupe Jeron Dijselblom (Jeroen Dijsselbloem). Prema njegovom mišljenju, ocena nacionalnih budžeta "treba da bude urađena tehnički a ne politički".

 

Odluka da se Francuskoj da dodatno vreme da smanji deficit ispod 3% bruto domaćeg proizvoda (BDP) i produžavanje "pomilovanja" za Italiju i Belgiju zbog visokog javnog duga samo su podstakli diskusije i izazivaju kontroverze.

 

Izvori bliski Dijselblomu objašnjavaju da holandski ministar finansija "nije imao na umu ništa posebno" i da se njegovi komentari mogu shvatiti kao opšte "upozorenje".

 

Očekuje se inače da Komisija do kraja novembra objavi ocenu nacrta nacionalnih budžeta.

 

Dijselblomovo upozorenje stiglo je posle onog iz Evropske centralne banke (ECB). U jednom skorašnjem dokumentu ta institucija sa sedištem u Frankfurtu ocenjuje da previše fleksibilnosti u primeni Pakta za stabilnost i rast može da bude "kontraproduktivno".

 

ECB posebno zabrinjava davanje dodatnog vremena članicama da uravnoteže svoje javne finansije kroz proceduru za prekomerni deficit.

 

Predsednik ECB Mario Dragi (Draghi) još ranije je rekao da budžetski propisi "mogu da budu kredibilni jedino ako se primenjuju sa minimumom diskrecije". Međutim, u EU se "fiskalna pravila ponovljeno krše i poverenje između članica je narušeno".

 

Dijselblom je citirao Dragija da naglasi da je Pakt za stabilnost i rast "naše sidro poverenja" i da "moramo da se držimo pravila". "Tu je uloga Komisije krucijalna", istakao je.

 

Predsednik Evrogrupe preporučio je da se, kako bi se osgurale nezavisne ocene nacionalnih budžeta, uspostavi evropski fiskalni savet kao telo "izvan Komisije". Komisija bi svoja politička mišljenja zasnivala na nezavisnim tehničkim zaključima tog tela, obrazložio je Dijselblom.

 

Kritike za fiskalnu upravu

 

Komisija je pak nedavno predložila da se osnuje evropska fiskalna uprava. Za razliku od Dijselblomove ideje, to novo telo bilo bi u okviru Evropske komisije. Posao uprave bio bi da ad-hok daje savete a ne da ocenjuje nacionalne budžete.

 

Na pitanje da li bi Komisija bila voljna da preda ovlašćenja novoj evropskoj fiskalnoj upravi, Moskovici je insistirao da se treba držati orginalnog plana. To novo telo "biće nezavisno ali povezano sa Komisijom", kazao je novinarima Moskovici.

 

Zvaničnici EU rekli su za EurActiv.com da je Dijselblomov komentar rezultat "pogrešnog shvatanja" da Generalni direktorat Komisije za ekonomske i finansijske poslove nije nezavisan od Moskovicijevog kabineta. "To nije slučaj", istakao je evropski zvaničnik koji je insistirao na anonimnosti.

 

U međuvremenu kritike na predlog osinivanja nezavisne evropske fiskalne uprave stižu iz Evropskog parlamenta.

 

Predsednik Parlamenta Martin Šulc (Schulz) izrazio je u pismu Junkeru bojazni da zakonodavci neće biti konsultovani prilikom izbora pet stručnjaka za novu upravu.

 

"Demokratski kapacitet tog tela, čije će procene imati političke implikacije, nije osiguran", napisao je Šulc u pismu u koje imao uvid EurActiv.com.

 

Izvor: EurActiv.rs

Foto: Shutterstock.com

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar