Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


Ograničen napredak u integraciji Roma u EU      

Objavljeno : 08.04.2014. Štampa El. pošta bookmark
 

U Evropskoj uniji počinje da se vidi napredak u integraciji Roma otakako je pre četiri godine usvojen okvir za koordinisano delovanje članica na tom planu. Napredak se, kako ističu u Evropskoj komisiji, ogleda i u tome što je inkluzija Roma sada deo evropske političke agende. Međutim, još mnogo toga treba da se uradi u uključivanju Roma u obrazovanje i omogućavanju zapošljavanja i pristupa zdravstvu i stanovanju, navodi se u novom izveštaju Evropske komisije o napretku u integraciji Roma. Ističe se i da će članice EU ubuduće u novom budžetskom periodu 2014-2020. izdvajati za inkluziju Roma više sredstava iz zajedničkog socijalnog fonda.


Tri godine nakon usvajanja Evropskog okvira za nacionalne strategije za integraciju Roma kojim je pokrenut proces koordinisanog delovanja za inkluziju Roma u EU, u većini članica je vidljiv napredak ali je on spor, ocenjuje se u novom izveštaju Evropske komisije o primeni tog okvira.

 

Navodi se da je sada više romske dece uključeno u predškolske ustanove i da je sve više programa za pomoć Romimama u zapošljavanju, kao i medijatorskih programa za pitanja stanovanja i pristupa zdravstvu.

 

"Pre četiri godine, integracija Roma nije bila na radaru većine članica. Sada, zahvaljujući zajedničkoj akciji, oseća se promena", rekla je evropska komesarka pravde Vivijan Reding (Viviane).

 

Ona je dodala da "vekovi isključenosti i diskriminacije ne mogu nestati preko noći", ali da je pitanje integracije Roma sada deo evropske političke agende i da se vidi napredak.

 

"Kao sledeći korak, mogu da zamislim uže usmerene propise i fondove koji su posebno izdvojeni za Rome kako bi se obezbedilo da sredstva stignu tamo gde je to potrebno", rekla je Vivijan Reding.

 

Evropski komesar zapošljavanja, socijalna pitanja i inkluziju Laslo Andor (Laszlo) rekao je da članice integraciju Roma treba da uzmu u obzir pri izradi politika u obrazovanju, zapošljavanju, zdrasvtvu i pitanjima stanovanja.

 

Obrazovanje

 

Evropska komisija je konstatovala da je u domenu obrazovanja ostvaren napredak u integraciji Roma pre svega kada je reč o školovanju u ranom detinjstvu, ali da još dosta toga mora uraditi da bi se Romi više uključili u obrazovanje.

 

Navodi se da je ostvaren napredak u naporima da romska deca završe osnovnu školu, dok se u Finskoj povećalo učešće romske dece u predškolskom obrazovanju sa 2% na 60%. Komisija je pozdravila i novi zakon u Mađarskoj o dvogodišnjem obaveznom predškolskom obrazovanju i slične propise u Bugarskoj, kao i uvođenje putujućih učitelja koji putuju sa nomadskim porodicama u Irskoj.

 

Komisija je naglasila da članice EU koje imaju brojniju romsku populaciju moraju da se bore protiv segregacije i ranog napuštanja školovanja, kao i da obrazovni sistem učine inkuluzivnijim.

 

Mladim Romima treba omogućtii da steknu veštine i kvalifikacije i to najmanje na nivou srednje škole a odraslim Romima obezbediti celoživotno učenje.

 

Zapošljavanje

Background

U Evropi živi između 10 i 12 miliona Roma, od kojih oko 4 miliona u Turskoj i jedna milion na Zapadnom Balkanu.

 

Prema podacima Saveta Evrope, u praktično svim članicama EU žive romske zajednice različite veličilne. Njihov udeo u stanovništvu se kreće od 10% u Bugarskoj, 9% u Slovačkoj (9%), 8% u Rumuniji i 7% u Mađarksoj do između 1,5 i 2,5% u Grčkoj, Češkoj i Španiji.

 

Lideri EU su 2011. potpisali Okvir EU za nacionalne strategije za integraciju Roma čime je pokrenut proces za koordinisano delovanje kada je reč o integraciji Roma.

 

U decembru 2013. Savet EU je usvojio prvi pravni instrument za inkluziju Roma na nivou EU i obavezao se da će primenjivati preporuke Evropske komisije za smanjenje socijalne nejednakosti Roma u odnosu na ostalo stanovništvo u četiri oblasti - obrazovanju, zdravstvu, stanovanju i zapošljavanju.

 

Osmi april obeležava se kao svetski dan Roma od 1971. godine, kada je u Londonu održan Prvi svetski kongres Roma.

 

 

Na planu zapšosjavanja nisu ostvareni veći rezultati i članice EU će, da bi smanjile jaz između Roma i drugog stanovništva, morati da se pozabave tržištem rada. U tom smislu, Romima sa niskim kvalifikacijama koji traže posao treba omogućiti obuku i savetovanje, aposlodavcima obezbediti podsticaje, kao što su subvencije za zapošljavanje, probni rad i stažiranje.

 

U protekle četiri godine bilo je pokušaja da se poboljšaju uslovi za zapošljavanje Roma, ali ti napori su vrlo retko praćeni sistemskim merama na tržištu rada koje bi uključivale borbu protiv diskriminacije i davanje podsticaja poslodavcima. Kao dobre primere Komisija je navela obuku mentora u Austriji za Rome koji traže posao.

 

Druge mere bi mogle da uključuju uvažavanje socijalnog apsekta u javnim nabavkama, borbu protiv diskriminacije na radnom mestu i zapošljavanje Roma u javnim službama na nacionalnom i lokalnom niovu ali tako da se ne stvara paralelni sistem zapošljavanja. Evropska komisija je ocenila da treba iskoristiti i potencijal socijalnog preduzetništva.

 

Cilj EU je da do 2020. 75% ljudi starosti od 20 do 64 godine bude zaposleno, dok je ta stopa sada 68,8%. U slučaju Roma stopa zaposlenosti je znatno niža a, prema podacima iz istraživanja Svetske banke koje obuhvata Bugarsku, Češku, Rumuniju i Srbiju, i za 26 procentnih poena manja.

 

Zdravstvo

 

Na osnovu analize mera preduzetih u zdravstvu zaključuje se da zdravstvenom negom i osnovnom socijalnom zaštitom nisu obuhvaćeni svi građani. Ulaganje u zdravstvene mere i prevenciju za sve Rome, posebno decu, ključno je jer će to sprečiti dalje zdravstvene probleme, ocenjuje se u izveštaju.

 

U izveštaju se pozdravlja uvođenje zdravstvenih medijatora u Rumuniji i Španiji i neke mere u Francuskoj, ali se dodaje da je ostvarivanje zdravstvene zaštite i dalje problem u nekim članicama.

 

Očekivani životni vek Roma je obično 10 godina kraći nego vek prosečnog Evropljanina a stopa smrtnosti romske dece je znanto veća od evropskog proseka koji je 4,2 na 1.000 rođenja. Prema podacima UNDP-a, u Bugarskoj, Rumuniji, Slovačkoj, Mađarskoj i Češkoj stopa smrtnosti romske dece je 2 do 6 puta viša od ostatka populacijezavisno od zemlje.

 

Stanovanje

 

Kada je reč o stanovanju mali projekti nude korisne primere koji, međutim, moraju da se šire primenjuju da bi dali očekivane rezultate, ocenila je Komisija i dodala da članice, da bi se ostvario napredak u rešavanju stanovanja, moraju da efikasnije rešavaju taj problem.

 

U nekim članicama mora da se razjasniti pravni status naselja, a vlasti moraju podržati mere u urbanom planiranju kako bi se sprečila getoizacija u gradovima. U ruralnim sredinama moraju se preduzeti veći napori kako bi se smanjio rizik od isključenja iz društva.

 

Kao dobre prakse izdvaja se uvođenje 38 medijatora za stanovanje u Belgiji i uspostavljanje lokalnog tima u Berlinu koji pomaže u prihvatanju Roma kao suseda.

 

Dok između 72% i 100% domaćinstava EU ima vodu, to nije slučaj sa romskim domaćinstvima. Istraživanje Agencije EU za osnovna prava ukazalo je na teškoće Roma u rešavanju stambenog pitanja.

 

Diskriminacija

 

U gotovom svima članicama javljaju se slabosti u borbi protiv diskriminacije, ocenjuje se u izveštaju i dodaje ta borba nije zasebna politika već da mora prožimati sve politike.

 

Dodatna pažnja mora se usmeriti na komunikaciju sa javnošću kako bi se istakle koristi od raznolikosti i inkluzije, ocenila je Komisija i naglasila da članice EU moraju i da politički jasno istupe i da ne smeju dozvoliti da se toleriše rasizam.

 

Jedan od najvećih izazova je suzbijanje posredne i neposredne diskriminacije na tržištu rada. Prema iznetim podacima, znatan broj Roma je iskusio diskriminaiju u proteklih 5 godina dok su pokušavali da pronađu posao, od 38% u Španiji do 74% u Češkoj.

 

Više sredstava od 2014.

 

Porteklih godina sredstva koje članice daju za integraciju Roma znatno su se povećala, ostvaren je napredak u planiranju ali se problemi javljaju u primeni. Zemlje sa brojnom romskom populacijom i dalje se suočavaju sa izazovima pri korišćenju fondova EU, navodi se u izveštaju.

 

Ocenjuje se da u budžetskom periodu 2007-2013. nije iskorišćen potencijal sredstava EU za podršku integraciji Roma iz više razloga: od problema u pronalaženje sredstava za učešće u finansiranju projekta, složenosti administrativne strukture do nedovoljne saradnje vlasti i Roma.

 

U narednom budžetskom periodu 2014-2020. za strukturne i kohezione fondove izdvojeno je 343 milijardi evra, od čega će najmanje 80 milijardi evra biti uloženo u razvoj ljudskih resursa, zapošljavanje i socijalnu inkluziju putem Evropskog socijalnog fonda (ESF).

 

Odlučeno je da svaka zemlja najmanje 20% ili 16 milijardi evra sredstava iz ESF opredeli za borbu protiv siromaštva i isključenosti iz društva. Do sada je za to u proseku izdvajano oko 15% sredstava.

 

Posle 2020. Evropska komisija će razmotriti načine za efikasniju finansijsku podršku Romima, uključjući i poseban finansijski instrument.

 

Izvor: EurActiv.rs

Foto. projekat Srap (srap-project.eu)

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA