Stampa
Nove mere Komisije za uvođenje e-javnih nabavki  

Objavljeno : 24.04.2012. Štampa El. pošta bookmark
 

Evropska komisija namerava da više novca iz fondova preusmeri za modernizaciju sistema javnih nabavki kako bi ostvarila zasad daleki cilj da se do sredine 2016. sve javne nabavke odvijaju elektronskim putem. Trenutno se samo 5 do 10% javnih nabavki u EU obavlja elektronskim putem iako su iskustva onih koji su prešli na e-javne nabavke pokazala da se može uštedeti od 5 do 20% rashoda za planiranu nabavku.

 

Komisija je 20. aprila uputila Evropskom parlamentu i Savetu dokument u kome obrazlaže kako planira da iz dominantnog sistema javnih nabavki sa komplikovanim administrativnim procedurama i papirologijom napravi zaokret ka bržem i efikasnijem elektronskom sistemu.

 

Komisija je predložila niz mera kako bi svim učesnicima u procesu, uključujući i mala i srednja preduzeća, pomogla da na vreme pređu na novi sistem.

 

Naime, akcionim planom za 2011-2015. predviđeno je da elektronske nabavke postanu pre pravilo, a ne izuzetak, i postanu standardna metoda javne nabavke do sredine 2016. u celoj EU.

 

Uprkos poznatim prednostima, EU značajno zaostaje u ispunjavanju ciljeva koje je predvidela Akcionim planom. Elektronske javne nabavke se koriste samo u 5 do 10% procedura javnih nabavki u EU.

 

Nove mere obuhvataju finansijsku i tehničku podršku za uspostavljanje neophodne infrastrukture za sistem elektronskih nabavki, kao i razmenu najboljih praksi u ovoj oblasti budući da su neke zemlje već uvele elektornske javne nabavke. U EU, portugalske bolnice su prešle na e-nabavke, a van EU Južna Koreja i Brazil su prešli na sistem elektronskih nabavki.

 

Komisiija namerava i da obaveštava sve koji učestvuju u tom sistemu o mogućnostima i koristima e-nabavki.

 

Sve veća upotreba elektronskih javnih nabavki može značajno da smanji trošenje novca poreskih obveznika. Javne ustanove koje su već prešle na sistem elektronskih javnih nabavki prijavile su uštede od 5% do 20% u rashodima za javne nabavke.

 

Precenjuje se da je ukupno tržište javnih nabavki u EU oko 2.400 milijardi evra što znači da bi samo 5% manje novca za javne nabavke moglo da stvori uštedu od 100 milijardi evra godišnje. Toliko se, inače, potroši za izgradnju više od 150 velikih bolnica u EU.

 

Elektronske nabavke otvaraju novi prostor za ekonomski rast i otvaranje novih radnih mesta. Ovakav vid javnih nabavki bi značajno olakšao život kompanija, naročito malih i srednjih preduzeća tako što bi javne nabavke postale transparentnije. Smanjili bi se i troškovi prijavljivanja na tenderu kao što su slanje pisama, manje štampanja dokumentacije i slično.

 

Iskustvo EU pokazuje da je uvođenje elektronskih nabavki znatno povećalo učešće malih i srednjih preduzeća u javnim nabavkama.

 

Cilj Komisije je da modernizuje nabavke tako što će uprostiti način na koji se organizuju nabavke.

 

Komisija takođe želi da bude primer drugima zbog čega je objavila da će do polovine 2015, godinu dana pre roka za članice, u potpunosti preći na e-nabavke.

 

Komisija je u decembru 2011. usvojila niz mera kojima je predvidela postepen, ali ambiciozan prelazak na e-nabavke u EU. Komisija je kao prvi korak predvidela obaveznu elektronsku komunikaciju u određenim fazama javne nabavke kao što je objavljivanje tendera i dostupnost tenderske dokumentacije do sredine 2014.

 

I od centralnih tela za javne nabavke se očekuje da u potpunosti pređu na elektronsku komunikaciju. U drugoj fazi koja bi trajala do polovine 2016, elektronski način komunikacije postao bi obavezan za sve javne službe i procedure javnih nabavki.

 

Komisija će 26. juna 2012. organizovati konferenciju o javnim nabavkama na kojoj će se raspravljati o koristima i primeni sistema elektronskih javnih nabavki.

 

Izmenama Zakona o javnim nabavkama, koje je krajem 2011. godine usvojila Vlada Srbije, predviđeno je i da Uprava za javne nabavke bude u sastavu Ministarstva finansija.

 

Procenjuje se da se u Srbiji na javnim nabavkama troši između tri i četiri milijarde evra i da bi se čak milijarda mogla uštedeti ako bi se sprečila korupcija.


Izvor: EurActiv.rs

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar