Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


Novi koraci ka jedinstvenom sistemu azila u EU      

Objavljeno : 02.06.2011. Štampa El. pošta bookmark
 

Evropska komisija je predložila nove izmene propisa u oblasti azila kako bi se do kraja ove godine u Evropskoj uniji uspostavio jedinstven sistem azila. U EU je tokom prošle godine gotovo 260.000 osoba tražilo azil a srpski građani su bili treći po broju podnetih zahteva. Broj stranih državljana koji traže azil je u porastu i u Srbiji a često je reč o imigrantima koji pokušavaju da dođu do teritorije EU.

 

U EU se o jedinstvenom sistemu azila pregovara od 1999. godine i već su tri komesara bezuspešno su pokušavala da se izbore sa tim pitanjem i otporom članica. "Nemam iluzije, to neće biti lako", rekla je evropska komesarka pravde i unutrašnjih poslova Sesilija Malmstrem (Cecilia Malmstrom) 1. juna predstavljaujući predlog Evropske komisije.

 

Glavna prepreka je protivljenje nekih članica da se ukine propis prema kome je zemlja u koju je došla osoba koja traži azil, nadležna za njen zahtev i odlučuje da li će biti prihvaćen ili ne. Francuska i Nemačka, prve dve zemlje u EU po broju zahteva za azil u prošloj godini, ne žele da se taj propis ukine.

 

"To je veliki problem", rekla je Malmstremova i dodala da bi mogao da bude uveden mehanizam suspenzije u vanrednim okolnostima. "Objasniću članicama elemente vanrendog mehanizma koji će bit vrlo strogo kontrolisan", rekla je ona.

 

Malmstremova je rekla da nije prihvatljivo da u Evropskoj uniji "tretman tražilaca azila varira od zemlje do zemlje". Ona je istakla da osobe koje traže azil treba da budu tretirane na isti način i prema istim kriterijumima svuda u Evropi. Evropska komesarka je podsetila da su se lideri EU složili da je potrebno uvesti jedinstveni sistema azila 2012. godine.

 

"Danas, 90% tražilaca azila bude primljeno u 10 zemalja. To znači da bi 17 ostalih članica treblo da uradi više", dodala je ona.

 

O predlogu Evropske komisije razgovarće ministri pravde i unutrašnjih poslova EU 9. juna u Luksemburgu.

Background

Pregovori o uvođenju jedinstvenog evropskog sistema azila (CEAS) vode se od 1999. Prvi set propisa donet je između 2000. i 2005. godine a zatim je Evropska komisija predložila nove propise o kojima se pregovara od 2008. godine. Najnovije predložene izmene treba da pomognu da se ostvari napredak u pregovorima.

 

U Srbiji Zakon o azilu usvojen je u novembru 2007. godine, kao deo propisa donetih radi ispunjavanja kriterijuma za uvođenje bezviznog režima EU za građane Srbije. Zakon je stupio na snagu 1. aprila 2008. godine.

 

Prema podacima evropske službe za statistiku Eurostat, prošle godine je zahtev za azil u EU podnelo 257.815 osoba. Najviše zahtev za azil je podneto u Francuskoj (51.595), zatim Nemačkoj (48.490), Belgiji (26.130), Velikoj Britaniji (23.715) i Holandiji (15.100).

 

Najviše zahteva za azil (20%) podneli su građani Avganistana, Rusije i Srbije. Prema podacima Eurostata, Srbija je u 2010. bila treći najznačajniji izvor zahteva za azil u EU, sa ukupno 17.715 zahteva, odnosno 7% ukupnog broja. Građani Srbije azil su najviše tražili u Nemačkoj - 6.795 zahteva, Švedskoj - 6.255, Belgiji - 2.220, Francuskoj - 765 zahteva i Italiji - 495.

 

Od ukupnog broja zahteva za azil podnetih u EU 2010 55.095 je odobreno, a 167.010 ili 64% odbačeno.

 

Prema podacima Evropske komisija, većina imigranata, 85%, došla je preko aerodroma sa turističkom vizom, a morem je čamcima i brodovima stiglo samo između 10% i 15% u EU. Svi imigranti pritom nisu tražioci azila.

 

Moguće razmatranje zahteva za azil već na granici

 

Komisija je saopštila da su predložene izmene direktiva o uslovima prijema i procedura azila važan korak ka uspostavljanju jedinstvenog evropskog sistema azila. do 2012. godine.

 

Predlozi predviđaju uvođenje sistema koji će omogućiti brzu i fer proceduru za azil, jedinsvetnu u svim članicama. To podrazumeva ujednačeniji i usklađeniji sistem prijema azilanata uz obezbeđivanje istovetnih uslova za život širom EU, bez obzira u kojoj članici je podnet zahtev. Novi sistem bi trebalo da doprinese smanjenju troškova članica tako što će im omogućiti da brže donese odluke. Tražiocima azila bi trebalo da omogući dostojanstven život i pristup tržištu rada kako bi mogli da se izdržavaju.

 

Predlog Evropske komisije se bavi i pitanjem eventualne zloupotrebe institucije azila. Novi propisi bi omogućili članicama da ubrzaju procedure i razmotre na granici zahteve koji su "očigledno neubedljivi ili su ih podnele osobe koje predstavlajju opasnost za nacionalnu bezbednosti i javni red", navodi se u saopštenju Evropske komisije.

 

Evropska komisija predlaže da period za razmatranje zahteva za azil u prvoj instanci traje najviše do šest meseci.

 

Planirano je da propisi budu pojednostavljeni a instrumenti jasniji i usklađeniji kako bi se članicama olakšao postupak posebno kada se suočavaju sa velikim brojem zahteva za azil. U vezi sa višestrukim zahtevima za azil razjašnjavaju se propisi u vezi sa mogućnošću da tražioci azila dostave odgovor, ako su se okolnosti promenile.

 

U Srbiji u prvom tromesečju 2011. primljeno 417 zahteva za azil

 

Broj osoba koje traže azil u Srbiji konstantno raste a sa približavanjem Evropskoj uniji narednih godina očekuje se da će se taj broj dodatno povećati, ukazale su nevladine organizacije koje se bave pitanje prisilnim migracijama.

 

U dokumentu "Izazovi prisilnih migracija u Srbiji", koji je pripremila grupa nevladinih organizacija, u koordinaciji Grupe 484, navodi se da je "Srbija označena kao tranzitna stanica velikog broja iregularnih migranata na putu ka zemljama zapadne Evrope". "Porast broja iregularnih migranata sa kojim se suočava Srbija rezultirao je i porastom broja podnetih zahteva za azil, što je posledica (ne)znanja o sistemu azila lica koja se zateknu na teritoriji Srbije", navodi se u dokumentu.

 

Azil u Srbiji tokom prva tri meseca 2011. godine zatražilo je 417 osoba, što je pet puta više u odnosu na isti period prethodne godine, saopštili su 1. juna predstavnici nevladine organizacije Grupa 484 na konferenciji za novinare.

 

Prema iznetim podacima, u 2008. godini podneto je 77 zahteva, u 2009. 275, dok su 2010. registovana ukupno 522 tražioca azila.

 

Iako Srbija još uvek nije formalno obavezna da primenjuje direktive i uredbe EU u toj oblasti, prilikom izrade Zakona o azilu vodilo se računa o njegovom prilagođavanju standardima, navodi se u dokumentu o prislinim migracijama ali se dodaje da je zbog porasta broja zahteva za azil potrebno unaprediti postojeći okvir i kapacitete.

 

"Sadašnji institucionalni i infrastrukturni kapaciteti u Srbiji mogli su da odgovore broju zahteva koji su podneti u periodu pre 2009. godine. U narednom periodu, moraju se uspostaviti institucije koje će moći da odgovore izazovima situacije na terenu i koje će biti organizovane shodno standardima koje u ovoj oblasti nameće EU", navodi se u dokumentu o položaju i problemima izbeglica, interno raseljenih lica, tražilaca azila i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji.

 

Prema mišljenju iznetom u godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije za 2010 godinu, sistem za dodelu azila u Srbiji nastavlja umereno da napreduje. Srbija se obavezala Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju da uskladi svoje zakonodavstvo sa evropskim, uključujući oblast davanja azila.

 

Izvor: EurActiv.rs, AFP i Beta

Sledeći koraci

9. jun 2011: Ministri unutrašnjih poslova i pravde EU razmotiće predlog izmena propisa o azilu.

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA