Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


Morvai-Horvat: Politika ometa regionalnu saradnju      

Objavljeno : 04.06.2012. Štampa El. pošta bookmark
 

Hedvig Morvai-Horvat, izvršna direktorka Evropskog fonda za Balkan

 

Razgovarala: Smiljana Vukojičić Obradović

 

Evropski fond za Balkan ima 1,5 miliona evra za programe, čiji cilj je približavanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Fokus je na povećanju sposobnosti određenih društvenih grupa. U regionu je ostvaren zavidan nivo saradnje, koja se odvija na dnevnoj bazi od saradnje među građanima i organizacijama, do komunikacije političkog vrha. Međutim, istraživanje koje je podržao Fond pokazalo je da i dalje postoji nepoverenje među stanovnicima regiona. Za to je delimično odgovoran politički vrh, koji nije dovoljno otvoren za to da se suočimo sa našom nedavnom prošlošću i okrenemo ka budućnosti. Potrebno je razviti svest da je ovaj region povezan i da je potrebna međusobna saradnja i pomoć da bi se ostvario napredak.

 

Evropski fond za Balkan sprovodi projekte regionalnog povezivanja. Kako biste ocenili nivo saradnje na Zapadnom Balkanu? Koje su najveće prepreke za saradnju?

Saradnja je na zavidnom nivou. Postoji mnogo više rezultata od onoga što je vidljivo. To su uglavnom procesi koji su za običnog građanina nevidljivi zato sto su vrlo specifični i zato što je reč o spektru koji ide od svakodnevnih kontakata između ljudi, između raznih organizacija i institucija (u raznim oblastima), do saradnje na političkom vrhu.

S jedne strane saradnja postoji i mogli bismo svi da budemo zadovoljni. Sa druge strane, ponekad se stiče utisak da poneke političke struje pokušavaju da negativno utiču na saradnju, a to je utisak i građana u regionu, što pokazuju naša istraživanja.

Vaše najnovije istraživanje o stavovima generacija rođenih 1971. i 1991. pokazuje visok nivo nepoverenja među narodima u regionu. Šta je uzrok tome?

Jedan od rezultata istraživanja je da je nepoverenje još uvek veliko i da na stavove građana najviše utiču nacionalni okviri. Manje je izražen osećaj povezanosti u regionu i otvorenost da se sazna više o susedima, da se putuje u zemlje regiona.

Ljudi su, bez obzira na informacione tehnologije i sve mogućnosti koje danas postoje, i dalje dosta izolovani u svojim nacionalnim državama i nisu spremni za komunikaciju sa susedima.

 

 

Naš zaključak je da je to rezultat nacionalnih narativa, odnosno političkog diskursa koji još plasira određeni sistem vrednosti. Politički vrh još nije dovoljno otvoren za to da se suočimo sa našom nedavnom prošlošću i istorijom na način koji bi ljudima omogućio da dođu do saznanja koja su im potrebna da steknu poverenje, da sebi objasne što se dešavalo i da naprave korak napred i budu spremni da gledaju u u budućnost.

Zaista bi bilo potrebno da se diskusije vode tako da ljudi razumeju da ovaj region zajedničkim snagama mora da krene napred i da iz ovog okruženja niko ne može da pobegne. Bez obzira što će 2013. postati članica EU, Hrvatska će i dalje ostati deo regiona, imati iste susede koje ima i danas, a isto će se desiti i Srbiji i svima ostalim državama.

Da li očekujete da će dolazak Tomislava Nikolića na mesto predsednika nešto promeniti u pogledu regionalne saradnje Srbije?

Očekujem da će se Tomislav Nikolić držati ustavnih okvira i da će se truditi da nastavi da razvija odnose u regionu. Generalno gledano, mislim da je nivou celog regiona već izgrađena svest o potrebi za saradnjom i da ne može da dođe do velikih turbulencija.

Imali smo jako dobar primer saradnje predsednika Hrvatske i Srbije, Josipovića i Tadića, i to se uvek isticalo kao konačan korak napred koji su te dve države učinile, otvorili smo mnoga vrata tom saradnjom i očekujem da će se nastaviti tamo gde se stalo.

Šta je potrebno da bi se poboljšala informisanost građana u regionu jednih o drugima i uspostavilo poverenje?

Ako pogledate na dnevnoj bazi šta možete da saznate o regionu, mislim da je rezultat poražavajući. Praktično nemamo kvalitetne vesti iz regiona. Sa druge strane internet nam pruža mogućnost da čitamo novine, internet izdanja, tekstove iz svih država regiona.

Mediji su definitivno sredstvo koje bi moglo da pomogne u tome. Postoji veliki broj projekata, ali još uvek se ne radi na način koji bi to približio običnim građanima tako da im bude prirodno, jednostavno i prihvatljivo.

Sa Centrom za demokratizaciju i pomirenje u Jugoistočnoj Evropi Evropski fond za Balkan je pokrenuo jednu inicijativu - TV emisiju Okruženje, čiji prvi serijal je emitovan u pet država regiona na osam televizija. To je takoreći prvi regionalni talk show koji se bavi temama koje se odnose na ceo region - razgovarali smo o ekonomskoj krizi, predrasudama, životu mladih u regionu, o regionalnoj saradnji, uticaju velikih sila na Balkan i o globalnim dešavanjima i njihovom uticaju na region.

Reakcije su jako dobre, otkrili smo da postoji (...) iskrena potreba ljudi koji su to gledali da saznaju, nauče i prate (sadržaj) na vrlo neposredan, jednostavan način - TV emisija; a to je istovremeno diskusija koja je kultivisana, otvorena, izbalansirana i koja nam pokazuje da treba da komuniciramo i da zajedno rešavamo probleme koji su nam svima slični i isti.

Podržavate istraživanja javnog mnjenja u regionu. Koji je njihov značaj?

Pratimo mnogo analiza koje se tiču stanja u regionu, razvoja, koje se baziraju na javnom mnjenju odnosno reakciji javnog mnjenja. Otkrili smo da ima jako malo podataka koji su zaista provereni, a još manje podataka koji se mogu regionalno uporediti.

Zato smo sa oganizacijom Galup tri godine uzastopno objavljivali istraživanje Galup monitor. To je bilo regionalno istraživanje koje obuhvata sve zemlje Zapadnog Balkana, pruža odgovore na ista pitanja u svim državama i omogućava praćenje trendova iz godine u godinu. Taj izveštaj koji smo spremali bio je izuzetno cenjen i shvatili smo da je potreba (za takvim podacima) još veća nego što smo mislili.

Zato smo odlučili da objavljujemo istraživanja na razne aktuelne teme, koje nam mogu pružiti podatke koje možemo da iskoristimo prvenstveno u našem programskom radu, ali i za druge aktivnosti - zagovaranje nekih interesa, politika, za otvaranje nekih tema, i to ne samo u ovim državama nego i u Briselu.

Tako smo u martu ove godine objavili istraživanje koje obuhvata dve generacije, poslednju jugoslovensku i novu generaciju rođenu 1991. godine, a povod je bio 20 godina nakon raspada Jugoslavije, kao i kriza u EU. Hteli da vidimo koliko su različiti stavovi te dve generacije.

Otkrili smo da ne postoji generacijska kohezija na koju smo računali, da su nacionalni okviri mnogo važniji za formiranje mišljenja od generacijske povezanosti.

Iz odgovora smo saznali da vlada generalna apatija, duboko nezadovoljstvo prilikama u državama regiona, da postoji veliko nepoverenje i da, naročito u okviru mlađe generacije, ne postoji spremnost da se povezuju, da putuju, da upoznaju region. Ljudi su mnogo više usmereni ka EU i takozvanoj Zapadnoj Evropi.

I saznali smo da takozvana nova generacija, na koju svi računamo kao na generaciju koja je otvorena i željna znanja, i na koju možemo da računamo u razvoju celog regiona, u stvari u jednom potpuno drugačijem stanju. Atmosfera koja vlada u toj generaciji je vrlo problematična i to nam ukazuje na to da je važno da se sve strukture društva usmere ka tome da se bave tom mladom generacijom na jedan drugačiji način. To podrazumeva dodatno angažovanje, otvaranje prilika, a naročito odgovor na strah od nezaposlenosti, na strah koji postoji zato što mladi nemaju viziju i ne vide perspektivu u svojim državama.

Koji je osnovni cilj Evropskog fonda za Balkan i kojim sredstvima raspolaže za ostvarivanje tog cilja?

Evropski fond raspolaže sa godišnje 1,5 miliona evra, koja ulaže u celom regionu. Bez obzira što nam je sedište u Beogradu, pokrivamo ceo region Zapadnog Balkana, odnosno bivšu Jugoslavija, bez Slovenije, uz dodatak Albanije.

Prvenstveno smo usmereni na približavanje zemalja Zapadnog Balkana EU. U praktičnom smislu to znači da podržavamo one procese koje usmeravaju ove države ka članstvu u EU - celokupan razvoj, demokratizaciju, reforme. Kako bismo zaista usmerili naša limitirana sredstva, budući 1,5 miliona evra ipak nije puno kada se uzme u obzir da pokrivamo ceo region, prvenstveno radimo na podizanju kapaciteta različitih grupacija.

Finansiraju nas četiri privatne evropske fondacije - Erste iz Beča, King Boduen (Baudouin) iz Brisela, Boš (Bosch) iz Nemačke i italijanska Kompanjija di Sao Paolo (Compagnia).

Koji je fokus vaših programa?

Evropski fond za Balkan je mlada inicijativa nastala sredinom 2007. godine, a programski je počela da radi tek sredinom 2008. godine.

Naši programi su usmereni na izgradnju kapaciteta i to prvenstveno u tri oblasti. Radimo na izgradnji kapaciteta državnih službi i to tako što podržavamo mlade državne službenike. Podržavamo mlade ljude koji žele aktivno da budu uključeni u proces razvoja svojih država, to je drugi program koji imamo i zove se program za razvoj liderstva u regionu. Treća programska oblast podržava razvoj onih praktičnih politika koje će pomoći reformske procese u cilju bržih evropskih integracija. U toj programskoj oblasti radimo na podizanju kapaciteta istraživačkih organizacija, individualnih istraživača, think-tank organizacija, organizacija koje su usmerene na razvoj politika.

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


03.10.2019, Beograd
Organizator: Tempus, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo omladine
01.10.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
26 - 27. 09.2019, Beograd
Organizator: Projekat Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći
09.09.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde, Pištaljka, Projekat USAID i Projekat EU
06.09.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
30.08.2019, Beograd
Organizator: Kancelarija Grada Beča u Beogradu - Eurocomm-PR
19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA