Projekat podržali

Evropska Unija

Soros

Sponzori mreže

 

EurActiv Newsletter
Prijava na NewsLetter


EU traži od Hrvatske nultu toleranciju na korupciju      

Objavljeno : 25.04.2012. Štampa El. pošta bookmark
 

Hrvatska je u znatnoj meri uskladila svoje zakonodavstvo sa pravnom tekovinom EU i napreduje u pripremama za članstvo u Uniji, posebno u reformi pravosuđa, ali još toga mora preduzeti da bi u potpunosti ispunila obaveze koje je preuzela, do prijema u EU 2013. Od Hrvatske se traži da nastavi da ostvaruje rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, s tim što pažnju sada treba da posveti i korupciji na lokalnom nivou, posebno u domenu javnih nabavki. Jedna od zamerki Komisije se odnosi na imenovanje političara u odbore javnih preduzeća, a Zagreb je poručio da se neće odreći tog prava.

 

Komisija je 24. aprila objavila polugodišnji izveštaj o primeni već potpisanog Ugovora o pristupanju EU-Hrvatska u tri ključna poglavlja - pravosuđu i osnovnim pravima, pravdi, slobodama i bezbednosti, kao i politici konkurentnosti. Ovu "nadziranu primenu" već potpisanog sporazuma do trenutka ulaska u članstvo EU je prvi put uvela u slučaju Hrvatske. To će biti uslov i za druge države kandidate za ulazak u redove Unije, s tim što će se najpre pokrenuti pregovori o ključnim poglavljima pravosuđa, vladavine zakona i osnovnim slobodama.

 

Hrvatska je, navodi se u izveštaju, "postigla znatan stepen usklađenosti s evropskom pravnom tekovinom (acquis communautaire)", ali se podvlači da su "u interesu Hrvatske i EU, nužni dodatni napori i sve mere da bi se obezbedila puna spremnost te zemlje za članstvo do prvog jula 2013".

 

Hrvatska napreduje u ispunjavanju obaveza u oblasti pravosuđa i osnovnih prava i može se zaključiti da je ostvarila značajan napedak u pripremama za članstvo u toj oblasti, navodi se u izveštaju. Evropska komisija je istakla da su u Hrvatskoj "nastavili da nezavisno deluju i državni pravosudni savet i savet državnog tužilaštva" i da se reforma pravosuđa uglavnom sprovodi kako je predviđeno. Od hrvatskih vlasti se traži da nastave da efikasno primenjuju strategiju i akcioni plan za pravosudnu reformu.

 

Komisija je konstatovala da Hrvatska unapređuje efikasnost rada pravosudnih organa, kao i da se nastavlja proces spajanja sudova u okviru smanjenja obima sudske mreže. Unapređeno je sprovođenje odluka suda, ali se ukupan broj slučajeva koji čekaju na rešavanje u protekih godinu dana povećao za 5,2%.

 

Potrebno je i da nadležne vlasti nastave da ostvaruju rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije putem efikasnih i nepristrasnih istraga, procesuiranja i presuda, uključujući i slučajeve korupcije na visokom nivou i osetljive sektore kao što su javne nabavke.

 

Nadležne vlasti su i dalje aktivne posebno u slučajevima korupcije na visokom niou, ali je potrebno obratiti pažnju na korupciju na lokalnom nivou, posebno u domenu javnih nabavki. Takođe, iako su vlasti usredsređene na složenije slučajeve korupcije na visokom nivou, ukupan broj slučajeva se smanjuje, navodi se u izveštaju.

 

Neophodno je posvetiti pažnju i imenovanjima u policiji i nastakvu reforme policije kako bi se obezbedila depolitizacija te službe i povećala profesionalnost.

 

Sporno imenovanje političara u odbore javnih preduzeća

 

Komisija je podvukla da "Hrvatska treba da obezbedi snažan mehanizam za sprečavanje korupcije u državnim preduzećima", kao i da je "nužno razvijati koncept političke odgovornosti i nulte tolerancije na korupciju".

 

Evropska komisija je uputila i zamerke vladi hrvatskog premijera Zorana Milanovića zbog odluke da u upravne odbore javnih kompanija postavi ministre ili visoke partijske zvaničnike.

 

"Neki prvi koraci hrvatske vlade izazivaju zabrinutost", kaže se u izveštaju i navodi da se to odnosi na Zakon o sprečavanju sukoba interesa, iako nije navedeno o kojim kompanijama je reč. U hrvatskoj javnosti i medijima je u slučajevima kompanija INA i Hrvatske elektroprivrede bilo kritika na račun sukoba interesa.

 

O ovim primedbama Komisije, predsednik Hrvatske Ivo Josipović je rekao 24. aprila da "tu postoji određena rezervisanost", ali da smatra da političari ne bi trebalo da budu u nadzornim odborima. Predsednik je, međutim, ukazao da su jake osobe potrebne u nadzornim odborima firmi u kojima se radi o vitalnim privrednim interesima države, kao što je naftna industrija Ina.

 

Premijer Hrvatske Zoran Milanović poručio je da se Vlada neće odreći prava da imenuje političare u nadzorne odbore državnih preduzeća. "Naša odluka je da se ni pod kojim uslovima toga nećemo odreći", rekao je Milanović novinarima i dodao da Vlada to u načelu neće raditi, ali želi da zadrži pravo da u određenom trenutku interveniše.

 

Josipović i Milanović su ipak ocenili su da je, generalno gledano, polugodišnji izveštaj Evropske komisije povoljan i podsticajan za Hrvatsku. Hrvatski premijer je ocenio da izveštaj pokazuje da je Hrvatska na pravom putu.

 

"Glavni izveštaj o monitoringu biće na jesen ove godine, ovo je prolazno vreme koje smo dobili i ono je vrlo dobro", zaključio je Milanović.

 

Nekažnjavanje ratnih zločina i dalje izazov

 

Evropska komisija je, pored ostalog, vlastima u Zagrebu uputila pohvale zbog početka suđenja za ratne zločine nad srpskim civilima u Grubarima. Navedeno je da su preduzete mere za zaštitu svedoka, da je nova vlada stupila u kontakt sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom s ciljem rešvanja mogućih negativnih posledica zakona, kojim su proglašeni ništavnim pravni akti bivše JNA, SFRJ i Srbije, a koji je donela bivša hrvatska vlada u januaru 2011.

 

"Međutim, pitanje nekažnjivosti za ratne zločine ostaje velikih izazov u Hrvatskoj", stavlja do znanja Evropska komisija i dodaje da još treba pokrenuti sudske postupke za većinu ratnih zločina.

 

Hrvatska treba da nastavi da jača sistem zaštite manjina, kao i duh tolerancije prema manjinama, posebno hrvatskim Srbima, i da preduzme odgovarajuće mere kako bi zaštitile osobe koje su možda još izložene pretnjama ili diskriminaciji, neprijateljstvu i nasilju. Hrvatska je, kako je navedeno u izveštaju, ostvarila pomak i u rešavanju stambenog pitanja povratnika.

 

U izveštaju se ukazuje da posebno romska zajednica živi u teškim životnim uslovima, i da ostaju izazovi u domenu obrazovanja, socijalne zaštite, zapošljavanja i pristupa ličnim dokumentima.

 

Ljudska prava se uglavnom poštuju, ali postojeći zakoni moraju da se strože primenjuju, navodi se u izveštaju.

 

Kad je reč o poglavlju politike konkurentnosti, u izveštaju je ukazano na "dobar napredak" u primeni nužnih merila i zahteva, ali je naglašeno da se moraju hitno sprovesti privatizacija kompanija Brodosplit, stečajni postupak za brodogradilište Kraljevica i pokretanje privatizacije brodogradilišta Treći maj.

 

Izvor: Beta i EurActiv.rs

Foto: Evropska komisija

Linkovi

 

 

 
 
Pošaljite komentar
Pošaljite komentar


 

Partner rubrike


09.09.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde, Pištaljka, Projekat USAID i Projekat EU
06.09.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
30.08.2019, Beograd
Organizator: Kancelarija Grada Beča u Beogradu - Eurocomm-PR
19.07.2019, Beograd
Organizator: Odbranimo reke Stare planine
18.07.2019, Beograd
Organizator: CRTA
16.07.2019, Beograd
Organizator: EIC i Ministarstvo prosvete
04.07.2019, Beograd
Organizator: CEP
26.06.2019, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i EPuS
25.06.2019, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
05.06.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU, Ministarstvo finansija i EU PPF
31.05.2019, Beograd
Organizator: FCD i EWB
17.05.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i projekat Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći
11.05.2019, Beograd
Organizator: CRTA
10.05.2019, Beograd
Organizator: FPN
08.05.2019, Beograd
Organizator: Koalcija 27
07.05.2019, Beograd
Organizator: EPuS
22.04.2019, Beograd
Organizator: RENEXPO
16.04.2019, Beograd
Organizator: MEI, Delegacija EU i PLAK III
11.04.2019, Beograd
Organizator: ISAC fond
03.04.2019, Beograd
Organizator: CSP i Hans Zajdel fondacija
04.04.2019, Beograd
Organizator: Republika Srbija
25.03.2019, Beograd
Organizator: CRTA
20.03.2019, Beograd
Organizator: Ministarstvo finansija i Delegacija EU u Srbiji
19.03.2019, Beograd
Organizator: MONS
26.02.2019, Beograd
Organizator: EPuS i Centar za spoljnu politiku
22.02.2019, Beograd
Organizator: Centar za promociju nauke
21.02.2019, Beograd
Organizator: RES fondacija i Fondacija Hajnrih Bel
06.02.2019, Beograd
Organizator: EU info centar
04.02.2019, Beograd
Organizator: CRTA
30.01.2019, Beograd
Organizator: EU info centar, Delegacija EU i EUNIC
18.01.2019, Beograd
Organizator: NKEU
14.12.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
4.12.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Fridrih Ebert
30.11.2018, Beograd
Organizator: NKEU
28.11.2018, Beograd
Organizator: CEP, CFA/ÖFZ i CIFE
26.11.2018, Beograd
Organizator: Konfindustrija Srbija
26.11.2018, Beograd
Organizator: Agencija za borbu protiv korupcije
19.11.2018, Beograd
Organizator: CEP
16.11.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
14.11.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
08.11.2018, Beograd
Organizator: EPuS i Konrad Adenauer Fondacija
06.11.2018, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
06.11.2018, Beograd
Organizator: ASB i Ministarstvo za rad
06.11.2018, Beograd
Organizator: Predstavništvo Grada Beča
01.11.2018, Beograd
Organizator: U mreži i Grupa za analizu i kreiranje javnih politika
30.10.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
17.10.2018, Beograd
Organizator: BFPI, BCBP i EPuS
14.10.2018, Beograd
Organizator: Srbija 21
12.10.2018, Beograd
Organizator: Ambasadori održivog razvoja i NKEU
09.10.2018, Beograd
Organizator: MZŽS
03.10.2018, Beograd
Organizator: EBRD
29.09.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Švedske, MZŽS i EISP2
26.09.2018, Beograd
Organizator: Kreativna Evropa Srbija
25.09.2018, Beograd
Organizator: EPuS
25 - 26.09.2018, Beograd
Organizator: CEP i TEN
24.09.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert
01.10.2018, Beograd
Organizator: Tempus
18.09.2018, Beograd
Organizator: UNDP i Vlada Švajcarske
14.09.2018, Beograd
Organizator: Bitef i EU info centar
14.09.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Ministarstvo pravde
13.09.2018, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
07.09.2018, Beograd
Organizator: FREN i SeCons
04.09.2018, Beograd
Organizator: Tim Noći istraživača
12.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
11.07.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
03.07.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
28.06.2018, Beograd
Organizator: Istinomer i Crta
28.06.2018, Beograd
Organizator: CEP i EU info centar
27.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS, Fondacija Fridrih Ebert
27.06.2018, Beograd
Organizator: Projektni tim, Švajcarska kancelarija za saradnju i Ministarstvo energetike
22.06.2018, Beč
Organizator: Energetska zajednica
21.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS
20.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
21.06.2018, Beograd
Organizator: BOŠ
15.06.2018, Beograd
Organizator: CEP
14.06.2018, Beograd
Organizator: BCBP
15.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
13.06.2018, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
12.06.2018, Beograd
Organizator: Savet Evrope i Delegacija EU
12.06.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
01.06.2018, Beograd
Organizator: Green European Foundation
24.05.2018, Beograd
Organizator: Kancelarija Vlade za saradnju sa civilnim društvom
21.05.2018, Beograd
Organizator: CEDEF
17.05.2018, Beograd
Organizator: CEP, EFB
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar
16.05.2018, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
14.05.2018, Beograd
Organizator: Koalicija 27
10.05.2018, Beograd
Organizator: AŽC, UŽ Peščanik
09.05.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i Delegacija EU u Srbiji
10.05.2018, Beograd
Organizator: Fondacija Fridrih Ebert i Centar za spoljnu politku
10.05.2018, Beograd
Organizator: EPuS, FEFA
25.04.2018, Beograd
Organizator: USAID, EPuS, CEP
25.04.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
23.04.2018, Beograd
Organizator: NKEU
24.04.2018, Beograd
Organizator: REECO Srbija
20.04.2018, Beograd
Organizator: Udruženja
16.04.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i Kolarčeva zadužbina
13.04.2018, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
13.04.2018, Beograd
Organizator: Fridrih Ebert
16. i 17.04.2018, Beograd
Organizator: EFB
11.04.2018, Beograd
Organizator: CEP
11.04.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
12.04.2018, Beograd
Organizator: EPuS
23.03.2018, Beograd
Organizator: Beogradski centar za ljudska prava
16.03.2018, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji, EU info centar
13.03.2018, Beograd
Organizator: CEP, TEN, BENCHER
13.03.2018, Beograd
Organizator: ISAC fond
14.03.2018, Beograd
Organizator: EU info centar i PLAC II
08.03.2018, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
08.03.2018, Beograd
Organizator: Francuski institut u Srbiji
27.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska fondacija za demokratiju
13.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
08.02.2018, Beograd
Organizator: Evropska platforma za ZB
07.02.2018, Beograd
Organizator: CFP, Fondacija Hans Zajdel
01.02.2018, Beograd
Organizator: BCBP
30. i 31.01.2018, Beograd
Organizator: MDULS, ReSPA
24.1.2018, Beograd
Organizator: Tempus - Erazmus+
16.1.2018, Beograd
Organizator: Ambasada Bugarske
17.01.2018, Beograd
Organizator: Koalicija za REKOM
21.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i RAI
19.12.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
14.12.2017, Priština
Organizator: Energetska zajednica
13.12.2017, Beograd
Organizator: EU info centar, CAPE
13.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
08.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS, EIB
08.12.2017, Beograd
Organizator: Savet Evrope, EU
07.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU Info centar, KCSD, Fondacija Divac
05.12.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS, BCBP, BIRN, TS
06.12.2017, Beograd
Organizator: EPuS
05.12.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i RZS
29.11.2017, Beograd
Organizator: EPuS i Fondacija Fridrih Ebert
17.11..2017, Beograd
Organizator: Koalicija 27
15.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, UNDP
15.11.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin
14.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, Ministarstvo rada, EU info centar
07.11.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar, PKS
03.11.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fondacija Fridrih Ebert
01.11.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
31.10.2017, Beograd
Organizator: EPuS i FPN
01 - 02.11.2017, Novi Sad-Beograd
Organizator: Francuski institut
25.10.2017, Beograd
Organizator: Koalicija prEUgovor
24.10.2017, Beograd
Organizator: Evropski pokret u Srbiji
23.10.2017, Beograd
Organizator: RYCO
17.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
12.10.2017, Beograd
Organizator: Građanske inicijative
11.10.2017, Beograd
Organizator: TACSO
10.10.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU i Tim UN
09.10.2017, Brisel
Organizator: Savet za regionalnu saradnju
06.10.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
05.10.2017, Beograd
Organizator: Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacija Fridirh Ebert
02.10.2017, Beograd
Organizator: CZKD
28.09.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Tempus
26.09.2017, Beograd
Organizator: EUNIC Srbija
22.09.2017, Novi Sad
Organizator: CINS
21.09.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo pravde
20.09.2017, Pančevo
Organizator: Gradska uprava Pančeva
19.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU, EU info centar i SKGO
18.09.2017, Beograd
Organizator: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
15.09.2017, Beograd
Organizator: Beograd Prajd
14.09.2017, Beograd
Organizator: POINTPULS i BCBP
15.09.2017, Beograd
Organizator: Delegacija EU u Srbiji
14.09.2017, Vlasinsko jezero
Organizator: Evropski PROGRES
13.09.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku
06.09.2017, Beograd
Organizator: Ujedinjene nacije
05.09.2017, Beč
Organizator: Energetska zajednica
25.08.2017, Beograd
Organizator: Balkanmagazin i EPS
25.07.2017, Beograd
Organizator: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
06.07.2017, Beograd
Organizator: Ministarstvo zaštite životne sredine i Nacionalni konvent
04.07.2017, Beograd
Organizator: ISAC fond i Fridrih Ebert fondacija
30.06.2017, Beograd
Organizator: Centar za spoljnu politiku i Fridrih Ebert fondacija
22.06.2017, Beograd
Organizator: CEP, EU Info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
22.06.2017, Beograd
Organizator: Fondacija Hajnrih Bel
15 - 17.06.2017, Beograd
Organizator: Evropa Nostra, Evropa Nostra Srbija, Mreža za nasleđe JIE
14.06.2017, Beograd
Organizator: Ambasada Italije u Srbiji
15.06.2017, Beograd
Organizator: Novinska agencija Beta
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
18.05.2017, Beograd
Organizator: EU info centar
25.05.2017, Beograd
Organizator: EU Info centar

PROJEKTI I KONKURSI

EurActiv franšiza za Srbiju:
Novinska agencija BETA, direktor: Radomir Diklić, glavni i odgovorni urednik: Dragan Janjić
Novinska Agencija Beta
Developed by Zorica Filipović, Predrag Tošić
EKO ZNACKA